Het onzichtbare regelt het zichtbare

Al het onzichtbare regelt het zichtbare. Voorbeeld: wijn, alcohol in de wijn is het onzichtbare, zoals ook onze levensgeest onzichtbaar is. De sap is de vorm, het zienlijke. Elektriciteit ziet men ook niet, evenwel kan men de krachtwerktuigen er op zien draaien.

De onzichtbare krachten van de maan regelen eb en vloed en gemoedstoestanden bij ons mensen.

De onzichtbare stralen van de zon geven ons energie.

Bewustzijn is het vermogen om te weten, iets te beseffen.

Bewustzijn is het beseffen dat wij deel uit maken van een onmetelijk universum.

'Zo boven, zo beneden'

'Immers, in de geschapen, zichtbare dingen openbaart God de onzichtbare geestelijke dingen'.

- Hildegard van Bingen
- Paulus

Mystieke kennis is kennis van de Onzichtbare, in het 'zichtbare' verborgen. Dit betreft dan de eigen ervaring en wat gelezen en gehoord is. Het is ' kennen' zonder afstandelijkheid.

Is kennis  van het goddelijke voelbaar?

Ja, we hebben het hele verhaal binnen in ons.

Alsof Jezus zich binnenin ons bevindt of in een ander, gemeenschappelijk bewustzijn.

Innerlijk zien

Innerlijk zien is een manier van gewaarworden van het grotere doel van het leven en de goddelijke mechanismen die achter de schermen werkzaam zijn. Het kosmische ontwerp bevat een hele cast van onzichtbare goddelijke personages: engelen, heiligen, Maria, Boeddha, Jezus, en onze dierbare overledenen. Het kunnen allemaal aspecten zijn van een enkele goddelijke bron; hoe dan ook, we houden van de cast van personages die aan de 'lichte' kant van het pad leven. Maar je kunt geen pantheon van lichtleven erkennen en niet het 'nachtleven' hebben dat erbij hoort.

Als er engelen zijn, moet je aannemen- of je dat nu leuk vindt of niet- dat er demonen zijn. Wanneer je in je innerlijk leven komt, trek je verleidingen aan. Dat is niet zo moeilijk te begrijpen, omdat je weet dat tegenstellingen elkaar aantrekken. Goedheid trekt kwaad aan, licht trekt duisternis aan- een innerlijke en een uiterlijke kracht. Innerlijke duisternis is je schaduw, externe duisternis neemt vele vormen aan.
Innerlijke beelden zijn, net als alle mystieke gebeurtenissen, spontane geschenken van God. Een ervaring van innerlijk zien is een daad die je wordt gegeven. Maar het is jouw werk om spiritueel uithoudingsvermogen te ontwikkelen. Om de geschenken van innerlijke beelden en andere mystieke gebeurtenissen te kunnen onderscheiden van gevoelens van zelfbescherming.

De zoeker en het gezochte

Het is belangrijker te weten wie jij bent dan te weten wie God is.
Want je kunt God niet kennen voordat je je eigen Zelf kent.
Echter, als je God zoekt, begin je verrassend genoeg je eigen Zelf te ontdekken.
Want je ware Zelf is niet gescheiden van God.

Tenslotte versmelten de zoeker en het gezochte.

Islam:
'Wie zichzelf zoekt, vindt God.'
Wie God zoekt, vindt zichzelf. Probeer daarom je Zelf te leren kennen.
Jouw Zelf gaat vooraf aan vorm, maar voor het kennen van het Zelf is een lichaam nodig.
Niets bestaat zonder dat iemand die er kennis van neemt.

Het onzichtbare zichtbaar maken

' Mystiek bewustzijn is een staat van inzicht in de diepste waarheden, daar waar de reden niet komt.' - William James

Mystici maken het onzichtbare zichtbaar. Ze doen dat vanuit hun grondervaring*.
Ze geven ervaringskennis door die tranformerend werkt in ons leven en de wereld waarin wij leven.

Plannen en Bege-leiding

' Een mystieke ervaring vult je ziel met onweerlegbaar bewijs dat je intiem wordt gekend door een alwetende God.' - Teresa van Avila

God heeft een plan, een ontwerp die veel groter zijn dan wat enig mens kan worden getoond.  Job: 42

God weet de plannen die Hij voor je heeft.

