De zachte kracht van het Latifagebed

Het latifagebed als gids voor het oefenen van het dagelijks leven.

Het gebed:

Ik besta
Ik verlang
Ik hoop
Ik geloof en vertrouw
Ik laat los
Ik heb lief
Ik ben bereid

Het was eeuwenlang een geheim gebed in het Soefisme. Bestemd voor ingewijden omdat de kracht ervan zo groot is. Tegelijkertijd is de Latifa zacht en verfijnd. De zeven eenvoudige affirmaties met bijbehorende bewegingen brengen je terug naar jezelf, naar de kern.

Het gebed helpt je jezelf te aanvaarden zoals je bent. Misschien wel het moeilijkste wat er is. Je legt je hand tijdens het gebed op verschillende plekken van je lichaam en spreekt woorden uit die daarbij horen: 'Ik besta, Ik verlang, Ik hoop.... Door dit uit te spreken bevestig je als het ware je eigen bestaan, je eigen menselijkheid.
Het  zijn zeven innerlijke dimensies, onze subtiele menselijke eigenschappen: aanvaarding, verlangen, hoop, vertrouwen, overgave, liefde en  vrije wil.

 

 

Bestaansmeditatie

Deze plekken zijn de fysieke locaties van zeven stappen op de weg naar binnen in onze gevoelswereld. Het zijn zeven kwaliteiten die achtereenvolgens tot een steeds verdere verfijning van ons gevoelsleven leiden. De weg van de verfijningen is het pad naarbinnen dat ons leidt naar daadwerkelijke transformatie van binnenuit. En dat begint met het aanvaarden van jezelf en je situatie, met alle mooie en lelijke kanten daarvan.

Wezenlijke verandering is alleen mogelijk als je eerst naar binnen gaat, in je eigen gevoelswereld en daar ontdekt wat er in jouw leven op dit moment aan de orde is om zich te ontplooien. Van daaruit kun je dan gemotiveerd naar buiten treden en steeds meer van je wezen of essentie laten doorstralen in wat je doet.

De meditatie werkt met het lichaam, de ademhaling en de verbeeldingskracht. De kracht van de Latifa ligt in de herhaling.

Een moment van bezinning

Het Latifa-gebed laat je ontwaken en maakt je levendig omdat het je lichaam en je adem erbij betrekt. De woorden, de bewegingen van de handen en de plaatsen van aanraking verbinden je lichaam en je geest zodat je als totaal mens bij de meditatie betrokken bent. Het gebed maakt je ontvankelijk voor wat zich in je wil meedelen. Het vraagt van jou dat je luistert, voorbij de indrukken van elke dag.

De bewuste ademhaling helpt je daarbij. Steeds weer die beweging.
Inademen: adem ontvangen; ik ontvang alles wat ik nodig heb, er wordt voor mij gezorgd, daarop mag ik vertrouwen, door alles heen.
Uitademen: ik geef terug, ik laat los wat ik niet meer nodig heb, ik geef de mensen om mij heen van mijn unieke levenskwaliteit; omdat ik ben die ik ben.

De voorbereiding

Voor de beoefening van het Latifa-gebed heb je een rustige plek nodig.
Neem voor het gebed een kwartier de tijd.
Ga goed zitten of staan en neem een ontspannen houding aan.
Maak je rug lang en ontspan je kaken en je gezicht.
Volg je adem een paar keer zoals die komt en gaat.
Rust daarin uit.
Het aanwezig zijn in dit moment kun je versterken door in jezelf je voornaam te noemen.

De oefening

1. Bestaan
Leg je linkerhand in je linkerzij.
Ontspan je schouders. Voel je linkerzij, de plek van je milt.
Dit is de plaats van je bestaan. Adem rustig in en uit.
Zeg - hardop of in jezelf - met een rustige, resolute stem: 'Ik besta.'

