Etty Hillesum

Etty Hillesum: ' Al blijft ons een nauwe straat, waardoor we mogen gaan, boven die straat staat toch de hele hemel.

 

Etty Hillesum   Paul Lebeau

- een spirituele zoektocht

- Dat onverwoestbare in mij   Etty Hillesum

-  Altijd Etty   Ton Jorna ,Julika Marijn

- Ik zou lang willen leven  Klaas Smelik, Janny van der Molen

- Het verstoorde leven Etty Hillesum, J.G. Gaarlandt

- Etty Hillesum leest Rainer Maria Rilke Frits Grimmelikhuizen

- Aandacht en adem tot ziel en zin   Ton Jorna, Denise de Costa

---100 woorden uit het levensidioom van Etty Hillesum

- De moed hebben tot zichzelf   Denise de Costa

--- Etty Hillesum als inspiratiebron bij levensvragen

 

 

Augustinus; de heilige van de liefde

Er is geen heilige zonder verleden en geen zondaar zonder toekomst    - Augustinus van Hippo

------------

Suzanne Wolfe  Bekentenissen
- Het aangrijpende verhaal van Augustinus' onbekend gebleven geliefde

Mater Sapientia  Kitty Bouwman
- De mystagogische functie van het moederschap van God en het geestelijk moederschap bij Augustinus

Spiritueel moederschap Kitty Bouwman

- Twee vrouwen in het leven van Augustinus

Vincent Hunink   De regel van Augustinus

Sijmen Nentjes   Augustinus en jij
- leren van de belijdenissen

 Aurelius Augustinus  Belijdenissen

Aurelius Augustinus   Het huis op de rots

W. Harmless   Augustine  in his own wordst

Christine Koetsveld    O schoonheid, zo oud  en zo nieuw

Hans Alderliesten Augustinus voor mensen van nu

- Wij zijn de tijden

Willigis Jäger

Biografie: Willigis Jäger is ern Duitse benedictijner monnik, zenmeester en mysticus.

----------

Boeken:

-  Über die liebe

- Voorbij God

- Eeuwige wijsheid

- Finde deinen inneren Weg

- Weisheitsspuren-  Die schönsten Impulse

- Kontemplation - ein spiritueler weg

----------------

- Heilung aus der Mitte; Werde der, der du bist.  ANne Devillard

- Disziplin als Anfang Der Zen- Weg zur Liebe   Doris Zölls

- Wolke des Nichtwissens und Brief persönlicher führung   Pierre Stutz

 

Kabir: dichter, theoloog en mysticus

Kabir was een mystiek dichter en heilige van India, wiens geschriften de Bhakti- beweging sterk hebben beïnvloed.De naam Kabir komt van het Arabische al- Kabir wat ' De Grote' betekent; de 37e naam van God in de Islam. Kabir verwierp alle riten, ascese,vasten, aalmoezen en het kastenstelsel.

Lees zijn gedichten voor je ziel of voor je geest!

-----------------------

The poetry of Kabir    Kabir

Wake up! If you can  Anthea Guiness
- sayings of Kabir with reflections  and mystic stories

The waever's Songs    Vinay Dharwadker

Kabir  naar het engels van Tagore door Frederik van Eeden
- met een voorwoord van Evelyn Underhill

Songs of Kabir   Rabindranath Tagore

Kabir: A Daybook   Paul Smith

The Anurag Sagar  of Kabir pdf bestand
- Kabir's Ocean of Love;  India's Gnostic Gospel

 

 

 

Jacob Boehme- mysticus, theoloog, filosoof

' De hemel is daar waar God in de ziel inwoont'. Jacob Boehme

Boeken:

- Morgenrood in opgang ( Aurora)

- Over het bovenzinnelijke leven

- Levend in dea eenvoud van Christus

- De roede des drijvers

- Boehme; diverse auteurs
- een zeer lichte morgenster is opgegaan

- Biografie van Jacob Boehme    Gerard Wehr

websites:
- www.spiritueleteksten.nl  (citaten)

- www.geestkunde.net

 

Kahlil Gibran, Mikhaïl Naimy

Twee Libanese spirituele denkers, vrienden en oprichters van het schrijverskollectief de Pen League in New York.

