De kracht in jou

Spreek de mensen over de kracht die reeds in hen woont.

- Vivekananda

Empowerment

Wat bedoel ik met empowerment?
'Ontdekken waarvoor je gekomen bent'. De schepping is te vergelijken met een organisatie of bedrijf, in lagen van bewustzijn. Met aan het hoofd , de stichter, de ene oneindige schepper. Of de bron, of het absolute, of het oneindige, hoe je het ook wilt noemen.

God mag ook!
Vanuit het verlangen om zichzelf te ervaren heeft die schepper de schepping gemaakt. Dat er hogere en lagere rangen zijn van bewustzijn houdt geen waardeoordelen in, alleen posities. De hogere niveaus  van bewustzijn hebben de grootste verlangens, bij wijze van spreken. Zij staan dichtbij de oneindige bron en dragen de intentie daarvan in zich. Als je lager komt in de organisatie worden de verlangens specifieker en gedetailleerder.

Dus God wil 'alles zijn' en een mens iets heel specifieks.

Zielskracht

' Aandacht geven aan het zielsniveau genereert een enorme levenskracht'.

- Arnout Visscher

De meeste levenskrachten zoals verbeeldingskracht, wilskracht, dankbaarheid, vreugde, bewustwording en zelfexpressie zijn onzichtbare, innerlijke krachten. Ze geven je de mogelijkheid om anders te reageren op omstandigheden en gebeurtenissen. Om jezelf opnieuw te scheppen, verantwoordelijkheid voor je leven te nemen en het beste uit jezelf te halen. Het zijn wilshandelingen.

Verbeeldingskracht

Verbeelding is  het vermogen om datgene in beelden te vatten waarvan we nooit een tastbare intuïtie zullen hebben. De beelden geven door hun suggestieve kracht de ervaring van de waarheid weer. Het is ons vermogen tot verbeelding, dat de zaken van de waarneembare wereld voor ons mooier maakt.

Verbeelding is belangrijker dan kennis. Want kennis beperkt, terwijl de verbeelding de hele wereld omvat, vooruitgang stimuleert en de evolutie baart. Met de kracht van je verbeelding geef je je innerlijke visie vorm.

Een innerlijke stem die niet gebukt gaat onder angst en onzekerheid, die grote kalmte uitstraalt tegenover zichzelf en anderen, en die precies weet wie we zouden zijn als we dapper genoeg  waren om ons ware ik te tonen. Dit is de stem van je ziel of geest weergegeven in een visioen.

Dankbaarheid

Hoe maak je de switch met betrekking tot alles in je leven?
Hoe kun je lijden transformeren in vreugde en strijd in vrede?
Mystici hebben ons verzekerd dat we dit kunnen. Er is een manier gevonden waarop de heilige reis kan doorgaan, maar de strijd en het lijden kunnen ophouden. Het leven heeft ons een opmerkelijk krachtig instrument geschonken dat dit mogelijk maakt. Het klinkt misschien simplistisch en overschat. Laat je niet misleiden. Het kan alles veranderen. Het instrument? Dankbaarheid.

Dankbaarheid is een immense kracht, een transformerend instrument. Dankbaarheid is niet slechts een emotie, het is een beslissing. Het definieert en verklaart je ervaring van het hier en nu. En derhalve je werkelijkheid.

Hoewel dankbaarheid een van de krachtigste instrumenten kan zijn die je geest ooit heeft gekregen, kan het ook het minst gebruikte instrument zijn. Dat komt omdat de meeste mensen zich niet bewust zijn van de immense kracht van dankbaarheid. Dankbaarheid kan een gedachte omkeren die aan de basis staat van al het lijden. De belangrijkste oorzaak van lijden is het idee dat er iets gebeurt dat niet zou moeten gebeuren. Dankbaarheid ontketent een energie die dit op zijn kop zet. Dankbaarheid kondigt aan dat alleen omdat iets niet prettig is, het niet betekent dat het ongevraagd, onwelkom of ongewenst is. Bijvoorbeeld pijn (zowel fysiek als emotioneel) , als de geest denkt dat een bepaalde pijn 'ongewenst' is, zal de geest die pijn niet dulden- en dat is precies wat de strijd en het leed in iemands leven veroorzaakt.

