If a blow comes

If a blow comes to you from heaven,
be alert to a gift of honor after it:
for He is not the King to slap you
without giving you a crown and a throne
to rest.

- Rumi 

Er is sprake van 'gevraagde' en 'ongevraagde' leiding in het mystieke leven.
In beide gevallen geeft het je leven een totaal andere wending.

'Buiten zinnen'

Je kunt 'buiten zinnen' raken van een religieuze, spirituele of mystieke ervaring. Dat kan leiden tot een zenuwinzinking of een psychose. Er zijn veel soorten ervaringen; Jezus-verschijningen, een Tweelingzielhereniging, een ervaring van Eenheid, een Engel-ervaring, een uittredingservaring,  een Nabij-de- Dood-ervaring, een bevrijdingservaring, intense natuurervaringen.

De ervaringen treffen zowel gelovigen als ongelovigen. De gevolgen zijn een nieuw gevoel, totaal andere  energie, transformatie van je oude ervaringen en zienswijze. Kortom je leert anders zien en leven.
Ondersteuning en begrip zijn hier 'geboden': vraag om begrip in  gesprekken, lees de boeken van ervaringsdeskundigen, vraag(bid) om genade en vrede in je hart, ontwikkel een ziel met weerstandsvermogen, laat je ondersteunen door poëzie, kunst en de natuur, volg een cursus 'Mystiek en spiritualiteit' bij het Titus Brandsma Instituut (Nijmegen) en hou een dagboek bij met je ervaringen, dromen en ingevingen.  De verwerking van een religieuze ervaring kost tijd, soms jaren.

Literatuur:
Caroline Myss          De Burcht (mystieke ervaring)
Evelyn Underhill      Praktische Mystiek
Charlotte Rorth       De dag nadat ik Jezus ontmoette (Jezus- verschijning)
Nicholas Tchkotoua   Oneindig (tweelingzielervaring)
Patricia  Joudry        Tweelingzielen (tweelingzielhereniging)
Hans Stolp               De Engelboeken (engelervaringen)
Elif Shafak               Liefde kent veertig regels (bevrijdingservaring)
Doreen Virtue          De lichtwerker (uittredingservaring)
Anita Moorjani          Ik moest doodgaan om mezelf te genezen (Nbaij-de-dood-ervaring)
Miriam Lancewood     Mijn leven in de wildernis (intense natuurervaring)

 

Bevrijdingservaringen

Bevrijdingservaringen maken één ding duidelijk: de fake-persoon wordt steeds radicaal afgebroken, wat niet werkt wordt weggeblazen. Al onze kostbare trucs, weerstanden, alle valse zelfbeelden en onzinnige overtuigingen over onszelf, ons hele arsenaal aan schijnverworvenheden en sociale scenario's wordt ons uit handen geslagen. Een soort sterven, sterven aan alles wat je over jezelf gelooft maar dat je niet werkelijk bent. Het is altijd anders dan je denkt. Dat onware deel is vaak onbewust geworden.

Al datgene wat niet waar is in je leven, al je ideeën en gedachten over wie je bent en hoe je zou moeten zijn, het verdampt. Gevolg een crisis en pijn voor het ego, al het oude werkt niet meer je raakt in een niemandsland van niet meer weten.

Dit is een belangrijke fase; je denkt te sterven maar ontwaakt. De 'lieve' persoon vol vermijding, de verbergende persoon , de twijfelpersoon- je krijgt nu de ervaring van zekerheid en kracht. Een 'denkpersoon' krijgt een ervaring van plotseling 'weten'. Je wordt omgegooid en juist op je benen gezet. Elke omslag is er een naar grotere waarachtigheid en authenticiteit. 

De omslag
Na de afbraak moet je innerlijk puin ruimen, bijkomen en ontdekken wat er in godsnaam met je is gebeurd. Je weet even helemaal niets meer. Je moet je opnieuw laten opbouwen. Dat heeft tijd nodig.

Blijft er nog wel iets over? Ja. Je ontdekt iets veel groters dan je je kunt voorstellen.Je stopt met je vereenzelvigen met je lichaam, je gevoelens en je gedachten. En je ontdekt je talenten en je missie. Een talent is een hulpmiddel waarmee jij je missie op aarde kunt vervullen. Jij stuurt je talenten aan, beperk je niet tot één talent. Ze dienen een doel voor bepaalde mensen.

 

Mystieke ervaringen- leiding ervaren

'That One who is present everywhere and absent only from those wo do not perceive Him.'

- Evelyn Underhill

De Stem
Leiding ontvangen is een kunst die geleerd moet worden. Geen methode.
Persoonlijke leiding van God is altijd een onderdeel van een veranderingsproces in je leven. Er zit beweging in en groei; processen zijn waarneembaar, periodes van rust en verwerking en een hoger doel. Een levende God spreekt duidelijk. De stem is vriendelijk, de ingeving innerlijk en het geheel maakt je blij. Er komt een diepe vrede over je. Heel vaak zegt God dat waar je zelf niet zo gauw op zou komen.