----------------

 Het boek van Mirdad   Mikhaïl Naimy( gratis download pdf 109 pagina's)

- een vuurtoren en een veilige haven voor hen die hunkeren naar overwinning

Gesprek met de Ander  Mikail Naimy

---------------

De profeet      Kahlil Gibran

Beloved Prophet   Kahlil Gibran
- briefwisseling met Mary Haskell

Verleden heden toekomst    Kahlil Gibran

Het kleine boekje van de liefde  Kahlil Gibran

Een boekje over Het Leven        Kahlil Gibran   door  Neil Douglas- Klotz

Meister Eckhart

Meister Eckhart ( 1260- 1328) mysticus en theoloog; vertegenwoordiger van een directe bevrijdingsweg door zelfrealisatie. Eckhart helpt ons onszelf te hervinden. Hij stimuleert ons de weg naar binnen te gaan. Hij hamert op de noodzaak jezelf leeg te maken, je te onthechten van al het aardse. We moeten opnieuw geboren worden in het ene goede- in God.

________________________________________

Meister Eckhart    Alois Haas  en Thomas Binotto
- op zoek naar de goddelijke essentie

Over God wil ik zwijgen    C.O. Jellema (vertaling) editie 1999
- Traktaten

Waar God naamloos is     Hasso Schelp

Uit stilte geboren           Gerhard Wehr

Gelatenheid                  Gerard Visser
- Gemoed en hart bij Meister Eckhart

Meister Eckeharts weg tot kosmisch bewustzijn  K. O. Schmidt

Een weg van verstilling   Marcel Braekers

De spiritualiteit van Meister Eckhart   Andre van der Braak

Meister Eckhart            Marcel Braekers
- Mysticus van het niet-weten

Meister Eckhart  versus Advaita    C. B.  Zuijderhoudt

God en ik wij zijn één                  Marga Haas

 Eckhart Nu                     Jaap Goedegebuure
- tien visies op Meister Eckhart

De wonderen van de heilbot   Oek de Jong

The mystical thought of Meister Eckhart     Bernard Mc Ginn

- The Man from Whom God hid Nothing

Meister Eckhart     Matthew Fox

- A Mystic- Warrior for Our Times

Meister Eckhart- der Gottsucher:                  Alois M.Haas / Thomas Binotto
- aus der Ewigkeit ins Jetzt

Richard Rohr (Franciscaan)

Richard Rohr; radicaal op z'n franciscaans: een eenvoudig, een gedeeld leven. Hij nodigt je uit God te zien in alle dingen. Zijn radicale franciscaanse levensstijl komt tot uiting in een aantal quotes:

1. Jezus kwam niet om Gods gedachten over ons te veranderen, maar onze gedachten over God.

2. Hij rekent faliekant af met superieure pretenties.

3. Hij nodigt ons uit om iets meer in tune te leven.

 

Boeken:

De goddelijke dans  
- een prachtige choreografie voor een prachtig leven

What the mystics know  
- Seven Pathways to Your Deeper Self

Breathing under Water
-Spirituality and the Twelve Steps

The Naked Now
- Learning to See as the Mystics

Falling Upward
- A Spirituality for the Two Halves of Life

Immortal Diamond
- The search for our true self

Eager to love
- The alternative way of Francis of Assisi

Paulus

- der unbekannte mystiker

Simplicity: the freedom of letting go

Everything Belongs: the gift of contemplative prayer

Teresa - The way of perfection

The freedom of letting go

On the Treshold of transformation

Werde, wer du wirklich bist!

Het Christusmysterie - Hoe Gods tegenwoordigheid alles wat je ziet, loopt en gelooft kan veranderen

Elif Shafak

Elif Sharik is een schrijfster van Turkse origine.
Zij studeerde Gender- en Vrouwenstudies, Politicologie en Internationale studies.
In  haar romans stelt zij godsdienstwaanzin, xenofobie en mentale getto's aan de kaak.
Mystiek ziet zij als een universele religie(mogelijkheid), die een verbindendende factor kan zijn binnen religies. Omdat mystici vrijheid van (voor)oordelen, intolerantie  en nog belangrijker, God voorop stellen in plaats van de vormelijkheid, de discipline en autoriteit van de verschillende religies.

Mystiek-literair-werk:

' Liefde  kent veertig regels'
-   over  het Licht van het  Soefisme, het werk van Rumi in relatie tot onze eigen levenservaringen 

'Three Daughters of Eve'

' De stad aan de rand van de hemel'

' Het huis van de vier winden'

 

Mirabai Starr

Mirabai Starr is Hoogleraar Filosofie- en Wereld-religies in New-Mexico USA.
Als kind groeide ze op in een spirituele gemeenschap die alle geloofs-tradities omarmde.
Zo kwam zij in contact met de spirituele paden van het Hindoeïsme, Buddhisme, Soefisme, Joodse, Christelijke en die van de oorspronkelijke bewoners van de Verenigde Staten.

