Hoe te gebruiken!

Druk op 'menu' rechtsboven op de beginpagina en je krijgt een overzicht.

15  Hoofdthema's ;

1. Intentie

2. Woorden/ definities

3. De ziel

4. Aard van de ziel

5. Mystieke liefde

6. Liefdesspel

7. Mystieke tradities

8. Identiteitsmystiek

9. De mystieke reis

10. Gezondheid

11. Leven  2.0

12. Do not despair

13. Immense kracht

14. Kijk en overtuig je

15. Intens leven

 

4 blogs;

- Wie ben  je echt?

- Mystiek

- Soulfood

- Liefdesbewustzijn

 

 

 

 

 

Inhoud

IDENTITEITSMYSTIEK

Inhoudsopgave:

Essentie:
- Het vrije lied
- Definitie van mystiek
- Een mysticus in aanleg
- Wie ben je?
- Essentie van de essentie
- Macht versus hulpeloosheid
Opus:
- Thuis
- O taste and see
- Leiding of chaos
- Waarheden van de ziel
- Erken de leiding die je krijgt
- De opdracht aanvaarden
- Van donker en licht
- De gaven van je ziel vrijlaten

 

Literatuur en bronnen

Favoriete schrijvers

Haraki Marakami

Blog:  I  ' Wie ben je echt?

Geloof:
- Kracht
- Geloof kent een positieve en destructieve kracht.
- Geloof en dankbaarheid
- Geloof
- Geloven
- De functie van geloof
- Het geloof van de mysticus
- De God in wie je gelooft
- Geloof en weten
- De religieuze dimensie van het menselijke

Theologie

Een nieuw credo

Ruimtewinst

 

Identiteitscrises:

- Uitsluiting, afwijzing, afzondering
- Vertrouwenscrisis
- Crisis op de rotonde!
- Gevolgen van de crises

 Visionair geloven:
- Intentie
- Liefde
- Een geest van beweging
- De essentie van Heilige Teksten
- Kennen door liefhebben
- 'Uw wil verandere'
- De verbindende factor(en)
- De bezielende dimensie
- De religie van morgen
- Identiteit-vernieuwing
- Onthullingen (de zieners)

 Aanwezigheid:
- Crisis in de religie
- Aanwezigheid
- God, bron van bewustzijn
- De zoeker, de zoektocht en zelfonderzoek
- Jezus  delete 'zonden'

Dit touw van genade:
- Genade
- De maan en de zee
- De maan

Triade:

- De mystieke betekenis van de Drie-eenheid
- De niet-biologische Drie-eenheid
- O Eeuwige Drie-eenheid
- Het visioen van Augustinus
- Niet zonder elkaar
- Drie-eenheid Hindoeïsme
- De goddelijke dans
- Is-Heid
- Evoluerend godsbeeld
- De triade in jezelf
- God is een niet- residentiële entiteit
- Flow; eenheid van lichaam en geest

De 369 Code:
De toekomst is van mij 
- 369 in het dagelijks leven
- Condities menszijn
- Frequentie, energie en vibratie
- We zijn deel van het geheel
- Verlichting; je natuurlijke frequentie
- Energy is like a mirror

Woorden

Woorden/definities: van A - Z

Een Helder Oog

Verticale poëzie

Twofold conscious

De taal van de ziel:
- Een gevoel voorbij woorden, voorbij taal
- De taal van heimwee
- De erotische dimensie van de ziel
- Uit de taal van de verliefde

Kosmische Taal:
- Hazrat Inayat Khan
- De wereld van vibraties

De eeuwige Wijsheid:

- Wijsheid een gave Gods
- Eigenschappen van de wijsheid
- De Wijsheid roept je
- Over de Wijsheid
- Sophia perrennis, de eeuwige  Wijsheid
- Rumi: eeuwige wijsheid

Hagia Sophia

Mapmaking:
- Mystiek en mysterie
- Mapmaking
- Maak jezelf recht
- Mystiek is in kaart brengen
- Je zelf in kaart brengen
- Jezelf overstijgend werk

 Be-stem-ming:
- Bestemming; doel van het bestaan

- Je stem
- Biografisch werken
- In waarheid leven
- Waarheid
- Leugens
- Klankkleur

Wijze woorden:
- Idealen versus realiteit
- Begin bij jezelf
- Hartstochten van de ziel
- Mystiek of realiteit
- De ziel een vat van kracht
- Wat is mijn echte kracht?
- Wees eerlijk

Spirituele biografie:
- Mijn eigen spirituele biografie als voorbeeld om er zelf één te maken.