Goddelijke begeleiding: niemand weet precies wat er op elk moment allemaal aan de gang is. Om vooruit te komen kun je het beste gebruik maken van je kennis, vastbeslotenheid en verstand in combinatie met goddelijke begeleiding. Het is onmogelijk om het allemaal met je verstand uit te pluizen, omdat 'het allemaal' ons begrip te boven gaat. Ijver of wilskracht alleen is geen garantie dat je het juiste pad bewandelt. Vrienden reiken je de hand, maar waar helpen ze je naartoe?

Er is geen kaart. Hoe bereik je je hoogste doel?
Slechts één hand kun je vertrouwen, dat is de hand van God, de gidsende kracht van genade. Als je hebt geaccepteerd dat deze genade, deze God, deze engelen, deze innerlijke ziel of hemelse wezens bestaan en en klaar staan om jou op weg te helpen, dan hoef je alleen nog maar hun leiding te herkennen en te ontvangen.

Om leiding te ontvangen is je houding het allerbelangrijkste: ontvankelijkheid, nederigheid, vertrouwen en liefde. Samen met de zuivere intentie om dienstbaar te zijn en een groter goed in je leven en de wereld te brengen. Het maakt niet uit hoe jij over die begeleiding denkt, want niemand kan al denkend ook maar in de buurt komen van de onbegrijpelijke, mysterieuze en magnifieke werkelijkheid. 

Goddelijke leiding komt vanzelf, want het universum werkt graag met mensen die in harmonie met het hoogste goed leven. Vertrouw op je innerlijke stem, en hij zal duidelijker tot je spreken. 

Je moet vragen voordat je kunt ontvangen.
Je moet kloppen voordat de deur opengaat.

Ik sta open en ben klaar om te leren.
Nadat je om leiding hebt gevraagd, luister dan!

Vrijheid en voorbestemdheid

Wij zijn niet in staat de werkelijkheid te doorgronden. Wij zijn niet in staat om onze innerlijke vrijheid te realiseren. Wij zijn niet in staat het kosmische plan te overzien. We zijn ons niet bewust van de voorbestemdheid der dingen.
Wanneer we echter het alomvattende(kosmisch)- of hogerbewustzijn hebben ontwikkeld, hetgeen een kenmerk is van geestelijke volwassenheid, dan zien we in dat we in wezen voor honderd procent vrij zijn, en dat  tegelijkertijd alles in het leven voor honderd procent voorbestemd is. 

In de toestand van geestelijke volwassenheid(verlichting) heeft ons bewustzijn een tijdloze, absolute, goddelijke dimensie ontdekt, van waaruit we inzien dat alles volgens een kosmisch plan verloopt. Uiteindelijk spelen we de rol die de tijdloze kosmische intelligentie voor ons gepland heeft. Hoe meer we ons aan deze rol weten over te geven - hoe meer we onze lotsbestemming kennen- hoe meer we ons innerlijk vrij voelen.
Hoe is dit mogelijk?
Omdat wij in wezen één zijn met deze kosmische intelligentie, zij is ieders ware zelf!
Het goddelijke plan is door en door heilzaam voor iedere individuele ziel, en het gaat een ziel beter naarmate zij meer en meer in harmonie komt met het kosmische plan.

Uw wil geschiede!

 

 

Engelen

De naam 'engel' stamt van het Griekse angelos en  betekent 'boodschapper', maar is oorspronkelijk afgeleid van het Hebreeuwse mal'ach, hetgeen letterlijk vertaald 'Gods schaduwzijde' betekent. Engelen  zijn bovennatuurlijke, verstandelijke wezens, die worden teruggevonden in elke religie. We ervaren ze als krachten in onze slaap en door middel van inspiraties en via influisteringen. Deze inspiraties van engelen vertegenwoordigen grotere krachten dan de kracht van ons eigen, bewuste denken. Engelen behoren niet tot een bepaalde religie en ze zijn er voor gelovigen en ongelovigen.

(Bescherm)engelen zijn onzichtbare begeleiders van onze ziel die samen met onze ziel proberen de lijn van onze levensdoelstelling aan te houden. Ze doen dit door middel van dromen, aanrakingen, influisteringen en personen die iets doorgeven. Soms zijn ze als gestalte zichtbaar. Ze zijn er om ons te begeleiden en niet zoals vaak gedacht om ons te beschermen tegen gevaren.  Je hebt ineens een inzicht, een 'verkregen' gevoel over je levenssituatie. Let vooral op het gevoel bij deze ervaring. De waarschuwingen of boodschappen bestaan uit enkele woorden met een diepzinnige betekenis en zijn altijd liefdevol. Je reactie is vaak 'hoe heb ik dat nou niet eerder kunnen zien.'