Op haar vraag of zij een mystica mocht worden met visioenen en openbaringen, kreeg zij het antwoord: dat, het vertalen van de 'oorspronkelijke' mystici naar de huidige tijd, haar opdracht is.

Vanwege haar tweetaligheid; Spaans en Amerikaans- Engels kan zij de geschriften van de mystici in hun originele taal lezen. Dat geeft een heel ander beeld op  leven en werk van deze mystici. Een verademing!
Op de dag dat zij haar eerste vertaling klaar had: 'De donkere nacht van de ziel' van Juan de la Cruz, kwam haar dochter om het leven ten gevolge van een auto-ongeluk. 

Boeken:

Ongetemde wijsheid
- Levenslessen van krachtige en wijze vrouwen, godinnen en mystici.
Voor vrouwen die de mystieke essentie van alle religies en andere wijsheidstradities liefhebben

 God of Love
- A Guide to the Heart of Judaism, Christianity and Islam

The Interior Castle
- Teresa of Avila

Saint Teresa of Avila

Saint Teresa of Avila
- Passionate Mystic

Teresa of Avila
- The Book of My Life

Julian of Norwich
- The showings

St Michael the Archangel
- Devotions, Prayers & Living Wisdom

Caravan of no Despair

Saint John of the Cross
- devotions, prayers & living wisdom

Hildegard of Bingen
- devotions, prayers & living wisdom

St Francis of Assisi
-

Literatuur

 The kingdom of the lovers of God  Ruusbroeck

The Adornment of the Spiritual Marriage  Ruusbroeck

 

Jozef en zijn broers     Thomas Mann

De bergen in met Nietzsche John Kaag

- word wie je bent

 

Het probleem van het lijden  C.S.Lewis

De grote scheiding C.S.Lewis

De odyssee van Mohamed Mohamed El Bachiri

Transformative experience  L.A. Paul

Je hart als schuilplaats  Tara Brach

Het leven liefhebben door acceptatie  Tara Brach

De Tien geboden Marc-Alain Ouaknin

God en de kunst van het vissen Marc- Alain Ouaknin

Stories of God  R.M.Rilke

Geroepen tot gebed   Matta el- Maskine

De verborgen spiritualiteit van de vrijmetselarij  Karel Musch

Das Meer weist keinen Fluss zurück: Abt Muho

- Ein Weg zu liebe und gelassenheit

Ein regentropfen kehrt ins meer zurück:   Muho Nölke

- warum wir uns vor dem tod nicht fürchten müssen

God, als u er bent   Anselm Grun
- indrukwekkende religieuze ervaringen - van Augustinus tot Bonhoeffer

God zijn      Jean - Jacques Suurmond

- een oefening in bescheidenheid

Geroepen is de mens    Frans Hartensveld
- over A.J.Heschel

De mens is niet alleen    A.J. Heschel

Muziek van zuiver zwijgen  K.E. Bras
- Een overzicht van de christelijke mystiek

Woestijnvaders   Mattias Rouw
- inspiratie voor nu

Zonder schuld    Mattias Rouw
- woestijnvaders over vernieuwd leven

De Openbaring van Jezus Christus  Albert- Jan Harkema

Mooji                Wit vuur

Catherine Keller  Cloud of the impossible
- Negative Theology and planetary entanglement

Daniel Bennett  Van bacterie naar Bach en terug
- De evolutie van de geest

Harry Kuitert   Kerk als constructiefout
- De overlevering overleeft het wel

Marilynne Robinson  De gegevenheid der dingen
- over wat het betekent mens te zijn in onze tijd

Mohamed el Bachiri  Een Jihad van liefde
en  David van Reybroeck

Tariq Ramadan         Een Jihad van vertrouwen

Tariq Ramadan         Radicale Hervorming

 Willem Glaudemans  Boek van licht en liefde
- een oefening in mededogen

Willem Glaudemans  Boek van het Zelf
- een studie in ontwaken

Bentinho Massaro Super accelerated Living
- how to manifest an Epic Life

Yuval Noah Harari  Homo Deus

Jaap Verhage      De Qor'an: een hertaling

Hans Stolp          Aan synagoge, kerk, moskee voorbij

Christopher D. Hudson  100 namen van God
- elke naam onthult iets van zijn karakter en zijn liefde voor ons.