Kernzinnen:
- Mantra's om mee te 'leven'

Grote Woorden-
- Waarom?
- Genade
- Vergeving
- Hoop
- Ontzag
- Geweten
- God
- Godsbeelden of modellen van God
- Wijsheid
- Gewaarzijn
- Verzoening
- Geloof

 

 

 

De Ziel

De ziel:
- Een verhouding met zichzelf
- Onzichtbare levenskracht
- Bezielingsenergie
- De ziel; de wereld achter de ogen
- Verbinding met je ziel
- Zielsverlies
- Afdalen in je ziel
- De herstelmethodes van je ziel
- Zielenwensen
- Stroomschema van het leven
- Groepsziel

Benedictus Regel

Jung en de ziel:

- Het mysterie van de ziel
- Het visoen van Jung
- Psychologie van de ziel
- Carl Gustav Jung
- De ziel; een plaatsbepaling
- Wisselwerking en vereniging van tegengestelden
- De werkzaamheid van de ziel
- Dromen en het individuatieproces
- Dromen en hun betekenis voor spirituele groei
- Enkele soorten dromen
- Synchroniciteit
- Naar de woestijn en terug
- Antwoord op Job
- Elihu; de nieuwe zienszwijze
- Job en de aard van de godsbeleving

Drewermann

A blue fire:
- Biografie: James
Hillman
- Zout; het principe van fixatie
- De engel roept ons

- De Eikenvrucht theorie

Hermann Hesse

Juan de la Cruz

 Wetenschap & de ziel:

 - Meer dan ons brein
- De omgeving
- Wie zijn wij eigenlijk?
- Bewuste materie
- De individuele ziel

Innerlijke kracht:
- De bron van innerlijke kracht
- Patronen doorbreken
- Onecht gedrag
- Herstelkracht

Angst:

- Een andere manier van naar jezelf kijken
- Faalangsten
- Angst, hechting en liefde
- Angst voorkomt gevaarlijke situaties

Zelf:

- Je diepste zelf
- Persoonlijkheid
- Zelfverwerkelijking
- Ego
- Identificatie
- Individu
- Collectief
- Imago
- Het ware zelf
- Ideologische identiteit
- Ons
- Identiteitscrisis
- Het imaginaire zelfbeeld

Zelfonderzoek:
- Zelfkennis
- Waarom ben je hier?
- Oefeningen
- Crises
- Jij en God!
- Zelfvergeving
- Verdringing
- Zelfsabotage

Macht en biografie:
- Macht
- Innerlijke autoriteit
- Zelfbeschikkingsrecht

 Relaties:
-
Bij jou
- Intimiteit
- Emotionele steun
- Relaties zijn constant uitdagend
- Eigenwaarde
- Levenslessen
- Beëindigen
- Behoeftigheid
- Patronen bepalen relaties

Soul Evolution:
- De put en het touw
- De put van de Jozef van de ziel
- Beproevingen
- Slow cooking
-Ascension

 

 

-----------------------------------------------
Aard van de ziel:
- Microkosmos
- De Mandala, een universeel levenspatroon
- Archetypes

Verloren zielen

Synthese

 Teresa van Avila:
- De innerlijke burcht
- De eeuwige bron
- Zoek jezelf in mij
- De openbaring van de Goddelijke drie-eenheid
- Het is bewustzijn van licht
- Een andere manier van zijn


Zelfbezinning:
Dissociatieproblematiek
- Zielsplitsing
- Basisbehoeftes
- Scheuren in je bestaan
- Het traumadeel
- Het overlevingsdeel

Archetypische taal van de ziel:
- Archetypische taal
- Het archetype van de gelovige
- Archetype; woestijn in de ziel
- Archtype van dood en wedergeboorte
- Dromen
- Lucide dromen; wijs worden tijdens je slaap
- Intuïtie; voorgevoel
- Intuïtie; ons tweede brein
- Ervaringen
- Symbolen

