The world is in my mind

Mystiek is geen geloofssysteem; het is een transformatieve methode op basis van het beginsel: 'kijk zelf en overtuig je'. Meditatie stelt ons in staat onze conditionering en onze geloofssysteem te doorzien. Bovendien helpt ze ons om ze te overstijgen en op basis van de rechtstreekse persoonlijke ervaring tot nieuwe creatieve conclusies te komen over de aard van bewustzijn. Mystici zeggen: 'bewustzijn gaat vooraf aan alles en het is ongeconditioneerd'. Wij kiezen, maar niet in onze normale staat van waakbewustzijn; deze keuze wordt gemaakt in de toestand van het ene bewustzijn.

Alles is de wil van God en niet de wil van het individu. Dat betekent echter niet dat, wanneer God zich vereenzelvigt met een individu(wat wij ego noemen), God geen vrije wil meer zou hebben. Beweren dat de wereld 'zonde' is , komt neer op blasfemie, aangezien de wereld niet buiten God- niet buiten bewustzijn- bestaat; zij is een spel van bewustzijn.

Mystici weten echter dat uiteindelijk alles Gods wil is , of zelfs dat nee kunnen zeggen tegen een geconditioneerde gewoonte een genade Gods is; (uiteraard is ook ja kunnen zeggen tegen een conditionering een genade Gods).

Spirituele waarheden zijn anders: het zijn waarheden inzake ons fundamentele wezen, waarheden van ons bewustzijn zelf.  

 

Waarom transformatie?

Ben je werkelijk bereid alles te zijn wat je kunt zijn en alles te accepteren wat dat met zich mee brengt?
Ben je bereid volledig verantwoordelijkheid te nemen voor wie je bent?
Voel je de kracht die je dit oplevert en is die wat je werkelijk wilt?

Transformatie is een paradigmaverschuiving van enorme omvang. De waarheid is dat weinigen van ons zijn voorbereid op de schok die het gevolg is van een fundamentele verschuiving in de paradigma's die de structuur van ons leven vormgeven. Laten we wel wezen, zo'n schok doet pijn, want we hebben veel geïnvesteerd in onze huidige manier van leven. Maar als het nog meer pijn doet om onze huidige manier van leven voort te zetten, bestaat de kans dat onze oude paradigma's over de datum zijn. Dan is de tijd gekomen om ze los te laten en onze energie in iets anders te investeren. Dit proces kunnen we in gang zetten met behulp van onze bewuste intentie.

Bewuste intentie

Het geheim van iedere persoonlijke transformatie is intentie. Wij kunnen onszelf transformeren in de mate waarin we onze intentie gebruiken. De eerste stap is het besluit nemen dat transformatie daadwerkelijk is wat je wilt. Als je bedenkt dat transformatie het proces is van veranderen van expressie van wie je bent, met de bedoeling zoveel mogelijk van je essentie te belichamen, zul je beseffen dat je leven er heel anders uit gaat zien.

Als ik de bewuste intentie heb alles te zijn wat ik kan zijn, leidt dat automatisch tot de intentie mij af te stemmen op mijn spirituele intelligentie. Dit is de essentie van inspiratie en intuïtie waarnaar ik wil leven.

Transformatie

Transformatie gaat zo langzaam dat we het zelf amper doorhebben. Onze denkrichting is verlegd, ons hart staat meer open, de verbinding met onze ziel is sterker, en we kunnen ons niet niet meer voorstellen dat het ooit anders was. Duwen en trekken doet die transformatie niet sneller verlopen. Als we stoppen met zoeken krijgen we toegang tot wat zich binnen ons bevindt: het wezen dat we zijn en dat eigenlijk best meevalt.

Voorbij de perfectiedrang vinden we on eigen feilbare en malle basismateriaal en kunnen we ermee gaan werken en spelen. Je kunt bbest veranderren, maar alleen meer richting jezelf.