Petra den Dulk        Oefenen in leven
- het latifa gebed als gids

Fernando Corbalan    De Gulden Snede
- de goddelijke verhouding in de wiskunde

Martin Appelo    Leren lijden

Roelof Tichelaar   Vergeten bewustzijn
- de boodschap van een spiritueel christendom

Hein Stufkens  Verlicht en verlost
- Boeddhisme in ons dagelijks leven

Wil Derkse       Een levensregel voor beginners
- Benedictijnse spriritualiteit voor het dagelijks leven

Horst Krohne    Der Geist, der mich rief
- vom Wirken der göttlichen Heilkraft

Horst Krohne    Geistheilung
- Dialog mit der Seele

 Han Fortmann   Als ziende de onzienlijke II
-  geloof en ervaring, geloof en geestelijke gezondheid

Beatrijs Hofland  Praktijk voor je ziel 

Edel Maex     Iedereen weet
- zen en religie in tijden van wetenschap

Neale Donald Walsch   Wat God zei
- de 25 belangrijkste thema's uit ' Gesprekken met God' die je leven en de wereld veranderen

Neale Donald Walsch  Storm voor de stilte
- gesprekken met de mensheid Deel I

Neale Donald Walsch  Het enige wat er toe doet
- gesprekken met de mensheid Deel II

Neale Donald Walsch  De gesprekken met God.

Frederic Lenoir        God

Frederic Lenoir        De wereldziel

Emmanuel Carrère  Het Koninkrijk

Dr.Altazar Rossiter   Spirituele intelligentie
- jij bent de kracht zelf

Douwe Tiemersma  Non- dualiteit
- de grondeloze openheid

Elizabeth Gilbert  Big magic
- de kunst van creatief leven

Plato                Symposium

Osho                Het boek van Zijn.

Leo Bormans     Hoop: The World book of Hope
- De bron van succes, kracht en geluk

Wayne Dyer    De verschuiving
- van ambitieus naar zinvol leven

Paul Ferrini       Liefhebben zonder voorwaarden
- reflecties van het Christusbewustzijn

Brené Brown    Sterker dan ooit
- de wijsheid van vallen en opstaan

Alberto Villoldo      Afdalen in je ziel
- helen van verleden en toekomst met soulretrieval

Alberto  Villoldo    Durf te dromen!
- hoe sjamanen de wereld visualiseren

Alberto  Volloldo   Het verlichte brein
- sjamanisme en neurowetenschap

Alberto Villoldo     De sjamanistische weg van verlichting

Alberto Villoldo     De hoeders van de aarde
- de 4 inzichten

Alberto Villoldo    Het Amazonemedicijn
- De sjamanistische weg naar optimale gezondheid

Deepak Chopra     Leven zonder grenzen
- je eigen werkelijkheid bepalen

Deepak Chopra     Spirituele oplossingen 

Deepak Chopra     Herontdek je lichaam, hervind je ziel.

Deepak Chopra     SUPERGENES
- the hidden key to total well-being

Deepak Chopra     De toekomst van God

Deepak Chopra     God
- openbaring in 10 verhalen

Thomas Halik        Geduld met God
-
A.Grün                Methoden en therapie bij Jezus

A.Grün                Voluit leven
- Dagboek voor de ziel

A.Grün                 Innerlijke rust
- hoe kom ik in harmonie met mezelf?

A.Grûn                De hemel begint in jezelf
- de wijsheid van de woestijnvaders voor mensen van vandaag

A.Grun en M.Grun  God en kwantumfysica

Wayne Dyer        De weg naar verandering

Wayne Dyer        De verschuiving

Wayne Dyer        Niet morgen, maar nu

Wayne Dyer        Vervul je wensen door de kracht van fantasie

Wayne Dyer        De cirkel is rond

Jan Geurtz          Verslaafd aan liefde

Jan Geurtz          Bevrijd door liefde

A.Moorjani         Ik moest doodgaan om mezelf te genezen
- mijn spirituele genezing van kanker

R.Dahlke            De zin van ziekzijn

R.Dahlke            Seeleninfarkt

M. Rosenberg     Geweldloze communicatie

Maarten Meester Nieuwe spiritualiteit

Jack Kornfield     Het wijze hart

Thomas Bien       De gelukkige Boeddha

Mark Nepo          Word jezelf

Lissa Rankin        Meer brein, minder medicijn

Roos Vonk           Je bent wat je doet

A. Lloyd              The Healing Code

Doreen Virtue      De lichtwerker

Lynne Mac Taggert Het Veld

Marja de Vries      De hele olifant

Marja de Vries      Samenlevingen in balans

Erik van Zuydam    De Ontdeking van het Nu

Amit Goswami       Het Visionaire Venster
- een kwantumfysicus over verlichting

Mireille Mettes      Waarom zijn we in vredesnaam op aarde

Ilse Marie Fahrnow  Yin Shin Jyutshu 

Flow  ' Hoe leef je het leven'

 Ruediger Dahlke    Seeleninfarkt   
- zwischen Burn-out und Bore-out

Rudiger Dahlke       Wie unserer Psyche wieder Flügel wachsen können.