Zorg voor de ziel:
- De bestemming van je ziel
- Groeps- of familieziel
- Afstemmen op de ziel

Agenda van de ziel:
- De blauwdruk van een mensenleven
- De database van de ziel
- Innerlijk bewustzijn
- Haar ware identiteit

Empowerment:

- Zielskracht
- Verbeeldingskracht
- Dankbaarheid
- Weerstandsvermogen opbouwen
- Veranderingskracht
- Wilskracht
- Mentale kracht
- Levensdoel
- Levensvreugd
- Vertrouwen is een mysterie...
- Veerkracht

Functie van de ziel:
- De ziel is je spirituele lichaam
- Onzichtbare krachten
- Het niveau van de ziel

 

Transformatie:
- The world is in my mind
- Waarom transformatie?
- Bewuste intentie
- Transformatie

Buiten zinnen (zijn):
- If a blow comes
- Buiten zinnen
- Bevrijdingservaringen
- Mystieke ervaringen
- Over de mystieke ervaringen: de vragers
- Zintuigen: kanaal voor het eigenlijke werk van de geest
- De ziel creëert, het verstand reageert
- De afstemming
- Buitenzintuiglijke waarneming 

Mystieke Liefde

Mystieke liefde:
- Universele liefde
- Liefde
- Gedichten over liefde
- Onvoorwaardelijke liefde
- 'Zo boven, zo beneden'
- Liefde en onze zintuigen

Omvorming in liefde

The Alchemy of Love:
-The Master- Alchemist
- De alchemistische kracht van de liefde
- De alchemie
- Twee soorten alchemie
- Tegendelen
- Het effect van tegendelen
- Dit is alchemistische liefde
- De geboorte van de geest
- Inspiratie

In den beginne:
- In den beginne was de liefde
- In den beginne was er opvoeding
- Eer uw vader en uw moeder
- Je vader en moeder verlaten
- Het Onzegbare


Jacob Boehme:
- Jacob Boehme: mysticus, theoloog en filosoof
- Een nieuw gemoed
- Bijsturing en correctie
- Een muur van helpende liefde
- De Ongrond roept in de mens

Beloved:
- De eeuwige vraag
- Libanees 'Hooglied der liefde'
- Onthul jezelf
- Profeet van de liefde
- Kahlil Gibran; Liefdespoëzie
- Naimy en het inzicht dat tot liefde voert
- Gesprek met de Ander
- Verschillende aspecten van de liefde
- Het heilig contract

Spiegelzielen:
- Noordpool - Zuidpool
- Twinflames
- Mirror love
- Spiegelzielen; een identiteitsblauwdruk
- Spiegelbeelden
- Kijken als in een spiegel
- Liefdeskoorden; rekbaar, niet breekbaar
- Eenheid
- Transformatieproces
- Heilig contract
- Gnostiek en de tweelingziel

Oneindige liefde

The Song of Songs:
- De essentie van Hooglied
- De mystiek van Hooglied
- De Dialogen
- Motieven
- Wie(wat) komt daar uit de woestijn?
- De tuin
- Staat van verwarring
- Een nieuw lied
- Summa van Hooglied

Layla en Majnun:
- Volg je hart
- Passeer de muren
- De ontmoeting met zijn kismet (noodlot)
- De wildernis
- De bedevaart naar Mekka
- Liefde op papier meegegeven aan de wind
- De droom
- Nizami's vragen
- Zayd's visioen
- De Tempel van de Liefde
- Liefde is vuur en ik ben het hout
- Oogcontact

Sing a new Song:
- Een innerlijk lied voor God
- Het lied van je ziel
- De bevoorrechte Geliefden
- Een nieuw liedje
- Sing to the Lord a new Song
- Vergeestelijken
- Innerlijke biografie
- De fenix-mens
- Einde van de dualiteitRepresentatie:
- Kosmische liefde
- Herkennen van zielsverwanten
- Verenigde ziel
- Oneindige liefde
- Ware liefde is een geschenk

Zielsliefde:
- Ware liefde; één ziel
- Genade; het kennen van onze tweelingziel
- Onze kern
- Meeleven

