Waarom...

Er zijn veel woorden die iets met ons doen. Ze veroorzaken onrust, weerstand, angst en verwarring in ons leven. Zoals de 'waarom-vraag'! Waarom overkomt mij dit, op dit moment?

Het leven is vol van mysterie. De vraag 'waarom'  er pijnlijke en wonderlijke gebeurtenissen in ons leven zijn is te beschouwen als zinloos. Wij zullen er nooit achter komen hoe deze momenten tot stand zijn gekomen. Er zijn vele factoren, incidenten, krachten en energieën bij betrokken dat we het nooit tot één simpele oorzaak kunnen herleiden.

Genade

Genade is een bijzondere energie die je lichaam binnenstroomt. Genade is niet altijd een waarneembare kracht soms is het een synchroniciteit: het brengt mensen bijeen, gebeurtenissen die je niet had verwacht. Soms is het een 'aha-erlebnis'.

Genade heeft veel kwaliteiten en veel uitdrukkingen, waaronder compassie, wijsheid, liefde, geduld, visioenen, uithoudingsvermogen, humor, vreugde, intuïtie, veerkracht, vergeving, hoop, dankbaarheid, extase, creativiteit en nederigheid. Elke kwaliteit  van genade heeft weer zijn eigen vermogen om te beïnvloeden, te helen en effect te hebben op verandering in je psyche en lichaam.

Door nederigheid kun je bijvoorbeeld alle positieve eigenschappen van lichaam, geest en denken in iemand anders herkennen en erkennen. Nederigheid ontwapent de wedijverende stem die tegen je fluistert: 'Er is niet genoeg. Hoe zit het met jou? Jij moet de eerste zijn. jij hebt meer nodig. Jij verdient de beloning, de aandacht, de status en het geld veel meer dan die ander.'

Je vernederd voelen door iemand kan regelmatig je schaduw activeren en bijvoorbeeld gevoelens van wraak en wrok aanwakkeren. Door nederigheid kun je motieven begrijpen van een ander en negativiteit overstijgen. Het kan je helpen te beseffen dat de daden van een angstig of negatief iemand zelden op jou persoonlijk gericht zijn.

Genade straft nooit; ze doet je ontwaken. We maken keuzes, en die keuzes hebben konsekwenties en daar zijn we bang voor. Bang vanwege de veranderingen die een gevolg zijn.

Vergeving

Zolang je een ander de schuld geeft van jouw problemen, weiger je jezelf vergeving te schenken. Dat anderen je vergeven is alleen noodzakelijk wanneer jijzelf vindt dat dat nodig is. In dat geval, en dat geldt voor de meeste mensen, is een verontschuldiging van belang. Een ander om vergeving vragen laat zien dat je bereid bent zelf van gedachten te veranderen over wat er gebeurd is. Dat is een belangrijke eerste stap.

Maak echter niet de vergissing de ander de 'macht' te verlenen je te vergeven. Daarmee leg je de macht waar ze nooit kan zijn namelijk buiten jezelf. Vraag hem om vergeving, maar als hij je die onthoudt, ga er dan niet van uit dat je nooit vergeving zult krijgen. Sterker nog: je hoeft niet eens vergeving te krijgen want vergeving is altijd voorhanden. Zij die een ander vergeving onthouden, onthouden die alleen aan zichzelf.

Vergeving heeft te maken met inzicht en correctie. Eerst zie en corrigeer je je oordeel en vervolgens vergeef je jezelf voor het feit dat je dat oordeel had. Dit proces - bewustwording, correctie en vergeving- is essentieel als je verantwoordelijkheid wilt leren nemen voor je gedachten, woorden en daden.

Hoop

Hoop is een positieve geesteshouding die is gericht op een bepaald doel dat als wenselijk wordt beschouwd. Ons vermogen om het beter te doen en beter te zijn, om onszelf en onze samenleving te veranderen, om tevreden te zijn met wat we hebben terwijl we bezig blijven dingen beter te maken, om ons levenspad te kiezen, dat is allemaal afhankelijk van hoop.

Er is sprake van vier vormen van hoop:
1. de christelijke hoop (gericht op geloof),
2. de prestatiehoop (gericht op doel en succes),
3. de gelegenheidshoop (gericht op het verbeteren van de wereld),
4. de gemoedshoop ( gericht op het gevoel: alles zal beter gaan met mij).

Ontzag

Je kunt je geen ontzag inbeelden, dat kun je alleen maar ervaren. Wij ervaren ontzag in de geboorte van een kind, in speciale ervaringen die ons boven de gewone, alledaagse werkelijkheid uittillen. En de natuur leert ons 'ontzag' door haar krachten, schoonheid en haar vele vormen. Op al deze momenten opent zich ons hart en stellen we onze afweermechanismen buiten werking. Er ontstaat een sfeer van eerbied.

Geweten

Mensen zijn bang voor hun geweten. Je geweten is de stem waar je het meest voor wegrent, de 'ik wil hier nu niet over praten-stem'. In je geweten zit een box met schuld, schaamte, zelf-sabotage en alle fragmenten van je schaduw die jij- en iedereen- net zo lief niet onder ogen willen zien. Toch is confrontatie met de schaduw, erkenning van je geweten, de kern van iedere spirituele weg. 
Je voelt je schuldig over momenten die je voorbij hebt laten gaan om alle redenen waarom mensen dat doen: de angst iets in je eentje op je te nemen, angst om te falen, angst om iemand pijn te doen die niet wil dat je je leven verandert of dat je verdergaat of weggaat. Laten we eerlijk zijn: er is altijd wel iets om je schuldig over te voelen.