Strijd onstaat wanneer de geest afwijst wat de ziel aanbiedt. Het is de geest die besluit een andere kant op te gaan en op het pad van de ziel van richting te veranderen. Lijden is het emotionele resultaat van die beslissing. Zowel de strijd als het lijden zijn creaties van de geest. En de geest is waar je realiteit wordt geschapen. Hoe je geest over iets denkt, is cruciaal in het bepalen hoe je het ervaart- en dankbaarheid kan ervoor zorgen dat je van gedachten verandert.

Toch is dankbaarheid geen instrument waarmee je de geest voor de gek kunt houden. het is een instrument waarmee je de geest opent. Het vergroot je normale, gelimiteerde denken en voegt een contra-intuïtieve waarheid toe: dat zelfs wanneer iets 'slecht' voor je lijkt, het eigenlijk goed voor je kan zijn.

Onder deze waarheid schuilt een diepere waarheid: niets dat ooit gebeurt, is 'slecht' voor je, want anders zou het niet gebeuren. Het leven brengt gebeurtenissen en omstandigheden voort die je naar een volgende plaats in je evolutie draagt.

Dus, dank u wel voor:
- genezen van oude blessures 
- een oude wond  helen
- een oude realiteit te transformeren
- een oud patroon te doorbreken
- een oud verhaal los te laten
- een  oud idee te veranderen
- om een nieuwe ervaring van het Zelf en het leven te creëren.

Weerstandsvermogen opbouwen

Het leven is om van te genieten en om te verduren.  Als we genieten van het leven dan voelt het goed om in leven te zijn. Als we het leven 'verduren' worden we 'duurzaam'... we worden sterk. Wanneer we het leven verduren versterkt dat onze ziel.
En het leven wil dat we sterk worden, zodat we de stormen kunnen doorstaan, en ook kunnen genieten. Zodat we kunnen liefhebben.

Vaak proberen we de beproevingen van het leven te verduren door stoer en weerbaar te worden, of door ons te verdoven en terug te trekken. De spirituele uitdaging gaat om het lijden te dragen zonder ons hart te sluiten, en zelfs om meer- dat we ons door het lijden laten openen.

Lijden is verschrikkelijk, maar het kan ons net zo goed doen ontwaken als vreugde en verwondering. Dat je bereid bent om wakker te worden geschud zodat je bevrijdt kan worden. Je weet van vroeger dagen, je verwacht ze weer. Je blijft hopen wanneer het leven zinloos lijkt omdat je weet dat het later weer zinvol wordt. Je wanhoopt niet als de nacht valt, omdat je weet dat er weer een dag volgt.

De beproevingen van het leven verduren is niet makkelijk. Maar wanneer je het leven waardig bent, dan kun je het aan. Waar we echt voor leven is de ervaring van het leven, met zowel pijn als vreugde.

Veranderingskracht

We willen veranderen, maar we willen niet veranderd worden. We willen niet beïnvloedbaar zijn, we willen onszelf beïnvloeden. En vaak kunnen we daar nu juist niks van.
Het ware leven is constant en zo vitaal in zijn veranderingskracht. We leren in ons leven van onze ervaringen en het leren stuurt altijd aan op verandering. Het doel van dit leerplan is onszelf te leren kennen. 'Ken Uzelve!'

Van richting veranderen.

Wilskracht

Niet zelfwaardering, maar zelfbeheersing is bepalend voor een gelukkig en succesvol leven. Wie een lang, gelukkig, gezond en succesvol leven wil en zelf aan het roer wil staan, moet werken aan z'n wilskracht. De helft van de tijd doen we dingen die we niet willen doen: we eten en drinken te veel, we geven te veel geld uit en bewegen te weinig, we laten ons intimideren, vallen uit naar gezinsleden, we zitten op Facebook terwijl we moeten werken. We worden blootgesteld aan meer verleidingen dan ooit. Wie daaraan toegeeft, verkleint de grip op zijn leven.

Het goede nieuws: wilskracht is te trainen. Het begint met zelfkennis. Wees je bewust van wat je wél doet en niet doet. Schrijf dit op. Zelfbewustzijn is de eerste stap naar zelfregulatie. En dus naar zelfbeheersing. En naar een beter leven. Voorbeeld: wil je meer bewegen, plan dat in in het dagelijks ritme: wandelen, fietsen, sporten.... In het begin gaat dat puur op wilskracht, omdat het moet(van jezelf). Op den duur wordt het een gewoonte. Sterke mensen hebben het doorzettingsvermogen om te gaan voor langetermijndoelen. Puur op wilskracht.