De Maries:  Maria van Magdala, Maria de moeder van Jezus , Maria van Egypte
- De Maries als geheelde voorbeelden
- Maria Magdalena; zielenmaatje van Jezus
- Maria Magdalena een voorbeeldvrouw
- Zij die de inwijdingsweg voltooide
- Maria is haar naam
- De roeping van Maria
- De engel en het meisje
- Een heel bijzondere genade
- Maria heeft wat met woorden
- De overgave van Maria
- Zwanger van de Geest
- Maria van Egypte (woestijnmoeder)

Uitnodiging van Lief:
- Als geliefden leven
- God ademt mij
- Mystiek is ervaringsmatige kennis van God
- De uitnodiging van de liefde voor mystici
- Verkiezing betekent inclusieve liefde
- Levensbespreking
- Alleen met de Ene
- Luister, innig geliefde!
- Innig geliefde!

Swing Love:
- Kabir; apostel en zanger van de Liefde
- Swing!
- Biografie
- Kabir's beweeglijke liefde
- De Oceaan van Liefde
- Het Pad
- Alaha; God of 'Heilige Eenheid'
- Bhakti; onze innerlijke strijd

Het licht zien:
- De staat van de ziel
- Opluchting
- Koninkrijk
- Licht
- Er valt een licht in de ziel

The Shape of Light:
- Requiem; een missie voor de ziel
- De lichtende draad
- Suhrawardi: Meester der verlichting
- Het onmetelijke licht
- De wijsheid van de verlichting
- Het lichtvers in de Koran
- Are you one?
- Dark night
- De missie voor je ziel
- Bouw een nieuw huis voor je ziel

 

Woestijnliefde:
- Woestijnliefde
- Spiritueel moederschap
- Amma Syncletica van Alexandrië
- Amma Theodora
- Amma Sarrha
- Woestijnvaders over doel- en doelloosheid
- Logismoi; spirituele wijsheden(trots, angst, afgunst, schuldgevoelens)
- Vaderspreuken
- God willen verstaan
- In het stof bijten....
- Gebed en gevoelens
- Geest en hart verenigen

 Mysticus Exupéry:

- De roos
- Op zoek naar onze uiteindelijke identiteit
- Antoine de Saint  Exupéry 1900 - 1944
- Een mystiek sprookje
- Woestijn- issues
- Na 40 dagen woestin; de oase
- De bron in de woestijn

________________________________________

Liefdesspel

Kies liefde

School van liefde

Woestijnwijsheid

De Bruiloft

----------

 Mystieke tradities:
- Mystiek als universele ervaring
- Mystici; de dichters
- Soefi-mystiek (Islam)
- De Bhagavad Gita (Hindoeïsme)
- Boeddhisme
- Christelijke mystiek
- Joodse mystieke traditie
- Islam; Jihad, de weg naar binnen.

Hier en nu

Het  heilige ogenblik:
- Unio mystica
- Kosmisch bewustzijn
- Verbonden met het krachtveld
- Godsbesef?
- De mystieke extase
- Een beweging van het hart
- De uitwerking van de mystieke ervaring
- Gezondheid en genezing
- Twee typen mystieke ervaring

 Een Zuiver Beeld:
- Mystieke Theologie
- Een zuiver beeld
- Mystiek
- De mystieke ervaring
- De mysticus
- Mystici
- Fenomenen
- Intimiteit
- Bevrijding van Godsbeelden
- Eenheid ervaren

 Blog II: '...not the easy road'
- Mystieke meditaties

Mystiek:
- Definities
- Mystieke theologie
- Grensoverschrijding
- Mystiek is een discipline
- Gevolgen van een mystieke ervaring
- Het mystieke level van bewustzijn
- De waarheid van de mystiek
- Mystiek gezond denken
- De vijf mystieke wetten

Roepingen:
- Openbaringen
- Mystici
- Je slaapt, word wakker!
- Runners
- Ziel in je ziel
- Opdracht en zielkameraden
- Archetype en mysticus
- Made in heaven: de zielsverwant
- Overeenkomsten van de mystieke ervaring

Een heilig proces:
- Omvorming
- Een heilig proces
- Zielbewustzijn
- Spirituele paradoxen
- Uitdagingen