Joseph Dan            Kabbala 

 Roy F. Baumeister   Willpower
- why Self-Control is the Secret to Success

 Margriet Sitskoorn  Het maakbare brein
- gebruik je hersens en word wie je wilt zijn

Margriet Sitskoorn  Passies van het brein
- waarom zondigen zo verleidelijk is

Nienke Wijnants    Wie ben ik? Wat wil ik?

Sunny Nederlof    Het boek van overvloed
- geld, kracht en liefde

Louise Hay  Het leven houdt van je

Inez van Oord    Rebible

Catherine Wheels   Zelf aan het roer dankzij de universele wetten

Alla Avilova     Mijn evangelie 
- zelf ontdekken wat Jezus jou te zeggen heeft

Caroline Myss

Caroline Myss is theologe, intuïtief genezer en schrijfster. Ze woont en werkt in Amerika.
Zij bewerkte  het boek ' de Burcht' van Teresa van Avila zodat het begrijpelijk is voor ons die in een andere tijd en cultuur leven.
Tijdens haar 'hertaling'  voelde zij  'de aanwezigheid' van Teresa van Avila en begreep haar werk en de betekenis ervan. Ook kreeg zij bevestiging van haar opdracht door een aantal mystieke ervaringen. 

De Burcht
- reis naar ons innerlijke zelf

Genezen door genade

Heilung: die funf spirituelen Wahrheiten uber die transformerende Kraft der Seele.

The creation of health:
- the emotional, psychological and spiritual responses that promote health and healing.

Why people don't heal and how they can.

Anatomy of the spirit:
- the seven stages of power and healing.

Sacred contacts:
- awakening your divine potential

Archetypes: Who are you?
- a beginner's guide to your inner-net.

Invisible acts of power:
- the Divine Energy of a Giving Heart 

 

 

Mystiek

 Simone Weil  Liefde is licht

Laurent Bastiaens

Anselm Grun, Meinrad Dufner

Benedictijnse wijsheid voor het ware leven

 

William Harmless  Mystics

John R. Mabry  God has One Eye

- The mystics of the World's Religions

Miek Pot   Hildegards godin 

- De wilde en wijze vrouw in ons

D.C.Robinson  English Rosicrusians mystic order

Haim David   Jesus Christ's secret and the Quantum Mechanical Correlation

- A Mystical guide to entering the Heavenly Kingdom

 Jean - Jacques Suurmond  De spiritualiteit van Florence Nightingale

Hans Wilbrink  Leven en werk van Hildegard van Bingen

Frits Tilmans e.a   Taal van verlangen

- overwegingen bij de mystiek van Juan de la Cruz

Simone Weil  Wachten op God

Frits de Lange  Licht en zwaar ( over 'Zwaartekracht en genade' van Simone Weil)
- voor zwevers en andere spirituelen

Mirabai Starr   The interior castle  
- Teresa of Avila

De wolk van niet-weten    auteur onbekend
- hoogtepunt van de mystieke literatuur

Dorothee Solle  Mystiek en verzet

Dorothee Solle  The Inward road and the Way back

Dorothee Solle  Die Prophetin: wie Dorothee Solle mystekerin wurde

Richard Norton     How to see a Vision
- Contemplative Ethics in Julian of Norwich and Teresa of Avila

Mary T. Malone  Four women Doctors of the Church
- Hildegard of Bingen, Teresa of Avila, Catherine of Siena, Therese of Lisieux

Terese of Lisieux   Story of a Soul

Jacques Philippe The way of trust and love
- a retreat guided by St Terese of Lisieux

Patrick Ahern        Maurice & Therese: a story of a love

Kristien Hemmerechts   Kleine zielen ( moderne versie over het leven van Teresa van Lisieux)

Marc de Kesel     Zelfloos-     De mystieke afgrond van het moderne ik

Frans kellendonk    Mystiek lichaam

Henk van de Waal  Mystiek voor goddelozen

Henk van der Waal  Zelf worden

Frans Hartensveld  Mystiek van de ontmoeting

Ramana  Maharshi       Upanishad

- Wie ben ik?

