Signaal van de ziel

Ziekte is een signaal van de ziel dat niet alles in het leven van de betrokkene in orde is. Het is een roep om aandacht, de kunst is uit te zoeken waarvoor. Ziekte bestaat op alle niveau's tegelijk. Het zit in je lijf als zieke cellen en een zwak immuunsysteem, in je emoties als depressieve buien, in je denken als een negatief zelfbeeld of stemmen in je hoofd die je liever niet hoort, in je spirituele beleving als een gebrek aan vervulling, in je energieveld als haperende meridianen en geblokkeerde chakra's en in je dagelijks leven als dysfunctionele relaties, werk, enz. Het is nooit of of, het is altijd én en.

Basisoorzaken ziekte

Als er gezondheidsklachten ontstaan wil dat zeggen dat er binnen het regularisatiesysteem storingen zijn opgetreden, bijvoorbeeld door tekorten, blokkades,gifstoffen, etc.
Het is onze taak, om met hulp van de genees'kunst' storingen op te sporen en waar mogelijk op alle relevante niveaus te behandelen.
Chemische medicatie is een symptomatisch gerichte aanpak die gebruik maakt van allerlei blokkerende stoffen. Voor het lichaam is het niet gemakkelijk om die stoffen er weer uit te krijgen en te ontgiften. Nieuwe storingen en blokkades treden vervolgens op.

Ziektebeelden zoals bijvoorbeeld diabetes, artrose, hart- en vaatproblemen en ADHD worden voornamelijk als losstaande aandoeningen behandeld, zonder bij de individuele mens op de basisoorzaken van de klachten in te gaan. De oorsprong van de geneeskunde, is een geneeskunde die alle aspecten van het leven meeweegt en oorzakelijk gaat behandelen.

Storingen opheffen daar waar ze zitten en het eigen reparatievermogen van het lichaam herstellen, zodat de mens de genezing zelf kan oppakken.

Gezondheid en onze overtuigingen

Uit onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken blijkt dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen kunnen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen en onze gedachten en overtuigingen. Onze overtuigingen, of ze waar zijn of niet, positief of negatief, kunnen de activiteiten op genetisch niveau behoeden en zelfs onze genetische code veranderen.

Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven. 

Onszelf sterker maken

Het menselijk leven is niet een zich automatisch ontrollen van iets voorgeprogrammeerds, nee, de mens wordt bepaald door zijn (en andermans) gedachten of overtuigingen. Ofwel: het subjectieve is doorslaggevender dan het objectieve. Mensen bestaan uit cellen die kunnen 'denken' en beïnvloed en gevormd worden door het subtiele (energie of geest).

Onzichtbare energieën kunnen een mens fundamenteel bepalen en veranderen. Het trainen van het bewustzijn in die zin kan het leven een stuk sterker maken. We bevinden ons in een bijzondere fase van de evolutie: het menselijk bewustzijn kan de loop der dingen drastisch veranderen. We hebben de positieve toekomst zelf in de hand.
De vraag is: zijn wij het ons ook bewust?

Intentie

Intentie, de moed van de ziel, kan gezondheid creëren. 
Fysieke  en psychologische problemen hebben hun bron in negatieve gedachtevormen, ziekte is vaak een gevolg van deze verstoorde gedachten. Ongunstige gedachten ontstaan in de bewuste geest en worden vervolgens vastgehouden in het onderbewuste, vanwaar ze kunnen worden overgebracht naar het fysieke lichaam. Daarom moet alle ware genezing altijd beginnen op het spirituele niveau. De kracht van een intentie is enorm.

Cellulair geheugen

Ons cellulair geheugen bevat herinneringen aan gebeurtenissen, met name trauma's, die in het lichaam aanwezig  blijven lang nadat de mentale en intellectuele balans is hersteld. Het cellulair geheugen kan zonder voorafgaande waarschuwing lichamelijke en emotionele reacties oproepen die afkomstig zijn van confrontaties met mensen en situaties van jaren geleden. Het cellulair geheugen bevat ook gevoelsherinneringen die teruggaan tot de tijd van je conceptie.