Ware essentie:
- Essentie of een nieuw paradigma
- Mijn essentie
- De geest van de letter
- Genade; pure essentie
- Levenswerkelijkheid

Mystieke ervaringen:
- Grondervaringen
- Grenservaring
- Eenheidservaring
- Kwantum-momenten
- De mystieke ervaring.
- Spirituele openbaringen
- Aha-erlebnis
- De religieuze ervaring
- Een heilig ogenblik
- Een oogwenkomgeving

On/zichtbaar:

- Het onzichtbare regelt het zichtbare
-' Zo boven, zo beneden'
- Innerlijk zien
- De zoeker en het gezochte
- Het onzichtbare zichtbaar maken
- Begeleiding
- Vrijheid en voorbestemdheid
Engelen
- Bidden
- Genade en wonderen
- Natuur/Wet
- Geest
- Spirituele gidsen
- Getal mystiek

Het mystieke teken:
- Mystieke betekenissen
- Godsbegrip
- God- een adembenemend karakter
- God- een liefdesgeschiedenis
- Communicatie en connectie
- Phi- de handtekening van God 1
- Interventies
- De goddelijke verhouding 2 (de gulden snede)
- Schoonheid
- Tijdloosheid
- Kosmologie- een kosmische tijdschakelaar
- Geomagnetische activiteit
- Theodicee
- Numerologie

Kwantummystiek:

- Materie is niet zomaar materie
- De bezielde werkelijkheid
- Fysicus en mysticus
- De geest in de kwantummystiek
- Terug naar de essentie van zijn
- Kwantumgenezing
- Basisprincipes van heling en gezondheid
- De religieuze stromingen van deze tijd
- Profeten van het kwantumbewustzijn
- De transpersoonlijke wereld van het menselijk bewustzijn
- Kosmisch bewustzijn
- Het 'Wetend Veld' en onze transformatie -mogelijkheden
- Ons geboorterecht
- Transpersonale of mystieke psychologie
- Subtiele sensatie
- Het kundalini ontwaken proces
- De driedimensionale gedachte

 Zenmystiek:
- Laat je kennis varen
- Zenhouding
- Zenkoan
- Definitie van Zen
- Zen is radicaal
- Zenmystiek
- Elke golf is de zee
- Authetieke contemplatie

 

 ___________________________________________

Identiteitsmystiek:
- Je eigen tempo
- Wie ben jij?
- Authenticiteit
- Wijsheid
- Van richting veranderen
- De hele wereld winnen
- De nieuwe richting in ons leven
- Na de inslag.....
- Perspectief
- Jij die mij ik maakt
 

Geboortetheologie:
- De eeuwige geboorte
- Geboortetheologie
- De Godsgeboorte in de ziel
- Gods oog en ons oog zijn een
- De ziel; vrij van geest en zinnen
- De gezonde zielegrond
- Vrijheid bij Eckhart
- Over de tempel van de ziel
- Ons koopgedrag
- Bewustworden van de waarheid doet veranderen

Birthright:

- Jou wil ik
- Geboorterecht
- Shams van Tabrizi, de geboortehelper van Rumi
- Birdcall
- Is-ness


Intimiteitsmystiek:
-  Psalm 139
- En Jij loopt met me mee, zichtbaar
- Wederkerigheid
- Intimiteit
- Geestelijke intimiteit
- Het intimiteitsniveau

Francis en Clara:
- Francis en Clara van Assisi
- Radicale franciscaanse spiritualiteit en mystiek
- Religie
- God zien in alle dingen
- Radicale herziening

Rabia en Dorothee:
- Rabia's gebed van bevrijding
- Rabia Al Adawiya en Dorothee Solle
- Rabia Al- Adawiya
- Liefdesgedicht
- Thema's in het het werk van Rabia
- Rabia ten voeten uit
- Gebed van de belangloze liefde
Dorothee Solle

 Henry Suso:
- Henry Suso mysticus
- Quotes
- De dood van het ego
- De dialoog

Le Saux:
- Essentiële rusteloosheid
- Hindoe - christelijke mystiek
- Swami Abhishiktananda
- Serieus met God omgaan
- Essentiële rusteloosheid
- Gods Zijn is mijn leven
- Triniteitservaring