Ramana  Maharshi        In woord en beeld

Milena Rampoldi          Rabia Al- Adawiyya, Martyr of Divine Love

Wighard Stehlow          De psychotherapie van Hildegard van Bingen
- genezen met de kracht van de ziel

Asghar Seyed- Gohrab    Soefisme
- een levende traditie

Asghar Seyed- Gohrab    Soefi meesters van de liefde: Roemi en Hafez
- Perzische bevrijdingslyriek voor het hart

Anselm Grün   Benedictus van Nursia   

- Zijn boodschap vandaag

Ghaznavi en Hakim Sanai   The Enclosed Garden of the Thruth

Sipko A. den Boer          De kroeg van Hafez

Tomas Merton      Zaden van contemplatie

Paul Lachance      Complete works of Angela of Foligno  

Hein Stufkens     Franciscus
- de weg van de eenvoud

Ursula King       Christelijke mystici
- het leven van de mystici en hun nalatenschap- een overzicht

Petra den Dulk      De mysticus in jezelf   
- in aandacht leven

Beatrijs Hofland    Zeven kamers
- praktijk voor je ziel

Mooji                   Voor ik ben

Teresa of Avila             Let nothing disturb you.

De wolk van niet-weten        Schrijver onbekend

Ron Roth              The healing path of prayer
- a modern mystic's guide to spiritual power

Naomi  Burton   The Asian Journal of Thomas Merton

Thomas Merton   The Inner Experience
- Notes on Contemplatie

Paul Ferrini   De sleutels tot het paradijs
- 8 spirituele technieken die je leven zullen veranderen

Jiddu Krishnamurti         Waarheid is een land zonder wegen
- religie betekent onverschrokken verkennen, sceptisch bevragen en onderzoeken wat waarheid is. Dat is religie.

Tim Freke   De ervaring van het mysterie
- een nieuwe kijk op spiritueel ontwaken

Nicolaas de Ridder  Wijsheden van Yogananda
- Yogananda vertelt over God en de weg van de ziel

David Hoffmeister  Ontwaken via een cursus in wonderen

Mooji       Het vuur van Zelf- ontdekking

K.E.Bras    Muziek van zuiver zwijgen

- een overzicht van de christelijke mystiek

André de Boer Mysteriën en symbolen van de ziel
- een door de geest bezielde mens te worden

Hermes Trismegistos  Vermaning van de ziel

Rozekruisers  De grootsheid van de geest

 

 

 

Zielsliefde

 Kahlil Gibran   Beloved Prophet  The love letters of Kahlil Gibran and Mary Haskell

Consuelo de St Exupery The Tale of the Rose: The Passion That Inspired the little Prince     

Avelinus Janssens en Zoe Cranssen  Een vriendschapsliefde als opgang naar God

Patrick Ahern      Maurice & Terese:  A story of Love

Ted Bagchus en Rien Jonkers  Leven met en zonder Heloise
- inleiding tot leven en werk van Pierre Abelard

Janny Post    Maria Magdalena in iedere vrouw

Nicholas Tchkotoua   Oneindig

Tomas Halik                Ik wil dat jij bent
- Over de God van liefde

Marianne Williamson   Terugkeer naar liefde

Thomas Keating  Leven uit liefde
- het pad naar christelijke contemplatie

 Deepak Chopra  The Path to Love
- spiritual lessons for creating the love you need

Gabrielle Bernstein  The Universe has your back
- how to feel safe and trust your life no matter what

Paulo Coelho  De hoogste gave

Jaap Hiddinga   Man, vrouw en zielenbewustzijn
- openbaringen van Goddelijke liefde in relaties

Bert Hellinger   De verborgen dynamiek van familiebandenn
- met familieopstellingen oude patronen blootleggen en oplossen
- de liefde heeft altijd voorrang

Cheryl Strayed    Schitterende kleine dingen
- radicaal inlevingsvermogen

Bram Moerland    Gnosis en Gnostiek 
- de bevrijding van de liefde

Patricia Joudry en Maurice D.Presston   Tweelingzielen
- vind je ware spirituele partner

Tiny Kanters       Soulmates  (zielsliefde.nl)
- ultieme liefde en confrontaties

Paul Ferrini           Vind je soulmate

Kristien de Winter Tweelingziel

Maria Quesada      Dans des weerziens
- een tweelingzielontmoeting

Holly Bourne        Soulmates

Websites over dit onderwerp:

www.katrienpacko.wordpress.com over hechting en tweelingzielen

www.heart2get.wordpress.com

www.zielsliefde.nl

www.carmacoaching.nl

www.pentahof.nl/ brochures 590 en 596 pdf
- over tweelingzielen in de Bijbel

Poëzie

 Wanneer filosofie evolueert tot poëzie, zijn we op het spoor van een persoonlijke waarheid.

