Gezondheidsbewustzijn

Onze gezondheidszorg zoals die er nu voorstaat, is eigenlijk een ziektezorgprogramma- eerder gewijd aan ziekte dan aan gezondheid, ten dele misschien omdat er veel meer aan te verdienen valt aan ziekte dan aan gezondheid.  In vergelijking met die torenhoge kosten geven we maar een schijntje uit aan voorlichting aan mensen over hoe je het beste een langer, gelukkiger en gezonder leven kunt leiden.

Onderzoek naar de levensverwachting heeft uitgewezen dat iedereen langer en gezonder kan leven door heel eenvoudig niet te roken, niet te rijden onder invloed, je autogordel om te doen, meer lichaamsbeweging te hebben en zinvolle relaties te onderhouden.

De meeste mensen weten niet wat echt welzijn is. Ze hebben geen idee dat hun fysieke welzijn heel veel te maken heeft met hun geestelijke, emotionele en spirituele welzijn! Het heeft allemaal met elkaar te maken - lichamelijke ziekte komt niet in een vacuüm voor. Je weerstand vermindert en maakt je vatbaarder voor ziekte, met een reden. Er moet dus meer onderzoek worden gedaan naar het verband tussen ziekte, emoties en levenswijze.

 

 

Macht om te kiezen

' Beheer  van je persoonlijke macht om te kiezen definieert een bewust mens.'

- Caroline Myss

Spirituele gezondheid

Genezing is een belangrijk thema in de hedendaagse spirituele cultuur. We hebben spirituele oefeningen in de gezondheidsindustrie verweven en het resultaat is dat ons spirituele pad en ons genezingspad vaak een en hetzelfde pad worden.
Voor iedere serieuze nieuwe richting of genezing is het nodig dat je bepaalt wat macht over jou heeft, wat je probeert te beheersen of waar je macht over probeert te krijgen. Je bepaalt de positie van de fragmenten van je geest die je in het verleden hebt achtergelaten bij machtsobjecten - dat kan van alles zijn, status, geld of andere materiële goederen die voor jou autoriteit symboliseren- of machtige mensen, en die ontwar je, maak je los en verzamel je.

Dit is in feite wat je ook in therapie doet- onderzoeken waar je verankerd bent in relaties of herinneringen. Als je niet ziek of in therapie bent, als je een bewust mens wilt worden van wie geest, denken en lichaam zijn geïntegreerd en van wie de daden overeenstemmen met zijn waarden, moet je alle manieren waarop je je tot macht verhoudt, onderzoeken. Ontwikkel een verhoogd besef van alle bronnen van emotionele stress, gehechtheden en machtsstrijd die zich in jouw wereld voordoen.

Tijdperk van de psyche

De ontwikkeling van het menselijk bewustzijn opende samenleving voor veel spirituele tradities en alternatieve genezingsmethoden. Overal zijn yogascholen, meditatieruimten en voedingswinkels verschenen. De afgelopen periode hebben we het domein van de psyche onderzocht en ontwikkelden we de taal en de woordenschat om deze  onder woorden te brengen. We ontdekten de kracht van intuïtie, archetypen en het collectieve onbewuste en de collectieve geest. De belangstelling voor paranormale vermogens is overweldig aanwezig.

Deze bevrijding van de psyche verschafte het geboortekanaal voor het zelf, of de individualisering, en de bredere expressie van het persoonlijk ego. Persoonlijke bekrachtiging en zelfachting- het tevoorschijn komen van het zelf- zijn daarvan het gevolg.

Concepten zoals je eigen waarheid spreken, in contact komen met je innerlijk kind, en het ontwikkelen van persoonlijke grenzen zijn allemaal producten van het tijdperk van de psyche en de individualisering. Ze vertegenwoordigen de ontwikkeling van bewuste keuze. Een andere sociale verandering waar de beweging van het menselijk bewustzijn de oorzaak van was, is de vrijheid om een spiritueel pad te volgen dat gescheiden is en losstaat van de religieuze  traditie waarin je bent geboren. Het instorten van conventionele grenzen tussen religies en culturen en de geboorte van individualiteit waren essentieel voor een nieuwe zielbeoefening van de mystiek.

Dit heeft het verschijnen van de hedendaagse mysticus mogelijk gemaakt.
Een mysticus zonder klooster.

 

Liefde, niet angst

Stel jezelf vragen over je spirituele gezondheid:

- Wat is je passie?
- Wat schenkt je vreugde?
- Houd je van jezelf en waardeer je jezelf?
- Ben je gelukkig?
- Zijn er mensen in je leven die belangrijk voor je zijn?
- Heb je het idee dat je leven zin heeft?