De weg van de ziel

1. De ziel kent vele bewegingen

2.maar als God Hij die liefde is,
eenmaal in haar het verlangen heeft gewekt
om hem te ervaren
in haar diepste grond,
dan vindt ze nergens anders
rust meer
dan in Hem alleen.

3. Als Hij haar de genade schenkt
om de eenheid met Hem te mogen ervaren,
dan wordt ze daar volkomen door overweldigd,
in vervoering gebracht,
en raakt buiten zichzelf van vreugde.
Totaal op Hem gericht en zichzelf vergetend,
wil ze zich volledig aan Hem geven en stroomt
over van dankbaarheid.

4. Daarna blijft ze verbijsterd achter
en kan alleen maar verlangen
opnieuw
dat hoogste geluk te mogen beleven.

5. Dit verlangen kan heftig en pijnlijk zijn,
daar de ziel nu de overweldigende vreugde kent,
van het ervaren van de eenheid met Hem,
en dat te ervaren als haar ware bestemming,
als eindelijk thuiskomen.

6. Toch is er op de bodem van de ziel
een onwankelbaar weten,
dat zij altijd en onder alle omstandigheden
één is met Hem en nooit van Hem gescheiden
kan worden.
En dat zij altijd al 'thuis' is geweest, bij Hem.
Altijd al.
Omdat Hij haar gekend en liefgehad heeft tot in
haar diepste wezen, vanaf haar allereerste begin.

 

- Carine Philipse

De reis in je ziel

De reis in je ziel kan beginnen met een droom:
- je bent de weg kwijt
- je moet je huis op orde maken
- je moet rommel opruimen

Dromen zijn belangrijk voor mensen. het geeft je perspectief. Dromen zijn een uiting van je binnenste, van wat je diep in je ziel verlangt. Dat kan op diep spiritueel niveau zijn, maar ook puur materieel. Wanneer je dromen hebt en er verder niets mee doet, zullen ze nooit waar worden. Volg je droom, anders stomp je af en geef je jezelf op. Stop je dromen niet weg, onderzoek je dromen.
Het prikkelen van de ziel heeft aandacht nodig!

Zelfkennis

Je vervolgt je reis met een grondig onderzoek naar zelfkennis, verfijnde zelfkennis!

De reis naar zelfkennis is nodig, omdat het ongekende zelf onstabiel is; het zwerft doelloos rond, onderworpen aan de grillen van andere mensen en de beheersende krachten  van de invloed van anderen, de schaduw*. Zonder een echt gevoel van je overtuigingen, je oprechtheid en echtheid, en een basis in religieuze opvattingen, zul je de wereld en je medemensen beangstigend en onveilig vinden; je zult er nooit op vertrouwen dat je jezelf kunt beschermen en voor jezelf kunt zorgen, je zult jezelf in de steek laten in ruil voor aardse veiligheid. Je zult jezelf en anderen gevangen houden.

We ontwikkelen vaak gevoelens van wraak en wrok als gevolg van onze zwakheden, omdat we erop rekenden dat andere mensen ons zouden beschermen en sterk en moedig voor ons zouden zijn. Of we voelen ons slachtoffer , omdat we dachten dat onze goedheid ons bescherming verschuldigd was, en geloofden dat goede mensen geen slechte dingen overkomen. Alle 'oneerlijke' pijn en lijden vormen gekwetstheid en gevoelens van wrok die worden gevoed door arrogantie. Je hebt deze gevoelens van wrok jarenlang met je mee gedragen. Om ervan te genezen moet je de betrokken persoon vergeven. Tot het moment dat je bereid en in staat bent volledig los te laten en te vergeven, druk je je ziel terneer met deze 'gevangenen'.

* De schaduw - de duistere, onbekende delen van jezelf die functioneren uit angst en uit intenties van eigenbelang.

Zelfonderzoek als voorbereiding

Zelfonderzoek is de kern van al het spirituele ontwikkelingswerk. Het doel is innerlijke kracht en macht ontwikkelen. Leer spelen met je ego-zelfbeeld. Verlichting betekent dat je beseft dat je niet je ego bent.
- Onderzoek je losse gedachten (gekwetter)
- Onderzoek een aantal overtuigingen; bewuste of onbewuste(!)
- Onderzoek je voorkeuren en afkeuren
- Let op etiketten en categorieën die je plakt op anderen en jezelf
- Let op je lichaam; welke fysiologische veranderen onderga je?

Je bent uniek.
In je aard of karakter d.w.z eigenschappen die andere mensen niet in dezelfde samenstelling hebben.  Het moment waarop je leven veranderde kwam door een Aha-erlebnis of inzicht. En met deze helderheid verdwijnt de angst.

Volg je eigen weg

We zijn het leven zelf, dat net zo in ons stroomt en door ons stroomt als in het hele universum. Je bent niet in het universum, je bent het universum, een onlosmakelijk onderdeel ervan. Een brandpunt waar het universum zich bewust wordt van zichzelf.

Volg je eigen weg. Niemand kan je bevrijden, je moet het zelf binnenin je vinden. Episoden van pijn en verlichting blijven een levenlang terugkeren: dit is het 'omvormingsproces'. Probeer waarheid te vinden in je eigen spirituele ontwikkeling. Bevrijding is het doel.

Aanleiding en doel van de reis

Het doel van de spirituele reis is weerstandsvermogen opbouwen in je ziel. De kracht in je ziel is je hoogste potentieel; het ontwikkelen van persoonlijke bekrachtiging en zelfachting, het tevoorschijn komen van het zelf en het ontwikkelen van persoonlijke grenzen.

Deze krachten vertegenwoordigen de ontwikkeling van bewuste keuze. Dat beheer van je persoonlijke macht om te kiezen definieert een bewust mens. Deze keuze om te veranderen komt niet zelden voort uit een crisis in ons leven. Het lichaam reageert hierop met een ontsteking, de psyche en de ziel reageren met een crisis; wat werkte er niet in je leven!
De crisis bepaalt ons bij onze prioriteiten, wat heeft betekenis voor ons op dit moment in ons leven? Welke kansen brengt de crisis met zich mee om je ziel 'echt' of weer 'heel' te maken. Een crisis vereist karaktersterkte en uithoudingsvermogen wil je je weer één voelen met je ziel. Het is nodig om van richting te veranderen in plaats van je vast te klampen aan onechtheid. Ontwaken vereist veerkracht*.

Zijn

Begrijpen en accepteren wie we zijn, dat is op het spirituele pad van het grootste belang. We zijn hier niet om op iemand anders te lijken. We zijn hier om te zijn wie we zijn.