- Tom Cheetham

------------

  Rilke    Book of Hours; Love Poems to God

 Rilke    Letters to a youbg poet

Robert Bly   News of the Universe;  Poems of Twofold Consciousness

Rabia Al-Adawiyya    Doorkeeper of the Heart

Rabia Al-Adawiyya    Life & Poems

Rumi      Liefdesgedichten
- vertaald door Deepak Chopra

Rumi   Gedichten vertaald door Wim van der Zwan

Saadi  De rozentuin

Matsuo Basho  De smalle weg naar het verre noorden

Wim van der Zwan    Het gelaat van mijn geliefde   
- de mooiste liefdesgedichten van Rumi

Kabir    Tagore en Evelyn Underhill

Tagore         Vuurvliegen

Tagore         Zwervende vogels

Kahlil Gibran De Profeet

Joost Zwagerman   Tot hier toe en zelfs verder   

Huub Oosterhuis     Jij die mij ik maakt    

J. van Tooren   Haiku een jonge maan

Joost Zwagerman  Wakend over God

Ervaringsverhalen

    
Stefan Hertmans   De bekeerlinge

Chantal van den Brink  'Brieven van mijn ziel' deel 1,2 en 3

Lisette Thooft    Uit je hoofd
- op weg naar harmonie tussen denken en voelen

Frits de lange   Heilige onrust

Kitty Nashid Hendriks     Klaar licht
- de ontrafeling van mijn roeping

Gina de Groote            My Change 
- 8 spiegels voor verandering
- eindelijk geworden wie ik ben

Daniëlle Oonk              De Grote Waarheid

Stine Jensen               Go East
- een filosoof reist door de wereld van yoga, mindfulness en spiritualiteit

Tim Parks                    De dienares

Claartje Kruijff             Leegte achter de dingen

- mijn zoektocht naar een betekenisvol leven

Biografisch werken

Corinne Zupko    From anxiety to love

Esma Choco          Moslim unlimited
- (over)leven in het wilde westen
het eerste zelfhulpboek voor moslims; meer innerlijke kracht, rust en vrijheid.

Hannah Cuppen     Liefdesbang
- over verlatings- en bindingsangst

Anita Moorjani        Wat als dit de hemel is?
- hoe onze culturele mythen voorkomen dat we de hemel op aarde ervaren

Els Thissen             Familieopstellingen en Een Cursus in wonderen

Maarten van Dijk     Twee gezichten - psychologische en pastorale handreiking bij narcisme

Jen Sincero           Jij bent een badass        
- twijfel niet langer aan jezelf en start een fantastisch nieuw leven

Hans Stolp              De helende kracht van vergeving  
Hans Stolp              De weg naar liefde                     
Hans Stolp              Relaties                                  
- een straf of een zegen                                 

Alain de Botton        Weg van liefde                          

Mjon van Oers          Voorbij het narcisme    

Inezevan Oord          Als jouw leven een cirkel is waar sta je dan?   
- kies je richting en begin opnieuw

Alan B. Wallace        Wakker dromen   
- Lucide droomoefeningen vanuit Boeddhistisch perspectief

Marjolein Koetsier     Stembalans         
- Je stem als instrument voor persoonlijke groei

Marina Riemslagh      Vandaag geen stress, met Psych-K      
- stress transformeren in vitaliteit
- transformeren van overtuigingen

Manu Adriaens           Maak een lightversie van jezelf!          
- 100 adviezen voor een lichter leven

Helen Schucman         Een cursus in wonderen                   
- een cursus om jezelf beter te leren kennen 

Gezondheid

Horst   Krohne     De taal van je ziel   
- herstel je energieveld

Dr. Kelly A.Turner   Radicale remissie    
Tegen alle verwachtingen in kanker overleven
- de negen speerpunten die een wezenlijk verschil kunnen maken

Deepak Chopra              Supergenen         
- nieuwe inzichten om je genen te verbeteren

 

Engelen

Ben Schomakers  De taal van de hemel
- over de engelen van Pseudo-Dionysius de Areopagiet

Märtha Louise & Elisabeth Nordeng  Het geheim van de engelen
Märtha Louise & Elisabeth Samnoy   Ontdek je beschermengel

Ptolomey Tompkins                Engelen bestaan

Cathelijne Filippo                  Engelen op je pad                    

Annelies Hoornik                   Engelen  en de ziel                    

Hans Stolp                           Als een engel je komt helpen      

Hans Stolp                           Mijn beschermengel en ik          

Hans Stolp                           Leven met engelen                  
- een spirituele weg

Doreen Virtue                      Ontmoetingen met engelen        

Doreen Virtue                      Berichten van je engelen           
- breng de hemel op aarde          

Doreen Virtue                      De kracht van engelen               
- engelenhulp in licht en liefde

Karl Ove Knausgard              Engelen vallen langzaam             

Websites ' no copyright'; Geestwerk'

Dit zijn bronnen waar ik gebruik van maak.
En laten we eerlijk zijn; we hebben allemaal een héél, klein deeltje van de waarheid!
Die waarheid kunnen we delen, want onze  inspiratie komt van dezelfde Geest.

www.mystieknetwerk.nl   o.a werk van George Bataille

 

www.basisbijbel.nl

https://zielbeweging.wordpress.com  weblog over de reis van de ziel ( aanrader)

https://optimisttotindekist.wordpress.com  over het kindschap Gods, genaden, realisatie van een vereniging met God.