Mindpower

Mindpower of in goed Nederlands: mentale kracht heeft wel iets weg van magie. Mentale kracht is het vermogen om tegenslagen te overwinnen, niet bij de pakken neer te gaan zitten, jezelf weerbaar maken, het leven aan kunnen, ook al doet het je soms nog zo'n pijn. Het gevolg is dat je positief en optimistisch in het leven staat, en niet zo snel omver te blazen bent. Natuurlijk is de een van huis uit mentaal sterker dan de ander. Maar er is hoop: wie zich bewust is van zijn eigen denkpatronen en zich mentaal traint, kan zichzelf sterker en weerbaarder maken bij alledaagse stress, maar ook bij andere tegenslagen in het leven.

Hoe machtig is onze geest, hoe kunnen we door sterk te denken ook werkelijk een sterker mens worden, die de regie heeft over haar eigen leven?
Een aantal tips:
* sta open voor nieuwe ervaringen: hoe enthousiaster hersenen worden gebruikt, hoe meer cellen en verbindingen worden aangelegd, hoe beter het brein functioneert, hoe soepeler en sterker de geest wordt. Zoek een uitdaging waar je enthousiast van wordt.
* gun anderen hun succes. Afgunst en jaloezie vreten negatieve energie.
* Hou op met zelfmedelijden en zelfbeklag. Het gevaarlijkste van zelfmedelijden is namelijk dat we ons neerleggen bij de ellende die ons overkomt. Onze wilskracht, onze mentale spier verslapt. We gaan zelfs geloven dat we er niets aan kunnen veranderen. Gevolg? Andere mensen gaan ons mijden, want zelfbeklag is geen aantrekkelijke eigenschap.Tel je zegeningen.
* kom voor jezelf op (geef de macht niet weg). Je hoeft niet door iedereen aardig, lief en behulpzaam gevonden te worden. Spreek uit wat je werkelijk denkt of wil. Mentaal sterke mensen zeggen op een aardige manier wat hen dwarszit of wat ze graag anders zouden willen zien.
* relativeer, lach om jezelf. Dat lucht verschrikkelijk op.
* verspil geen energie. Verspil geen energie aan dingen waar je geen controle over hebt.
* wees kwetsbaar. Kwetsbaarheid is een sterke kracht. Wie het risico neemt om zichzelf bloot te geven, is uiteindelijk een moedig mens. Laat simpelweg zien wie je bent en wees mild voor jezelf.
* fouten maken mag. Perfectionisme en faalangst vertragen je leerproces. Wie sneller fouten maakt, leert sneller.
* neem het heft in eigen handen. Het is goed om een ander niet ons leven te laten regeren en om onszelf niet te afhankelijk te maken van een ander. Ongelukkig in privé of werk? Denk na over een alternatief plan en vooer het uit.
De beloning is groot: we zijn weer de baas over onszelf.

Reis ver, denk na, lach hard, duik diep en kom terug!

Levensdoel

Zielskracht heeft te maken met je levenstaak. En die taak heeft op haar beurt te maken met dat je op de een of andere wijze van betekenis bent voor anderen. In onze cultuur wordt dit 'van betekenis zijn voor een ander' vaak geassocieerd met het jezelf opofferen of wegcijferen, maar het is beter om te zoeken naar situaties, die zowel jou als de ander gelukkig maken.

Wanneer je je levensdoel nog niet kent dan kun je die op het spoor komen door stil te staan bij je interesses. Je interesses wijzen je de weg naar je levensopdracht. Stel dat je de hele dag bezig bent met wat je niet interesseert, hoe voel je je dan, 'leeg', 'saai',' verveeld', ' je verliest energie', ' je wilt je bed niet uitkomen'. Hoe voel je je wanneer je doet wat je wel interesseert, 'gelukkig', 'vervuld', ' geladen met energie'. Wanneer je je interesses volgt, krijg je energie. Voordat je het weet, word je enthousiast en raak je geïnspireerd.

Op het niveau van de ziel betekent het ontdekken en gehoor geven aan je diepere levensbedoeling. Het volgen van je interesses is een directe ingang naar de kracht van je ziel. Het ontwikkelen van je talenten  en het van betekenis zijn is waar het om gaat op dit niveau. Van een bezield mens gaat een grote kracht uit. Wanneer je je aandacht richt aan wat je echt interesseert en minder aan wat je niet boeit, krijg je automatisch de energie om de uitdagingen in je leven te overwinnen.

