De zoeker en het gezochte

'Overal zocht ik naar iemand die ik kon vertrouwen.
Ik vond niemand tot mijn hart u zag, met in uw hand
geschreven het geheim van mijn leven.'

- Hazirat Inayat Khan

De blauwdruk van een mensenleven

De levensuitdrukking genaamd mens is in staat wijsheid uit te drukken en te ervaren met name de wijsheid van de ziel. Je bent de optelsom van lichaam, geest en ziel. Elk van deze aspecten van jou heeft een doel en een functie, maar slechts eentje heeft een agenda: de ziel.

De functie van de ziel is het ervaren van zo veel mogelijk aspecten van wie en wat de ziel echt is. De ziel gebruikt hiervoor het lichaam, de geest en de fysieke omgeving waarin zij zich heeft geplaatst als hulpmiddelen om dit te bereiken. Omdat de geest zeer weinig info heeft gekregen over de agenda van de ziel(en dus van de agenda van het leven)- of erger nog, compleet inaccurate informatie-, kunnen noch je lichaam, noch je geest deze agenda dienen. Tenzij het in samenwerking is met de ziel.

Wanneer de geest niet weet wat de ziel weet, kan je leven op dit moment aanvoelen alsof het in verschillende richtingen getrokken wordt. Of dat je het doel van je aanwezigheid hier op aarde volkomen negeert.

Wanneer je een leven wilt leiden dat zijn eigenlijke doel dient, zal je geest de dingen waar de ziel zich al van bewust is, in zijn database moeten stoppen, zodat je de ervaring daarvan kunt voortbrengen. De ziel bezit de kennis terwijl de geest de ervaring creëert van wat jij realiteit noemt.

De database van de ziel

De 'database' waaruit je elke huidige realiteit zou kunnen construeren (dat wil zeggen de informatie die in jou opgeslagen zit), bestaat op twee verschillende plekken en is op twee verschillende manieren toegankelijk. De gegevens over het leven zitten in het 'geheugen' van de totaliteit van jouw wezen. Het ene soort geheugen is fysiek terwijl en het andere metafysiek is. Het eerste soort geheugen hebben we ervaring genoemd en het tweede kennis.

Het eerste type produceert verlangen ( een sterk verlangen naar meer ervaring), het tweede onthult intentie (een sterk verlangen naar een bepaald soort ervaring- gebaseerd op kennis, niet op eerdere ervaring).

De geest bezit het eerste soort 'geheugen' en de ziel het tweede. De herinneringen van elke ervaring die je lichaam en geest ooit hadden, worden door de geest gevangen, gecategoriseerd, opgeslagen en naar voren gebracht. De ziel is de bewaarplaats van alle kennis over wie je bent, waar je bent, waarom je bent waar je bent en alle aspecten van het eeuwige leven. Deze kennis is ook wel je geestelijke bewustzijn genoemd.

Innerlijk bewustzijn

De optelsom van deze twee 'databanken' noemen we innerlijk bewustzijn. Bewustwording verwijst naarde toename of  vergroting van de database van de geest- zijn beperkte opslagplaats van ervaring- zodat deze meer kennis van de ziel of bewustzijn van het leven kan bevatten.
Ervaring + geestelijk bewustzijn = innerlijk bewustzijn.
Het niveau van je innerlijk bewustzijn hangt af van hoeveel ervaring je hebt gehad. niet alleen ervaring van je fysieke leven, maar ook van je metafysische leven. Deze kennis is in het bewustzijn van je ziel aanwezig.

Wanneer op een bepaald ogenblik je huidige ervaring (dat wil zeggen de ervaring die je nu hebt, in plaats van je herinneringen aan eerdere ervaringen) en je huidig bewustzijn (dat wil zeggen het bewustzijn waar jezelf toegang tot gegeven hebt) samengevoegd zijn, worden het verlangen van de geest en de intentie van de zieléén.

Haar ware identiteit

De agenda van de ziel is deze: het uiten en ervaren van elk aspect van haar ware identiteit als individualisering van goddelijkheid door het bereiken van voltooiing van de heilige reis van het leven in uitingen van leven van moment tot moment. Het is het samen met andere zielen creëren van de juiste en perfecte omstandigheden, situaties en gebeurtenissen waarbinnen dit mogelijk wordt dit te ervaren.