Die éne bestemming

Elke dag roept ons op tot ons levensdoel.
We worden stuk voor stuk geroepen de nacht door te gaan en als een feniks weer op te staan als de dag aanbreekt.

We worden stuk voor stuk opgeroepen om onze éne bestemming te vervullen: te stralen, te branden, de weg te verlichten.

Het doel

'Het ware spirituele pad
is niet een pad dat ergens
naar toe leidt.
Het laat je stilstaan
bij wie je bent'.

- Nin Sheng

 

Bestemming; doel van het bestaan

Als ik vanuit kracht mijn stem laat horen, als ik dat doel heb bereikt, zal ik ook mijn bestemming bereikt hebben, dan zal ik weten wat mijn bestemming is, waar mijn leven over gaat en welke keuzes ik moet maken.

Wat is bestemming?
Waar ben je als je op je bestemming bent?
Ben je dan daar waar je wilt zijn?
Is het een plek waar je naartoe wilde en die je vervolgens hebt bereikt?
Ben je op je bestemming, dan ben je waar je wilt zijn. Je bestaansdoel heeft een bepaalde energie waarmee je samenvalt.

Je stem!

'Dit zegt mijn stem, dit zingt mijn ziel, zo klink ik'.
- Tagore

Het woord 'stem' komt voor in het woord bestemming. Als je spreekt dan trillen je stembanden, met je stem geef je energie, laat je een bepaalde trilling horen. Wat maakt dat je je stem op een bepaalde manier gebruikt? Wat zegt dat, wat gebeurt er als je je daarvan bewust wordt?
Wat is de impact op voelen en zijn en wat kun je daarmee betekenen voor een ander?

Je stem maakt je bewust van innerlijke patronen die hij los kan trillen dat brengt nieuwe energie en daardoor balans. Evenwicht, en daardoor kracht en rust. Uitgebalanceerd zijn kan door je stem 'vrij' te geven en jezelf te laten klinken in alle toonaarden. Ook de dissonanten en onevenwichtige klanken. Juist die brengen je ruimte, energie en uiteindelijk in balans.

Biografisch werken

Maak gebruik van je stem voor je persoonlijke ontwikkeling. De stem is 'veelzeggend'; de stem is een 'uitlaatklep'. Een goed klinkende stem, de juiste houding en bewust gebruik van de adem zorgen bij een presentatie voor een optimale weergave van jezelf.

Keelchakra
Op je keelgebied zit aan de voor- en achterkant een energetische plek. Deze energetische plek kan in de loop van je leven verstopt raken door wat je hebt meegemaakt. Misschien mocht je niet praten, moest je zwijgen, voelde je dat je beter je mond kon houden of heb je afgelopen jaren meer geslikt dan prettig voor je is. Dan is je keelchakra geblokkeerd. Hoesten is één van de signalen dat je keelchakra weer vrij gaat stromen.
Ook je mond doet mee, soms hou je woorden achter omdat ze te moeilijk voor je zijn om te uiten. Dan vorm je lipblaasjes(Herpes labialis). Herpesblaasjes nemen dan de plaats in van tekstballonnen; iets onzegbaars  komt iemand over de lippen.

De stem heeft een directe verbinding met je ziel, een openstaan voor je bron of kern.
Wat je stem zegt, zingt je ziel.
Stembevrijding is je stem bevrijden van angsten en verlegenheid, jezelf durven uiten. Wat is nou eigenlijk mijn lied?

In waarheid leven

Onze individualiteit tot uitdrukking brengen is onze waarheid uitdrukken. Anders zeg je alleen wat anderen graag willen horen. Wie bevreesd is, is bang om zijn waarheid te spreken. Iemand zonder egokracht is bang voor wat anderen denken en geeft zijn authenticiteit prijs. Met een sterk ego en sterke wil zijn we in staat onze waarheid te verkondigen ook al worden we met tegenstand geconfronteerd.
We beschikken over de moed om anders te zijn, met een mentaliteit om voor onze waarheid op te komen. Als we onze gevoelens ontkennen, kunnen onze waarheden met elkaar in botsing komen. In waarheid leven betekent dat we met deze tegenstrijdigheden kunnen leven- dat we aanvaarden dat elk deel op zich waar kan zijn zonder dat we het andere ontkennen. Indien we onszelf ertoe dwingen voor de ene dan wel voor de andere kant te kiezen, zouden we een waarheid kunnen ontkennen.

We kunnen een innerlijk conflict alleen oplossen wanneer we ons bewust zijn van onze waarheden en ze erkennen ook al zijn ze tegenstrijdig.

Waarheid

Waarheid kunnen we opvatten als een resonantieveld. Negatieve ervaringen leren ons onze waarheid te ontkennen en binnen te houden. We worden verkeerd begrepen als we onszelf proberen uit te drukken. Als onze meningen niet stroken met die van de meerderheid, kunnen we uitgestoten worden.

Soms zijn onze veiligheid en psychische overleving afhankelijk van het onderdrukken van onze waarheid. Door een deel van onze waarheid te onderdrukken beperken we onze natuurlijke resonantie. We lopen uit de maat, worden ongecoördineerd, resoneren niet langer met anderen. Wanneer we niet naar onze waarheid leven, leven we in een leugen.

Leugens

Leugens kunnen worden verteld, maar ze kunnen ook door activiteiten overgebracht worden of door het lichaam afgegeven. Wanneer ik bang ben iemand te laten zien hoe opgewonden ik ben, houd ik mijn gezicht in de plooi of mijn armen dicht tegen mijn lichaam. Ik lieg dan met mijn lichaam en resoneer niet met mijn eigen veld. Mijn natuurlijk proces verstijft. Zolang we op deze manier verstijfd zijn, staan we stil in de tijd. We kunnen niet ten volle meegaan in het stromen van de kosmos. We zijn zelfs niet in resonantie met ons eigen wezen. 

Wanneer we in onze waarheid leven, bestaat er daarentegen een resonante continuïteit tussen onszelf en anderen. Wordt deze resonantie verstoord, dan ervaren we discontinuïteit. Langdurige discontinuïteit ondermijnt onze gezondheid.

Onze waarheid als individu leven is het leven leiden als een creatieve daad.

Klankkleur

Bestemming en bezieling zijn als verliefdheid: je ervaart het als een fysieke sensatie die voorafgaat aan intellectuele reflectie of emotionele beleving. Tranen springen in je ogen, het raakt je, je komt in beweging of verstilt- en pas later begin je je te verwonderen. Die reflectie, hoezeer ook een gewoonte van het intellect, is niet noodzakelijk en vaak tegenstrijdig met de bezieling zelf. Zodra het denken het overneemt, is de pure bezieling alweer op de terugtocht. Dat maakt het lastig om er helder en rationeel over te spreken.

Bezieling is wat mij in contact brengt met een groter geheel van de wereld( van natuur en mensen, van het kenbare en het onkenbare), met het grotere geheel van mijn leven. Ik ervaar  bezieling bij wat mij herinnert aan 'bestemming'- een lastig te vatten begrip.

Elk mens heeft wel iets unieks bij te dragen aan de symfonie van het bestaan. 

Dat unieke, die eigen geur en smaak en klankkleur van het mensenleven, als ik dat ervaar voel ik bezieling.