Mooji: 'Wie ben ik?'
- Genade
- Biografie van Mooji
- Advaita(Vedanta)
- Intensivering van je ontvouwen tot  in je Zelf
- Zelfrealisatie

 

---------------------------------------------------------------------------------
De mystieke reis:
- De weg van je ziel
- De reis in je ziel
- Zelfkennis
- Zelfonderzoek als voorbereiding
- Volg je eigen weg
- Aanleiding en doel van de reis
- Zijn

Queeste-zoektocht:

- Een queeste

- Een queeste is geen 'geschenk'

- Mijn ziel kwam uit de kast

Beweeglijkheid:
- Een uitnodiging
- Alles wordt in beweging gezet door liefde
- De goddelijke dans
- Alles schommelt
- Wat zet mijn innerlijk in beweging
- Eenheid in verschil en diversiteit
- Leef flexibel
- Beleven is een voortdurende beweging

De beweging:
- Boodschap uit het Oosten
- Pleidooi voor mystieke ervaringen
- Religieuze trouw bestaat in beweging
- Iqbal over zijn poëzie
- De beweging en de onvoltooidheid
- De beweging begrijpen om naar de hervorming te gaan

De Simoerg:

- Het verschil tussen een mystieke ervaring en een mystieke reis
- De karavaan van de ziel
- De samenspraak van de vogels of De Simoerg
- Attar's leerdicht
- De Simoerg
- De samenspraak van de vogels
- Het raamwerk
- De zeven valleien

Het Lied van de Parel:
- De pelgrimstocht van de ziel
- Het lied van de parel; de opdracht
- Het ouderlijk huis verlaten
- Ontwaak; bewust worden

---------------------------------------------

 

 

Gezondheid

Gezondheid:
- Signaal van de ziel
- Basisoorzaken ziekte
- Gezondheid en onze overtuigingen
- Onszelf sterker maken
- Intentie
- Zuiver je intenties
- Ziekte en schuld
- Het oog van de storm; onze emoties

Helen, niet oordelen

Signalen van de ziel:
- Mogelijkheden
- Het alledaagse als symbool voor een zielstekort
- Het zelfhelend vermogen
- De ontwikkelingsweg van de ziel

Kwantumgenezing:
- Onze innerlijke ruimte
- Kracht en vermogen
- Kwantumsprong
- Heilige voertuigen naar heelheid
 
Lichaam:

- Bewust leven
- Heilig plan
- Dat wat we niet zien....
- Zelf de baas zijn
- Jezelf serieus nemen
- Pijn

Spirituele energie:
- Je spirituele verbinding
- Vijf spirituele actiepunten
- Spiritualiteit als gewaarwording
- Een derde vorm van liefde
- Regelmatig oefenen
- Het stil maken van de geest
- Spirituele dimensie

Spiritueel gezond:
- Gezondheidsbewustzijn
- Spirituele gezondheid
- Tijdperk van de psyche
- Liefde, niet angst

Patronen en veranderingen:
- Prioriteit
- Patronen
- Toeval
- Controle
- Moeten en doen
- Erkenning

 

Genezing

Genezing:
- Loyaliteitsconflict


Mystieke en gezondheid:
- Mystieke visie op gezondheid
- Het proces van geestgenezing
- Werken met geestgenezing
- Actief en dynamisch
- Het geheim van gezond-zijn
- Lucht je hart!

 

Leven 2.0

Leven 2.0:
- Levenshouding
- Leven
- Erkenning
- Eigenlijk
- Kijken naar jezelf
- Vernieuwing; tussen Hemelvaart en Pinksteren
- Plus- en minpunten van jezelf onderzoeken

Woestenij

Een souverein mens

Blog: Soulfood

Thief of sleep:
- Een geschenk van de nacht
- The Thief of my sleep
- Wie steelt mijn slaap en mijn gedachten?
- Als een dief....
- Op deze plaats
- Ik wist het niet
- Oog in oog staan
- Verlangen en kennen

Etty en Rilke:
- Weltinnenraum
- Acceptatie van de ziel van de ander
- De eigen ontwikkeling
- Etty Hillesum
- Rilke
- Ik zoek mijn eigen koers en in mij is de kust
- De moeilijkste weg
- De waarachtige liefde

