Macht of Liefde

'Macht zei tegen de wereld:
' Je bent van mij '
Liefde zei tot de wereld:
'Ik ben de jouwe'.
De liefde won.

- Tagore

 

 

Biografie van de macht

Voor iedere serieuze nieuwe richting , genezing of verandering in je leven is het nodig dat je bepaalt wat macht over jou heeft, wat je probeert te beheersen of waar je macht over probeert te krijgen. 

Om je ziel volledig in kaart te brengen is het noodzakelijk om de machtsdynamiek van je fysieke leven te onderzoeken. Wat is je persoonlijke machtsagenda?  Wat is de relatie van je ziel tot chaos, wanorde, drama's, motivaties, keuzes en je ego?

Je bepaalt de positie van deze fragmenten van je geest die je in het verleden hebt achtergelaten bij machtsobjecten- dat kan van alles zijn, sociale status, geld of materiële goederen die voor jou autoriteit symboliseren -of machtige mensen, en die ontwar je, maak je los en verzamel je. Dat is wat je ook  in therapie doet - onderzoeken waar je verankerd bent in relaties of herinneringen.

Zefls als je niet ziek bent of in therapie bent,  als je een bewust mens wilt worden van wie geest, denken en lichaam zijn geïntegreed en van wie de daden overeenstemmen met zijn waarden, moet je alle manieren waarop je je tot macht verhoudt, onderzoeken.

 

Macht

Macht is het fundamentele ingrediënt van de menselijke ervaring. Elke actie, elke gedachte, elke keuze vertegenwoordigt een machtsuitwisseling binnen het machtsspectrum. Macht drukt zich uit als een psychische kracht waarvan je je het meest bewust bent: 'wie heeft het, wie niet'. Met wat voor soort macht heb je te doen, wat voor soort macht wil je en wat moet je doen om te krijgen wat je wilt.

Macht manifesteert zich in vele vormen fysiek, emotioneel, mentaal, psychisch en als de helende macht van genade. Macht kent talloze uitingsvormen en is de stuwkracht achter elke stap die we zetten:
- macht om liefde te ontvangen/te verwerpen
- om de ander te erkennen of te ontkennen
- om leven te geven/vernietigen.

Onze biografie schrijven we vanuit het perspectief van onze relatie en geschiedenis met macht d.w.z onze levenskracht, energie en genade. Hoe wijs we met deze macht omgaan bepaalt voor een belangrijk deel onze gezondheid en andere aspecten van ons leven, inclusief de kwaliteit van onze relaties met anderen en met onszelf- misschien die nog het meest.

Innerlijke autoriteit

Onze intuïtieve gevoelens zijn weer een andere uitingsvorm van macht wanneer die verschuift van de duidelijke fysieke manifestaties, zoals status, geld, bezit, politieke en sociale macht, naar  innerlijke autoriteit. Innerlijke macht is het gebied van het Zelf, een onzichtbare, mystieke macht. We worden allemaal geboren met een onaards gevoel dat ons innerlijk Zelf onze waardevolste schat is. Hoe goed we deze innerlijke macht weten bij te schaven, bepaalt of we de crises van ons leven ons zullen 'maken of breken'. Afgestemd op het ritme van ons leven, is de eerste expressie van onze intuïtieve stem  ons onderbuik- of overlevingsinstinct, dat bepaalde fundamentele waarheden overdraagt over hoe we moeten omgaan met het leven én met elkaar. We moeten onze macht zodanig organiseren dat we het welzijn van anderen geen geweld aandoen.

Zefbeschikkingsrecht

Ongevraagd kritiek geven is een aantasting van iemands soevereiniteit of zelfbeschikkingsrecht. Het geweld dat er in schuilt wordt niet herkend.