Ieder mens heeft minstens twee beschermengelen en een gids die ons raad, liefde en bescherming geven. Deze 'onzichtbare begeleiders' geven hulp op elke denkbare wijze- zolang je het niet afdwingt of eist. En op basis van onze vrije wil. Hulp vindt doorgaans plaats op momenten dat je het niet verwacht en op momenten dat je -blijkbaar- echt hulpbehoevend was. We kennen allemaal een 'afdwaal'-moment in ons leven. We zijn dan onder invloed van iets of iemand wat we eigenlijk niet willen. We zien op zo'n moment echter zelf niet het gevaar. Blijkbaar ziet - de Liefde- dit gevaar wel en helpt ons een handje om weer op ons pad te komen.
Engelen zijn er ook om onze gedachte aan eenzaamheid op te heffen- we zijn niet alleen, we hebben een relatie met onze engelen en de geestelijke wereld. 


Patroon van een engel-ervaring:
Het verwerken van een engel-ervaring vraagt tijd. Bij Abraham, Ezechiël en Maria duurde het één jaar. De eerste ervaring is te beschouwen als een voorbereiding op dat wat er gaat gebeuren in je leven. In dat ene jaar maak je een geestelijke groei door om dat aan te kunnen. 
Vraag naar de naam van je beschermengel(en) en je zult er achter komen dat die naam je levensdoel onthult.

Voor het herkennen van 'engelen-ervaringen' een aantal boeken:
de boeken van Doreen Virtue en Hans Stolp
'Engelen vallen langzaam'  Karl Ove Knausgard
- hij maakt gebruik van het standaardwerk over engelen;' Over de aard van de engelen' van Bellori.

 

Bidden

Bidden heeft vele zinvolle en nuttige toepassingen. Het zorgt ervoor dat het rijk van het onzichtbare zich begeeft in dat van het zichtbare en zo extra zegeningen aan het licht brengt.
Alle gebeden worden gehoord, wat inhoudt dat God en de hemelse schepping alle kreten om hulp en alle vragen die een antwoord behoeven, ontvangen. En deze gebeden worden verhoord, in die zin dat in alle gevallen onmiddellijk wordt gereageerd. Dat kan zijn in de vorm van troost of raad, instructies of informatie, of een 'goddelijke tussenkomst'. Wanneer gebeden gehoord worden, wil dat niet altijd zeggen dat wensen uitkomen, maar het betekent wel dat er onmiddellijk aandacht aan jou en je situatie wordt geschonken.

Wonderen en genade

Wonderen en genade zijn leermiddelen. Het zijn middelen om tot je oorspronkelijke vorm van communicatie met God terug te keren( dan zijn wonderen niet meer nodig). Het wonder beoogt het bewustzijn van de werkelijkheid te herstellen. De oorspronkelijke staat van de geest is rechtstreekse communicatie met God.
Leermiddelen zijn er om het leren te vergemakkelijken.
Door voor het wonder te kiezen heb je de angst verloren.
Gods wonder kennen is Hem kennen.

Genade ervaren heeft tot gevolg dat je alle methodes laat vallen. Het betekent dat je je denken verandert en dat je beseft wie je werkelijk bent. Vrede, vreugde en liefde.

NatuurWet

Een wet is het proces waarbij het onzichtbare zichtbaar wordt, waarbij de waarnemer het waargenomene wordt, waarbij de toeschouwer de omgeving wordt, waardoor de dromer de droom kenbaar maakt.

De hele schepping, alles wat er bestaat in de stoffelijke wereld, is het resultaat van het niet-manifeste dat zichzelf verandert in het manifeste. Alles wat we kunnen zien, is ontstaan uit het onbekende. Ons lichaam, het stoffelijke universum, echt alles wat we met onze zintuigen kunnen waarnemen, is de transformatie van het niet-manifeste, onbekende en onzichtbare naar het manifeste, bekende en zichtbare.

Het stoffelijke universum is niets anders dan het eigen ik dat op zichzelf terugvalt om zichzelf te ondergaan als ziel, geest en lichaam. Met andere woorden, alle scheppingsprocessen zijn processen waarbij het eigen ik of de goddelijkheid zich uit.