De aarde-hemel:
- Haal de banden met de hemel aan
- Vrijheid om het goede te doen
- Florence Nightingale; mystica en sociaal hervormer
- De aarde kan de hemel zijn
- Modder van onwetendheid
- Spelend universum
- Wordt een fascinerend persoon
- Alle vindingen gebruik je voor het geluk van de mensheid
- God is onweerstaanbaar

Heilige strijd:
- De strijd tussen het bekende en het onbekende
- Het kwaad vergeven
- Vergeving: ontzegging of gift?
- Het onvergeeflijke
- Vergiffenis
- Spanning
- Hanna's heilige strijd

Struggle for life

Fasen

Tekorten

The Soft Spot
----------------------------------------------------

Do not despair:

- Blijf uit de buurt van wanhoop

- Wanhoop niet

- Vuur op het altaar

- Ons hart is een altaar

God intoxicated:

- I left firewood for you

- Hafez, de uitegger van mysteries

 

-God - intoxicated

- De blik van de Geliefde

- Change rooms in your mind

- Hafez ,bijna  een profeet maar zeker een orakel

- De volmaakte cirkel

- Bewandel de middenweg

- Ons aangeboren gevoel van liefde en goedheid

- Hypocrisie

 

(De) construction:

- De klacht

- De fases van de maan

- De dans van vastklampen en afkeren

- Update

- Doodgaan, de manier waarop we met verliezen omgaan

- Het gedicht van de leegte

- Theologie van verinnerlijking

- Genade en liefde

- Lijden is een reinigend vuur

 

Sweet darkness:

- Licht uit donker

- De donkere nacht van de ziel

- Sterke zielen

- God is een donkere nacht voor de ziel

- Ruimte voor 'een ik weet niet wat'

- Finetunen

 

 

Immense kracht:
- Enthousiast zijn
- Engelenkrachten
- Liefde is de grootste heler
- Slaap je nog?
- Ontwaken
- Verdriet
- Zelfexpressie:
 'ik met ik verbinden'
- Scheppen & vernieuwen
- Kracht is leven zonder strijd

Vlieg nu!

Revolutie

 

Play of Power:
- Risen life
- Het spel dat leven heet
- Resoluut mens durven zijn
- Dode takken
- Op ons rust de verantwoordelijkheid
- Het proberen telt, niet het resultaat

(Op)voedingsbodem:
- Voedsel van de hemel
- Vrouwelijke mystagogie
- Een spiritueel- pedagogisch heilmiddel
- Hemelse liefde op aarde
- De grootste les

Augustinus:
- Liefdesbrief aan God
- Augustinus, de heilige van de liefde
- Bekentenissen
- Van God genieten
- Vrije ruimte
- Voedsel voor de ziel

 Zachte kracht:
- De zachte kracht van het Latifagebed
- Bestaansmeditatie
- Een moment van bezinning
- De voorbereiding
- De oefening

Zielskrachten:
- Krachten van de ziel
- Een ingeschapen kracht
- Gij zult vernieuwd worden in uw geest
- Nieuwe kleren

Power of words:

- De kracht van woorden

- Het begint met een Engel
- Aanraken van onze diepste laag
- Je hart heelt zichzelf
- Lijden in stilte of je stem verheffen
- Open je hart
- Vertel geen halve waarheden
- Drie fases-van-ontwaken uit een droom
- De manier waarop beschadigde mensen liefhebben
- Je stem  is gestolen door trauma
- Het leven zal niet falen
- Hoe om te gaan met pijnlijke ervaringen
- Er zijn duizend versies van jou
- Bergen verzetten

 Hildegard von Bingen:
- Visioenen; de krachten van de ziel, het goddelijke gezin.
- Hildegard- websites, boeken, muziek
- Genezen met de kracht van de ziel
- Een onvergankelijke psychosynthese
- Het leven als school in vijf fases
- Lichtwonder als afscheid 

Kijk zelf en overtuig je!

