Idealen versus realiteit

' Wie niet uit zichzelf kan leven, zal leven ten koste van anderen'.

Onze cultuur stelt hoge idealen voor die ons aansporen boven onszelf uit te groeien en een doel na te streven. Dit kan tot gevolg hebben dat we geen rekening meer houden met onze eigen realiteit. We identificeren ons dan zodanig met deze idealen dat we onze eigen zwakheden en grenzen verdringen omdat ze niet beantwoorden aan het ideaal. Dat leidt tot gespletenheid en gespletenheid maakt ziek!
Omdat we niet kunnen toegeven dat we niet beantwoorden aan het ideaal, projecteren we ons onvermogen op de anderen. We worden hard tegenover anderen.

Begin bij jezelf

Volgens de 'woestijnvaders* opent alleen  zelfkennis de weg naar God. 'Wil je God leren kennen, leer dan eerst jezelf kennen! Zonder zelfkennis bestaat steeds het gevaar dat onze gedachten over God louter projectie zijn. Een vlucht voor je eigen realiteit. Studie en gebed brengen dan geen omkeer in jezelf teweeg. Integendeel!
De woestijnvaders hechten vooral waarde aan eerlijkheid en echtheid. Het zijn deze eigenschappen die leiden tot een liefdevol begrip voor mensen die niet dezelfde weg gaan.

Hartstochten van de ziel

Waar begint onze spirituele weg?

De theoloog gaat uit van een spiritualiteit van bovenaf. Begint meteen over God en geestelijke zaken te praten! Zo zwart-wit is het niet altijd! Maar een verbinding tussen het horizontale en verticale weten van God  zou een verbetering brengen in onze verstandhouding. De spirituele weg van beneden gaat over aardse zaken, over de hartstochten van de ziel en daar moeten we duidelijkheid over krijgen.

Je wilt een nieuwe, diepere kijk op jezelf en op je leven die door de zichtbare, gewone werkelijkheid heen en in de mystieke waarheid kijkt. Pas dan begrijp je (misschien) iets van God. Omgaan met je passies is de weg naar God?

Zodra je praat over je hartstochten, je verlangens, gevoelens en emoties wordt een gesprek eerlijk. Je spreekt van hart tot hart en komt samen bij iets voelbaar wezenlijks.

Mystiek of realiteit?

Verdiep je daarom eerst in je eigen realiteit. Ga de confrontaties met je passies aan. Laat je niet te vroeg meeslepen door spirituele wegen. Je kunt die weg niet gaan zonder eerst de moeizame weg van de zelfkennis afgelegd hebben en je eigen schaduwen* ontmoet te hebben.
Het gevaar is er dat je meditatie en andere methoden gebruikt om problemen te omzeilen die je zou moeten oplossen, zoals je woede, agressie en angsten.

De ziel een vat van kracht

Nederigheid* is een noodzakelijke karaktereigenschap op het spirituele pad. De meeste mensen verwarren nederigheid en bescheidenheid met vernederd worden. Ze kennen het als een verlammende angst die hun psyche, hun emoties en hun daden beheerst. Vernedering is een ervaring van machteloosheid of van een aanval op je eigenwaarde, maar nederigheid, opgevat in een spirituele context, is de poort naar volledige bevrijding.

De kwaliteit van het nederig zijn betekent niet dat je jezelf laag acht of jezelf respect, erkenning, macht, status of prestaties ontzegt. Nederigheid is een deugd.
Veel mystici kregen bizarre instructies tijdens hun meditaties. Deze opdrachten waren niet bedoeld om hen te vernederen, maar om te laten zien dat er iets uitzonderlijks kon worden bereikt door onvoorwaardelijk geloof. Door hun onbevreesdheid en nederigheid konden ze die voltooien ongeacht de sociale, financiële, politieke of persoonlijke konsekwenties.

Wat is mijn echte kracht?

De moeilijkheid ligt in het onderzoeken van je kwetsbaarheden en krachten en het jezelf toestaan daar bescheiden over te zijn. 

Wat beschouw je als je aardse macht?
Is het een relatie- romantisch, financieel of zakelijk, politiek of vriendschappelijk- die je een (onecht) gevoel van veiligheid geeft. Is het een baan met status of een huis, een vriendenclub of een buurt? Zou je je vernederd voelen als je die verloor?

Het onderscheiden van de authentieke kracht van je ziel is de basis voor verfijnde zelfkennis. Iedere daad van zelfontdekking hangt af van hoe goed je  dit fundament van nederigheid legt. Door nederigheid kun je bijvoorbeeld alle positieve eigenschappen van lichaam, denken en geest in iemand anders herkennen en erkennen.

Nederigheid 'ontwapent' en je vernederd voelen door iemand kan regelmatig je schaduw activeren en gevoelens van wrok en wraak aanwakkeren. Door nederigheid kun je motieven begrijpen van een ander en negativiteit ontstijgen. Het kan je helpen te beseffen dat de daden van een angstig of negatief iemand zelden op jou persoonlijk gericht zijn.

Nederigheid of bescheidenheid is een krachtig schild voor de ziel. Zonder nederigheid ben je niet in evenwicht; de kleinste beweging kan je van streek maken. Nederigheid laat de behoefte los om te moeten winnen, het laatste woord te moeten hebben, om je gevoelens van onveiligheid altijd door eindeloze steun van anderen te laten versterken.

Wiens goedkeuring is echt belangrijk?
Wat is mijn echte kracht?

Wees eerlijk

Iedere keer als je liegt zal je stressniveau waarschijnlijk toenemen en je zelfrespect een klein beetje afbrokkelen. Daar komt nog bij dat als anderen erachter komen dat je een leugenaar bent, dit je persoonlijke en zakelijke relaties zal schaden. Aan de andere kant is het zo, dat als je eerlijk bent en de waarheid spreekt, dit je mentale gezondheid een boost zal geven en hierdoor zullen anderen een groeiend vertrouwen in je krijgen.