De ware liefde

Ze zeggen dat we maar eens in ons leven de ware liefde ontmoeten, één keer, en daarna niet meer... Nooit meer. Liefde, net als al het andere dat door God is geschapen, is zuiver en onvergankelijk.  Er zijn tijden waarin Gods kracht door ons vergankelijke maatstelsel heen breekt. Dan valt de tijd weg en zwaaien de deuren van de eeuwigheid open!

Wat ons is overkomen was onvermijdelijk, omdat we in wezen één persoon zijn en onze zielen één zijn. Wij zijn nooit uit elkaar geweest. Zelfs voordat we elkaar zagen was ik jou en was jij mij. We zijn één ziel, één geest, één hart. Niets had ons uit elkaar kunnen houden, net zomin als iets ons ooit nog zal kunnen scheiden.  Niemand kan zo'n eenheid scheppen als die er al niet was, en niemand kan die verbreken als die er eenmaal is.

Een hoger plan
Weet je dat ik alles kon voelen wat jij voelde, en al je gedachten leek te kennen?
Neem die vreemde krachten - een vorm van telepathie, speciale intuïtie, een bijzondere energie via gedachtekracht, voelbaar over ongekende afstanden,  neem ze serieus.  Een innige verbondenheid, we werden zo dicht naar elkaar toe getrokken dat we bijna één persoon leken. 

Wees niet bang voor je liefde. Als liefde inderdaad zo groot is als wij denken, hoe kan die dan ooit verdwijnen? Heb geen angst, mijn lief. Als onze liefde voor eeuwig zal blijven bestaan, dan zullen we die nooit verliezen. Als onze liefde verdwijnt, dan is die onze wanhoop niet waard geweest. Ga heen en hou van me zoals ik van jou hou en vat moed, want er bestaat geen dood voor iets wat is aangeraakt door God.

Genade

De ontmoeting met de tweelingziel is de genade van God. Het stelt beide personen in staat om zich aan de ander te helen met een intensiteit die anders niet mogelijk zou zijn. Die kracht komt voort uit de synergie tussen energetische velden. 
Het potje past op het dekseltje, zogezegd.
Deze relatie heeft de potentie jullie beiden te transformeren, als je bereid bent om het aan te gaan. Je ego stribbelt tegen, maar je ziel roept.
De vorm doet er niet toe, zolang de liefde mag worden geleefd.

Door de ontmoeting met je tweelingziel hervind je het contact met je ziel, je bewustzijnsveld geeft de coördinaten van thuis(komen) en eindelijk vind je je 'Zelf'.

lees meer: 590 tweelingziel.pdf
- over de tweelingziel in de Bijbel

Onze kern

De ziel, soms ook wel het hart genoemd, de kern of de bron, is het centrale deel in ons. Je zou kunnen zeggen dat de ziel ons geweten bevat.  Het is in de kern datgene wat verwijst naar iets wat we altijd al hebben 'ge-weten' het oer-weten; en dit verwijst er weer naar dat alles bestaat uit de oorspronkelijke energie van liefde.
De taal van de ziel, van die oerkern, is het gevoel en bevat vooral de emoties van rechtvaardigheid, zorgzaamheid, eerlijkheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Meeleven

Aandacht is de eerste en ultieme daad van liefde, en de hulpbron bij uitstek, die in onze samenleving aan het uitdrogen is, is niet goedkope olie, drinkwater of zelfs gezond verstand, maar mededogen. Meeleven gaat niet om oplossingen. Dat gaat over alle liefde die je in je hebt. Een radicaal inlevingsvermogen en genoeg medeleven om ons ondanks een onvervulde behoefte veilig te voelen en genoeg wijsheid om hoopvol te blijven.

De ziel

'De kunst is om je ego niet serieus te nemen; laat je ziel de grote beslissingen nemen'.

- Elizabeth Gilbert

De ziel kent vier passies: vreugde, verdriet, hoop en vrees.