Zelfonderzoek en zelfreflectie zijn oefeningen om je door je schuldgevoel heen te werken. Oefening: Zie de problemen los van de mensen die erbij betrokken zijn. Reflecteer over je eigen handelen, niet over het handelen van anderen. Zoek naar motieven en redenen, angsten en zwakheden in je handelen. Je bent in veel opzichten een vreemdeling voor jezelf, vooral als je nog niet je eigen hoogste potentieel of de kracht van je ziel of de diepten van je eigen schaduw kent.

God zit in je geweten.
In tegenstelling tot je natuurlijke instincten is je geweten een intern systeem dat zowel met God als met je ziel is verbonden. De goddelijkheid in je geweten inspireert je om te kiezen  goed, vriendelijk, eerlijk, oprecht, moedig en ethisch - om kenmerken van je ziel tot uitdrukking te brengen. Je ego kan zo veel mensen als het wil de schuld geven van de keuzen die jij maakt, maar je geweten- je ziel-  wijst geen schuldige aan. Je geweten prikt door alles heen om je te laten zien dat je altijd onderscheidt zult moeten maken tussen die twee. Je instincten rusten je toe om met de uiterlijk wereld en zijn uitdagingen en bedreigingen omt e gaan. Je geweten houdt zich bezig met de conflicten, krachten en zwakheden die uit jezelf komen. Je geweten is het kompas van je ziel op aarde.

God

Theologen spreken over God, mystici voeren een dialoog met God
en de rest van mensheid is verdeeld in grofweg twee groepen;
'God bestaat niet' en ' de God, geschapen naar ons beeld en verwachtingen'.

God is Liefde en wij moeten ons dat inbeelden en waarmaken.
Een pittige opdracht!
Omdat we denken dat we dat alleen moeten doen.

Persoonlijke Godsbeelden

Godsbeelden, we zijn ermee grootgebracht, we hebben naar aanleiding van onze ervaringen nieuwe gemaakt en andere overbodig gemaakt.
We lijden aan onze beelden van God, we verwerpen God omdat Hij er niet aan voldoet, we voeren er oorlog om!!
Godsbeelden zijn manieren waarop mensen een beeld proberen te vormen van God.
Wie is God voor jou? 

- Algemeen-model- Ik doe dit, God doet dat. Als ik dit niet doe, doet God niet dat.

- God als Ouder - (Vader, Moeder)

- God als huisbaas-model (Als ik elke maand mijn huur op tijd betaal is het niet nodig om naar de huisbaas te gaan en is er geen kans dat ik mijn huis word uitgezet. Wat is het voordeel om dat te veranderen?)

- het verdien-model- Geloven dat je iets verdient betekent dat je denkt dat je ergens recht op  hebt.( ik verdien veel, want ik doe ook veel)

- het straffende- model (

- het steunpilaar-model ( ik geloof in Hem, als Hij me geeft wat ik wil)

- de God van de religie(s)

- God van spullen en een hulpbron om die spullen te krijgen

- God van voedsel en geloof om te overleven

- de mentale God- om Hem te kunnen beheersen, in plaats van door Hem beheerst te worden

- de God van de mystici, die Liefde is.

Wijsheid

Het hoogste metagevoel is wijsheid. Wijsheid wordt geassocieerd met moed, met deemoed en met levensenergie. Wijsheid is een gevoel dat ons helpt om onderscheid te maken tussen wat werkelijk belangrijk is en wat niet. Wijsheid betekent niet dat ik veel weet, maar dat ik in staat ben om te bepalen wat gepast is in een bepaalde dringende situatie en wat niet. Wijsheid vertelt me wat mijn persoonlijke integriteit in ieder situatie van mij verlangt. Wijsheid houdt altijd verband met handelen. De daden van een wijs mens zijn niet afgeleid van principes; wat een bepaalde situatie verlangt, wordt direct waargenomen. Daarom is het optreden van een werkelijk wijs mens dikwijls zo verrassend.

Gewaarzijn

Gewaarzijn is een mystiek verschijnsel- het heeft het vermogen om ' vraag en antwoord' samen te laten vloeien in voor jou unieke persoonlijke openbaringen. Openbaringen zijn er in soorten en maten, ze zijn zeker niet allemaal van religieuze aard. 
Wat ze echter gemeen hebben, is dat gewaarzijn buiten zijn normale grenzen treedt.

Openbaring van overgave:
Je hebt het gevoel dat je heen en weer wordt geslingerd door twee krachten. De eerste, de kracht van conditionering, trekt je naar een leven vol inspanning en strijd. De ander, de kracht van de ziel, trekt je in de richting van een moeiteloos leven. Hoe kan de ziel invloed uitoefenen als de krachten die haar tegenwerken zo talrijk zijn?

Het antwoord; jij bent je ziel.

Verzoening

Verzoening houdt niet in dat je geen oog zou hebben voor het verdriet dat je door iemands toedoen hebt gehad, als kind of als volwassene. Het houdt ook niet in dat je iemand alles vergeeft. Maar verzoening is een soort hertaxatie van de persoon die tekortschoot. Het betekent dat je iemands gedrag- indertijd- in een ander licht kunt zien.

Begrip maakt vrij.

Geloof

Geloof is Gods vereniging met de ziel- maar daarin ook zekerheid over Gods almacht door de ziel: voor God is alles mogelijk,want het geloof kan bergen verzetten.
Geloof is niet aarzelen, maar ook: niet twijfelen. Wij handelen in geloof- en er gebeuren wonderen. Wij vinden het aantrekkelijk om het wonder te gebruiken als motief om te geloven. Om onze zwakheid te verzoenen met het verlies aan vertrouwen, het vertrouwen dat wezenlijk is voor het geloof.
Geloof is, schept en draagt. Het wordt niet afgeleid van, geschapen of gedragen door iets, wat buiten zijn eigen werkelijkheid ligt.