Je bestaat, met donkere en lichte dagen. Hier ben je, met je hele hebben en houden.
Noem deze stap bij je voornaam: 'Ik, (je voornaam), besta.'

2. Verlangen
Neem je linkerhand en plaats deze naar je rechterzij.
Dit is de plaats van het verlangen. De plek van je lever.
Adem je verlangen in en uit. Zeg: 'Ik verlang.' Wat is het dat ik werkelijk verlang?
Kijk er naar.

Vaak ligt er van alles over je verlangen heen. Of je gaat bedenken of je verlangen wel haalbaar is. Vraag aan jezelf: 'Waar heb ik zin in? Dat kan een kleine wens zijn.

Wat roept de vraag naar je verlangen op?

3. Hopen
Breng je linkerhand naar je linkerlong, je linkerborst. Dit is de plek van de hoop.
Zeg in jezelf: 'Ik hoop.'
Wat is mijn hoop? Of is het wanhoop? Adem je hoop in en uit.
Van het verlangen naar de hoop is een belangrijke stap. Je steekt het middenrif over.
Vanaf het fundament van je bestaan en het grondgebied van je verlangen, zet je de moedige stap naar een heel nieuwe dimensie van je wezen. Je stelt je open voor bezieling, voor de wereld van de geest.

4. Geloven en vertrouwen
Plaats je linkerhand op je rechterlong. De rechterborst. De plaats van geloven en vertrouwen. De plek van je roeping. Wat merk je op? 
Zeg: 'Ik geloof, ik vertrouw.' Adem geloof en vertrouwen in en uit.

Vertrouwen betekent ook: 'trouw aan jezelf.' Je durft te luisteren naar wat er in je leeft.
Ook innerlijke onzekerheid, ongeloof en wantrouwen. Je neemt het waar, meer niet.

5. Loslaten
Breng je rechterhand naar je keelgebied. Buig je hoofd iets en slik een keer. Dit is de plek van loslaten wat je in de weg zit. Wat heb je niet meer nodig? Dit is ook de plaats van dankbaarheid en genade. Het is een buiging van dankbaarheid en genade. Van eerbied. Zeg: 'Ik laat los.' Adem het loslaten in en uit.
Deze beweging doe je zeer zorgvuldig en aandachtig. Je gaat van de stevigheid van je lichaam naar het kwetsbare gebied van je keel. Naar de plaats van overgave. Door je keel neem je voedsel in. Door je keel maak je geluid, kun je zingen en spreken, hoesten, kuchen en zoemen. Door je keel ontvang je adem en adem je weer uit. Door je hoofd te buigen, toon je eerbied voor het mysterie van het bestaan. En geef je eraan over. Durf er eerlijk naar te kijken. Ook met kramp.

6. Liefhebben
Breng je je rechterhand van je keel naar je hart. Het is de plaats van liefde.
Zeg: ' Ik ben geliefd en ik heb lief.' Ontvang liefde en geef het door, onvoorwaardelijk.
Adem liefde in en uit. Nu ben je bij je hart. Je wordt gedragen, je hoort erbij. Misschien kom je bij de pijn van het 'nietgeliefd' voelen, van het gemis, want je hart weet dat liefde werkelijk bestaat. Je geliefd weten is een innerlijk besef, je kunt het niet afdwingen. Laat de liefde maar stromen.

7. Bereid zijn
Vorm met je handen een schaal. Een open houding, in verbinding met jezelf en je omgeving. Zeg in jezelf: 'Ik ben bereid, uw wil geschiede.' Adem je bereidheid in en uit.

Het bereid zijn volgt op het besef van liefde. Je bent bereid om te doen wat voorhanden is. Je handelen gaat zo de wereld in. Je staat in verbinding met je omgeving en je intuïtie.

Sluit de oefening af en leg je handen in je schoot.
Maak je bewust van de plek waar je nu zit of staat.
Her-inner je wat je nu gaat doen, en ga dat doen.