Levensvreugde

Zonder levensvreugde kan de mens niet overleven. Het zou hetzelfde zijn als iemand zijn ziel ontnemen. Welke overlevingsstrategieën we ook voor onszelf hebben ontwikkeld, in diepste wezen komt ons welslagen telkens weer voort uit onze levenslust en levensvreugde. Voeg daar onze nooit aflatende nieuwsgierigheid en honger naar kennis nog bij, en je krijgt een beeld van de volkomen unieke vermogens van de mens.

Wanneer mensen in een situatie zitten waarin ze geen levensvreugde meer ervaren, vaak als gevolg van ondraaglijk fysiek of psychisch lijden, willen ze liever dood. Waar komen levensvreugde en levenslust eigenlijk vandaan?
Draait het allemaal om chemische processen? Zijn zelfs onze spirituele ervaringen concreet meetbare fysiologische processen? Deze chemische processen die vaak uit de magische bron van liefde opbloeien, zetten ons wel aan tot de meest uiteenlopende gedragingen: mensen schrijven gedichten, hebben gevoelens van blijdschap, jaloezie of slapeloosheid.

Deze chemische processen in onze cellen die bepalen hoe we ons voelen, hoe we denken, hoe we voelen, hoe we liefhebben en hoe we lijden onder gekrenkte gevoelens. Deze chemische processen doen niets af aan de waarde van de menselijke passies. Integendeel.

Het blijven wonderlijke en onzichtbare processen die richting geven aan belangrijke handelingen en besluiten in ons leven. Levensvreugde en levenslust zijn met het mens-zijn verbonden. Mensen die van hun waardigheid zijn beroofd en vechten om die weer terug te krijgen, strijden net zozeer voor hun recht op levensvreugde. 

Wij zijn net als de vluchtelingen die Europa binnenkomen, gelukszoekers. Uiteindelijk wil iedereen voor zichzelf een fatsoenlijk leven dat op levenslust is gebaseerd.

Vertrouwen is een mysterie

Je moet niet alleen weten dat je vertrouwen in het leven moet hebben, maar het ook werkelijk hebben. Vertrouwen is een basisvoorwaarde. Dat geldt voor alles. Wil je iets leren van een leraar, dan moet je erop vertrouwen dat hij iets te vertellen heeft. Wanneer je begint met twijfelen, kom je nooit tot kennis. Pas als je eerst een tijdlang vertrouwen hebt gehad, kun je misschien later gaan twijfelen.

Zo is het ook met het leven. Je moet in het leven geloven, geloven dat het leven iets goeds heeft. Als je dat niet doet, word je nooit gelukkig.
Vertrouwen is niet te koop, en het is ook niet afhankelijk van je omstandigheden. Vertrouwen is gratis en voor iedereen beschikbaar. Het is net zoiets als liefde: hoe meer je het uitstraalt en aan anderen geeft, hoe groter je voorraad vertrouwen wordt. Diep vertrouwen is weten dat wat er ook gebeurt, het is ergens goed voor, zelfs al kan ik dat nu nog niet zien.
Je leven is ingebed in een zinvol geheel, dat je voor het gemak 'God' kunt noemen. Vertrouwen is niet alleen weggelegd voor gelovige mensen. Vertrouwen is een mysterie. Het is de hoogste vorm van liefde, de wezenlijke kern van liefde.


 

 

Veerkracht

'Veerkracht is het aannemen van een oorspronkelijke vorm'

Veerkracht is het vermogen om te kunnen gaan met tegenslag en verandering. Ook de mate waarop mensen zich kunnen verbinden aan inspiratiebronnen, toekomstwensen en dingen die ze leuk vinden, zijn minstens zo belangrijk. Bij veerkrachtige personen worden de volgende patronen waargenomen:
- ze accepteren zaken waarop ze geen invloed kunnen uitoefenen
- ze trekken lessen uit datgene wat hen overkomt
- ze kunnen zich verbinden aan de positieve zaken in hun leven
- ze kunnen handelen en naar een oplossing werken.
Veerkracht is niet iets wat je wel of niet hebt. Je kunt het ontwikkelen en versterken. Veerkracht wordt bijvoorbeeld versterkt wanneer je bij gebeurtenissen voor een optimistisch perspectief kiest, in plaats van te blijven hangen in passiviteit, boosheid of cynisme. Verder helpt het om gebruik te maken van je talenten en sterke kanten, in plaats van vooral te focussen op verbeterpunten en zwaktes. En aandacht te hebben voor alles waar je blij en tevreden van wordt.