De natuurwetten van het universum zijn dit hele proces van goddelijkheid in beweging, of bewustzijn in beweging. Als we deze wetten begrijpen en in ons leven toepassen, kan alles wat we willen gecreëerd worden, want dezelfde wetten die de natuur gebruikt om een bos te creëren, of een melkweg, of een ster, of een menselijk lichaam, kunnen ook de vervulling van onze grootste wensen opleveren.

Geest

Na de fundamentele levensvraag 'Bestaat God?' volgt de daaraan gerelateerde vraag: 'Als er een God is, hoe ziet Hij er dan uit?' In een gesprek met een onbekende Samaritaanse vrouw beantwoordde Jezus deze vraag als volgt: 'God is een geest.' Met andere woorden: God is onzichtbaar en niet tastbaar.

Als geest is Hij niet gebonden aan één bepaalde tempel of aan één bepaald altaar. Hij is overal. Je kunt Hem overal ontmoeten.

Spirituele gidsen

Wat is de betekenis van spirituele gidsen en kunnen we ook zonder?

Het doel van deze website is om meer in contact te komen met onze eigen informatiebronnen voor ons eigen welbevinden. Op dit moment is er weer veel belangstelling voor spirituele gidsen en hun overdracht van informatie. Wat zijn gidsen?

Spirituele gidsen zijn overledenen die indrukken geven in de vorm van beelden en kleuren. Je kunt ze niet met fysieke ogen waarnemen of hun stem echt horen. Gidsen hebben een menselijke 'waardigheid' d.w.z een specifieke persoonlijkheid en sekse. Ze kunnen een positieve invloed uit oefenen door middel van richtlijnen en ingevingen. Je kunt er afhankelijk van raken doordat ze je psychische ruimte in beslag nemen.

Een positieve gids voelt aan als iemand die je helpt meer jezelf  te worden.
Een negatieve gids is iemand die je probeert te overheersen en je psychische autoriteit overneemt.

Psychische zelfverdediging
Ook een positieve gids zou zich niet te veel  binnen de psychische grenzen van een bepaald persoon moeten begeven. Een spirituele gids is niet de baas over iemand die in een fysiek lichaam leeft. Wij zijn de baas over onze psychische sfeer, we beschikken over veel meer kracht dan welke spirituele entiteit (positief of negatief) dan ook.

Kunnen we deze waarheid inzien of geloven? Wat levert het ons op?
Het zou ons van angsten bevrijden. Het zou ons meer aards maken. En minder afhankelijk.
Psychische zelfverdediging is van groot belang. Lever jezelf niet uit aan gidsen.
Wees je eigen gids!
Maak jezelf vrij.

 

 

 

 

Getal mystiek

De engelen doen hun best om onze aandacht te trekken en met ons te communiceren. Op die manier helpen ze ons verbetering in ons leven aan te brengen. Vaak schenken we echter geen aandacht aan de tekenen die ze ons geven en doen we ze af als louter toeval of verbeelding.

We kunnen de boodschappen die we jullie willen geven, niet in de lucht schrijven. Jullie moeten opletten en er geloof aan hechten wanneer je ziet dat zich patronen in je leven vormen, vooral als die een reactie zijn op je vragen en of gebeden. Wanneer je herhaaldelijk hetzelfde liedje  hoort of herhaaldelijk dezelfde getallenreeks tegenkomt, kan het niet missen: daar zitten je engelen achter!'

Getallenreeksen
Je engelen brengen vaak boodschappen over door getallenreeksen te tonen. Dat doen ze op twee manieren. Ze fluisteren het zachtjes in je oor, zodat je op tijd zult opkijken om op te merken hoe laat het is of een nummer op een bord ziet staan. De engelen hopen dat je dezelfde getallenreeks telkens weer ziet.

De tweede manier waarop de engelen je betekenisvolle getallenreeksen laten zien, is door fysiek te regelen dat er bijvoorbeeld een auto voor je rijdt met een bepaald kenteken dat ze tot je willen laten doordringen. Op deze wijze zullen de engelen je zelfs gedetailleerde boodschappen geven. 

Er zijn basisbetekenissen van diverse getallen en getallenreeksen.
Je eigen engelen zullen je echter vertellen of een bepaalde situatie voor jou een andere betekenis heeft.

Vraag je engelen: 'Wat willen jullie me vertellen?' en ze zullen je maar al te graag informatie verschaffen om je te helpen hun numerieke boodschap te ontcijferen.

www.stepisa.be