Universele liefde

De liefde van allen die geschapen zijn naar Gods beeld voor allen die geschapen zijn naar Gods beeld.

De universele liefde ' de liefde van iedereen voor iedereen' bestaat niet.  Je kunt onmogelijk van iedereen houden. De hoeveelheid liefde is beperkt. Liefde is een intieme gebeurtenis, zonderling en vol tegenstrijdigheden, want het komt meer dan eens voor dat we van iemand houden uit eigenliefde, egoisme, hebzucht, lichamelijke begeerte, uit de wens om te heersen over degene van wie we houden en die te onderwerpen, of andersom, uit een verlangen om ons te onderwerpen aan het object van onze liefde, en in het algemeen vertoont de liefde veel overeenkomsten met de haat en ligt ze daar veel dichter bij dan de meeste mensen denken. Wij zijn niet geboren om van meer dan een handjevol mensen te houden.

 

Liefde

'Mezelf zijn is liefde zijn'.

Liefde betekent dat ik me bewust ben van het belang om mijn eigen ziel te voeden, in mijn eigen behoeften te voorzien en niet altijd mezelf op de laatste plaats te zetten. Egoïsme onstaat vaak door een gebrek aan eigenliefde. Ik kan niet weggeven wat ik niet heb.
Als ik liefde ben, raak ik niet leeg.

Gedichten

'Liefde is pas liefde als het onvoorwaardelijk is'.

'Als ik al weet wat liefde is,
dan komt dat door jou!.

- Herman Hesse

'Liefde is de ander
het goede toewensen
en er op toezien dat
het goede zich ook
aan de ander voltrekt.'

- Th.van Aquino

 'Al zoek je de hele wereld af naar iemand die je liefde meer waard is dan jezelf,
je zult die niet vinden'.

- Boeddha

Onvoorwaardelijke liefde

Onvoorwaardelijke liefde  betekent jezelf vergeven voor onvermijdelijke fouten en verlangens, die eigenlijk gebaseerd zijn op jouw idee dat je tekortkomingen hebt.
Je niet meer afhankelijk voelen, de ander los kunnen laten zonder jezelf te verliezen, zonder jezelf waardeloos te voelen.

 

'Zo boven, zo beneden'

De Tweelingzielvereniging* weerspiegelt in het klein de uiteindelijke vereniging van alle zielen met de Bron. 'Zo boven, zo beneden'.
Het ene wordt ons gegeven op ons begripsniveau ter aanduiding van het andere dat daar ver boven ligt.

Onze kern is pure liefde, we komen van het Geheel en keren er naar terug. Wij nemen liefde waar via onze zintuigen; wij willen graag gezien en gehoord worden. Wij willen voelen, ruiken en proeven van de ware liefde en niet afgescheiden zijn.
Ook het Soefisme, Hindoeïsme en Boeddhisme kennen evenals het Christendom de Tweelingzielvereninging als een gift van Gods liefde.

 

Gezien worden...

... zag jij misschien dat ik naar jou,  dat ik  je zag
en dat ik zag hoe jij naar mij te kijken zoals ik naar jou en dat
ik hoe dat heet zo steels, zo en passant en ook zo zijdelings -
dat ik je net zo lang bekeek tot ik naar je staarde en
dat ik staren bleef.
Ik zag je toen en ik wist in te zien dat in mijn leven zoveel is gezien
zonder dat ik het ooit eerder zag: dat kijken zoveel liefde vermag.

- Joost Zwagerman

Voelen

Weefsel

Ik probeerde jou uit mij weg te halen.
Het lukt niet.
Ik probeerde mezelf uit jou weg te halen.
Dat was al net zo'n jammerlijke mislukking.

We zijn met elkaar verweven, in hetzelfde weefsel verwerkt.
Ik heb het lef niet dat weefsel te scheuren.
Ik doe een stap achteruit en bewonder wat geweven werd ver buiten gedachten of zingeving van eigen makelij.

- Paul Ferrini

Horen

De meeste mensen realiseren zich niet dat er een bang kindje in hen leeft dat hun leven beheerst. Dat realiseer je je niet, tot het moment dat dat kind op het oorlogspad gaat. Maar dat is dan ook het moment dat jij en alle anderen in je leven het wel moeten opmerken.

Wie zijn verwondingen wil genezen, moet ermee ophouden zijn of haar eigen schaduwaspecten in de steek te laten of te negeren. Je zult dat kleine afgewezen kind op moeten tillen en moeten leren van hem of haar te houden. Iedereen moet door een genezingsproces heen waarbij hij of zij leert van dat kind in zijn binnenste te houden en daarmee aanspraak maakt op zijn of haar eigen onschuld.

Het mag dan zo zijn dat je vader en moeder je in de steek heeft gelaten en dus heeft geholpen deze situatie te creëren. Maar uiteindelijk ben jij het zelf geweest die jou in de steek heeft gelaten. En daar moet je mee ophouden. Je zult moeten beginnen met er te zijn voor dat kind.

Tijdens dat proces word je in plaats van iemand die gewond is iemand die accepteert en liefde kan geven. Nu hoor je die roep en weet dat jij de enige bent die erop kunt reageren. Je weet dat jij de enige bent die liefde kan brengen in jouw bestaan. 'Hier ben ik', zeg je. 'Ik ben bij je en ik ga niet weg. Ik zal je niet meer in de steek laten.

Proeven met al je zintuigen

'Het lijkt of ik slaap,
maar dat is slechts schijn.
Al zijn mijn ogen toe,
mijn hart is wakker en 
zet de deur van genade op een kier.

Mijn hart heeft vijf zintuigen,
innerlijke ogen en oren

die ervaren wat zich afspeelt
diep in mij.

- Rumi  uit:Vleugels

 

 

Geur

Angst leidt tot een chemische kettingreactie in je lichaam,
die jouw geur verandert in die van een opgejaagd dier.