 

www.opusdei.org  De stilte van God 

www.dutchfoundationformysticism.nl

 www.miekebouma.nl   archetypen, boek: het verhaal van je leven

https://mirror-of-my-soul.com

- over tweelingzielen of tegenhangers in huwelijk en eenheid in Islamitische en Christelijke geschriften

https://questforwisdom.org ( Rumi)

www.angelastoof.nl  (tekst:  laat het nieuw zijn)

 https://mystiekeschool.nl  (vrijmetselarij)

www.dailyom.com ( Rumi, Matthew Fox e.a)

www.dogmavrij.nl   coach voor kerkverlaters

www.religieustraumasyndroom.com

 www.blog.kristalzout.nl ( liefde kent 40 regels)

www.masnavi.nl ( liefde kent 40 regels)

www.goodnews.ie (Henry Suso)

www.gnostiek-els.nl  (Eckhart)

www.devleugel.be ( Eckhart)

www.woestijnvaders.com

www.zinrijk.nl ( gebed en citaten van de woestijnvaders)

 www.lazarus.nl

www.igniswebmagazine.nl

Https://titusbrandsmateksten.nl ( mystiek, godsbegrip)

 www.kuleuven.be

www.thomasmerton.nl

www.titusbrandsmaintituut.nl

www.hetbestenieuws.nl

www.karmel.nl

Mystiek en mystici Public Group (facebook)

https://mystiekfilosofie.com ( Simone Weil, De wolk van niet- weten, 9 preken van Eckhart)

www.mens-en-samenleving.infonu.nl (religie)

www.geestkunde.net ( o.a  Hildegard von Bingen)

www.boristodoroff.info (  De samensspreking van de vogels en De Simoerg,  De teksten van Hildegard von Bingen's visioenboeken in het Nederlands)

 

www.herschepping.nl

www.rumi.net

www.goodreads.com/author/quotes/Rumi

www.fran.sneeknet.nl (Rumi  gedichten en citaten)

www.soefi.nl

www.abdulwahid.nl(Rumi ; De opening, De rietfluit, De Masnawi)

www.remonstranten.nl

www.holyhome.nl

 www.hansstolp.nl (engelen)

www.theosofen.net

www.spiritincoaching.nl

www.gnostiek.nl

 www.selfrealisation.net

www.hetnieuweinzicht.nl

www.levendegedachten.nl

 www.sporenvangod.nl (Mystici)

www.bezinning.com

www.margahaas.nl
 (Meester Eckhart)

www.welmoedvlieger.nl (Meester Eckhart)

www.hildegard-universitaet.de ( Hildegard von Bingen, nieuwsbrief)

www.healthyhildegard.com

www.nieuwwij.nl

 www.carmacoaching.nl ( tweelingzielen)

www.heart2get.wordpress.com (tweelingzielen)

www.katrienpacko.wordpress.com (hechting en tweelingzielen)

www.pentahof.nl brochures 590 en 596 ( tweelingzielen in de Bijbel)

 

www.zielsliefde.nl ( tweelingzielen)

 www.lonerwolf.com  ( twinsouls / solfeggio)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henri Nouwen

Binnen geroepen
- een persoonlijk dagboek

Open uw hart
- de weg naar gastvrijheid, onszelf en God

Thuiskomen
- verdere gedachten bij Rembrandts 'De terugkeer van de verloren zoon'

Eindelijk thuis
-gedachten bij Rembrandts ' De terugkeer van de verloren zoon'

Een parel in Gods ogen
- gedachten over de betekenis

Hier en nu leven
- leven in de geest

Kun je de beker drinken?

Over spiritueel leven

 

 

Alice Miller

Alice Miller ; psychologe, zij is bekend geworden door haar onderzoek naar en haar strijd tegen kindermishandeling.

------------ Boeken:

Eva' ontwaken

Gij zult niet merken

Het drama van het begaafde kind

De opstand van het lichaam

Vrij van leugens

De gemeden sleutel