Kijk zelf en overtuig je:
- Kijk zelf en overtuig je!
- Hoe kijk je?
- Mystiek is geen geloofssysteem!
- Wie de liefde niet heeft....
- In een hogere staat van bewustzijn leven
- Mystieke ervaringen
- Een kosmische impasse
- Bestemming

Lev

The Voice unseen:
-
I hear a voice calling
- Goddelijke boodschappen
- Goddelijke interventie
- God speaks to his friends
- De stille stem van God
- Hoe kan ik de stem van God herkennen
- Gefluister in onze ziel
- God wordt gekend in Zijn stilzwijgen
- Waarom zwijgt God?
- Nog maar een half woord vernemen wij...
- De schreeuw van de ziel

Alone with the Alone:
- Het geheim van God
- Alleen met de Enige
- Kennen en gekend worden
- Mijn visieop Hem is Zijn visie op mij
- Impasse

Fideli d'amore:
- Minnaars van het leven
- De motvlinders en de vlam van de kaars
- Het verhaal
- Het schijnsel van de vlam
- Zweven boven het licht
- Ik wist nimmer dat God ook naar ons verlangt
- Ik geef je dit ogenblik
- Het hemd van de liefde
- Minnaars zijn in elkaar verscholen
- Waanzin of het oplossen van het zelf

Het mystieke hart


Blog III: Liefdesbewustzijn

Het mystieke hart:
- Het mystieke hart
- Hartsverlangens
- Hart
- Eenheid
- Mensen van het hart
- Het gedeelde mystieke hart van de tradities

De weg koos jou:
- Het labyrint
- Het pad van de ziel
- Wandelaar
- De weg koos jou
- Stuwende krachten
- Verhalen
- Zeven stappen (in wording)

 

Heelworden:
- De aantrekkingskracht van heelheid
- Het gastenhuis
- Onze wonden helen

 Onze incarnatie:
- Uniek of reïncarnatie
- Inspirerende energieën
- Bevrijding tijdens onze incarnatie
- Vernieuwing van het menszijn

 

Verschijnselen:
- Het mysterie van het lijden
- De essentie van het zien
- Leven vanuit je ervaringen en je gevoel
- Fenomenologie
- Karakter
- Communicatie
- Kosmologie
- Blauwdruk
- Tweelingzielen, onvoorwaardelijke liefde en zielskennis.
- Tweelingzielontmoeting- een genade

Werk aan je ziel:
- Levensverandering realiseren
- Uitbreiding realiseren
- Spirituele bewustwording

Liefdesbewustzijn:
- I am love
- Liefdesrelaties
- De anderen
- De Ander; de God van liefde
- Onze beelden van liefde en God

Abba/Amma:

- God leren kennen
- God als Moeder
- Troost
- Moederliefde
- God is als een vader
- God kennen is de kern
- Mannelijk en vrouwelijk

Mystiek van genade:
Mystiek is alles
- Genade, een tochtvlaag!
- Wat is genade?
- Genades zijn balans-herstellende krachten
- Genade is een eigenschap van God
- Soefisme en genade
- De ervaring van genade in je eigen leven
- Genade- een ongrijpbare toestand
- Genade- een mystieke substantie
- De kwaliteiten van genade

Religie van liefde:

- De religie van de liefde
- Het samenkomen van twee oceanen
- De droom en het visioen
- Rumi en Sjams
- Rumi- mysticus en dichter
- De drie thema's in het levenswerk van Rumi
- Religie van liefde
- Sjams veertig regels voor de Religie van Liefde
- Hoofd en hart in religies
- De drie thema's;
1. De ziel komt van God en wil  naar God terug,
2. God is in je binnenste,
3. De gebroken spiegel.
- Zijn laatste dagen...

Werkelijk leven:
- De ziel in ballingschap
- Een verborgen schat
- Eeuwig leven
- God, een sterk archetype
- Zoals ik God zie ervaar ik mij
- Zoek me dan, als je kan!
- Contact met je eigen ziel
-

Verbonden:
- Waarom nog zoeken!
- Keer terug!
- Bewegingen naar eenwording
- Het winnende nummer in een kosmische loterij
- Het neergelegde iets

 Van ons zelf verlost:
- Onze eigen blinde vlek
- Visionaire oplettendheid
- De verlossingsleer
- Correcties
- Do not cling to me
- ' Hartzien'
- Navolging

 

Intens leven

Intens leven

- Holding back ourselves

- Intensiteit van leven