De kracht van intentie

Wat gebeurt er in je leven, kijk en luister, dan weet je wat je diepste intenties zijn. Wat zijn mijn intenties en vooral waaruit komen ze voort? Uit angst of uit liefde? Uit welke motieven opereren we? Om je intenties te zuiveren  onderzoek je waarom je iets doet voor iemand: om eigenlijk aardig gevonden te worden of om complimenten te krijgen! Je kunt je intentie veranderen (achteraf) in onvoorwaardelijkheid en vrijgevigheid. Iedereen heeft een radar voor de intenties van anderen.

Je kunt je intentie ook verbinden met die van anderen (een kracht die bergen kan verzetten). Gefocuste aandacht versterkt de kracht van onze intentie, omdat gefocuste aandacht de golven die we uitzenden coherenter, dat wil zeggen, eenduidiger  en dus krachtiger maken. Brengen we onze gedachten en gevoelens met elkaar in overeenstemming  en richten we ze op een en hetzelfde , zal wat we uitzenden coherenter zijn, en de coherentie is daardoor een maat voor kracht.

Het inzicht dat ons lichaam niet alleen blijkt te reageren op onze gedachten en emoties, maar ook op onze innerlijke beelden, kunnen we zo bewust mogelijk in de praktijk gebruiken om in ons voordeel te laten werken.

Ziekte en schuld

Ziekte onthult schaduwen, en schaduwen worden afgewezen, bijna niemand komt daarvoor uit.
De duiding van ziektebeelden is een geweldig hulpmiddel om mensen op hun weg verder te helpen - maar alleen als ze erom vragen en met het nodige respect en in het besef dat wie als buitenstaander duidt, nooit helemaal zeker kan zijn.

Duidingen zijn enkel bedoeld om de bewustwording en de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen, ook al zullen ze misschien als kwetsend worden ervaren. De sterke neiging mensen zich schuldig te laten voelen is verbonden met de christelijke cultuur.

Het oog van de storm, emoties!

'Emoties zijn er om gevoeld te worden, niet om gevangen te zetten.'
- Geertje Couwenbergh

Zelfs in kleine, alledaagse conflicten en teleurstelling is het feit dat we lichamelijk en emotioneel geen ongemak verdragen de belangrijkste reden om aan de rand van ons verhaal te blijven hangen, en het nooit echt onder ogen te zien of in ons leven te integreren. Uit zelfbescherming maken we ons ervan los. Het is belangrijk om te bepalen waar je staat. Dat doe je door jezelf rekenschap te geven. Je moet weten waar je vandaan komt en welke factoren eraan hebben bijgedragen dat je bent gekomen waar je nu bent. Doe je dat namelijk niet, dan kun je ook geen toekomstige route uitzetten.

We moeten onszelf emotioneel rekenschap geven. Dit onderdeel van 'sterk weer opstaan' nadat je gekwetst bent of na tegenslag bestaat uit twee onderdelen:
1. in contact komen met je gevoelens
2. nieuwsgierig zijn naar het verhaal dat erachter zit - welke emoties we ervaren en hoe die zijn verbonden met onze gedachten en ons gedrag.

We hoeven niet nauwkeurig vast te stellen wélke emotie we hebben- we hoeven alleen te erkennen dat we iets voelen. We hebben tijd genoeg om exact uit te zoeken wat we voelen, b.v' ik heb een knoop in mijn maag'. Dat klinkt simpel, maar je zult verbaasd zijn hoeveel mensen hun emoties of gevoelens nooit herkennen - in plaats daarvan reageren ze zich af. We reageren het eerder af of klappen dicht dan dat we steun zoeken. Het doel is simpelweg erkennen dat er emoties en gevoelens spelen.

Emotie herkennen betekent bewustzijn ontwikkelen over hoe ons denken, voelen(ook onze lichamelijke gevoelens) en gedrag met elkaar verbonden zijn. Nieuwsgierig zijn naar onze ervaring houdt in dat we bereid zijn onszelf vragen te stellen: Wat is er aan de hand en waarom? Ik reageer zo emotioneel- wat is er aan de hand?

Wat ons in de weg staat om ons rekenschap te geven van onze emoties is precies hetzelfde als wat ons in de weg staat om ons te bedienen van welk ander moedig gedrag ook: angst. We maken ons zorgen over wat andere mensen ervan denken. We weten niet wat we met ongemak en kwetsbaarheid aan moeten.