Je ontvangt dromen zoals Jacob, Jozef en Salomo.
Er komen engelen met boodschappen in de vorm van praktische opdrachten, aansporingen of aanwijzingen in een bepaalde situatie.
Je kunt om een 'teken' vragen als je op een heel specifieke actie moet wachten zoals dat gebeurde bij Mozes, David, Paulus en Jezus.
God geeft vaak opdrachten die een uitdaging zijn en waardoor Hij mensen helpt hun grenzen te verleggen.
Vraag kracht en genade om je taak uit te voeren.
Zijn opdrachten zijn alleen uit te voeren in verbondenheid met Hem.
God heeft Zijn eigen gedachten over de beste voorbereiding voor onze levenstaken.
Deze merkwaardige leiding lijkt soms op een omweg door de 'woestijn'; Jozef is een voorbeeld van Gods bijzondere leiding.

In de Bijbel is er sprake van veel ongevraagde  leiding. Je krijgt goddelijke leiding d.w.z. aanwijzingen om het bepaalde doel te bereiken. Maar één ding is duidelijk je geeft de regie uit handen. De ene weg wordt afgesloten terwijl een andere zichtbaar wordt.
Je zit in een leerproces bedenk dat je fouten mag maken. Daar leer je weer van.
De correctie komt in de vorm van bijsturing.

Zijn ogen rusten op jou
Een roeping is een voorrecht. Het is een training in gehoorzame zelfstandigheid en  het ontwikkelen van kwaliteiten die bij deze roeping passen. Verander je houding i.p.v je eigen baas te zijn, leer je je wil af te stemmen op God. Ben je klaar om te luisteren zoals Samuel dat was!  
God heeft een naam hoog te houden!

Over de mystieke ervaring(en) van vragers

Marianne Williamson  schrijfster van 'Terugkeer naar liefde'

De dag waarop ik God uitnodigde om in mijn leven te komen:

Ik dacht dat mijn leven een huis was en dat God het een geweldige opknapbeurt zou geven- dat Hij me bijvoorbeeld nieuwe luiken zou geven, een fraai portiek of een nieuw dak. Niets was minder waar: het leek wel of God mijn huis met een gigantische sloopkogel aan puin sloeg, zodra ik het aan Hem had overgedragen. 'Sorry schatje,' leek hij te zeggen,'er zaten scheuren in de fundering, om nog maar te zwijgen van al die ratten in je slaapkamer. Ik vond dat we het maar moesten slopen en een nieuw huis bouwen.

Ik had gelezen dat er mensen waren die zich aan God hadden overgegeven en toen een diep gevoel van vrede over zich hadden voelen neerdalen. Ik kreeg datzelfde gevoel, maar het bleef niet langer dan anderhalve minuut bij me. Daarna voelde ik me net alsof ik op het matje was geroepen. Hierdoor kreeg ik geen hekel aan God, eerder kreeg ik respect voor zijn intelligentie.

Meestal staan we pas open voor God als we flink wanhopig zijn. Ik was pas bereid om me aan Hem over te geven, toen ik geen kant meer op kon.*Ik ging over een grens: ik had een zenuwinzinking. Een zenuwinzinking kan je helpen om een spirituele transformatie te ondergaan. Je kunt er niet om heen. Het kan een belangrijke stap en doorbraak betekenen naar een gelukkiger leven. Je erkent dat er een kracht in het universum is die groter is dan jij, die voor jou kan doen wat je niet voor jezelf kunt doen.

Helen Schucman schrijfster van 'Een Cursus in Wonderen' samen met William Thetford.

Uit frustratie over de werksfeer op de afdeling waar ze werkzaam waren riep Thetford 'Er moet een betere manier zijn!'. Schucman bood aan om te helpen die manier te vinden. Schucman heeft verteld dat ze daarop symbolische dromen kreeg en dat een innerlijke, geluidloze stem zich melde: 'This is a Course in Miracles. Please take notes. Er volgde zeven jaren van wat ze zelf betitelde als 'snel dictaat'. De innerlijke stem heeft zich niet geïdentificeerd, maar  zij duidde die  op basis van het dictaat als Jezus.

De tekst beweert dat het kosmische veld dat liefde of God wordt genoemd, het enige dat is dat echt bestaat. Het werkboek van de Cursus bevat 365 lessen in vergeving, bedoeld om de perceptie van de wereld en van het eigen zelf zonder oordeel te bezien. Een opvallend kenmerk van de Cursus is het unieke taalgebruik. Zo wordt met de term 'wonder' niet de gebruikelijke betekenis van spectaculaire onverklaarbare manifestaties bedoeld, maar een natuurlijke impuls van een oordeelvrije gedachte en liefdevolle handeling in deze wereld en de directe invloed daarvan op anderen.

Zenuwinzinkingen en psychoses kunnen hooglijk onderschatte spirituele transformatiemethoden zijn.

Zintuigen

Een zintuig is een kanaal voor het eigenlijke werk van de geest: het selecteren, interpreteren en tenslotte creëren van de realiteit. Een lichaam kan leven of sterven door de interpretaties van de geest. Volgens de meesten van ons hebben we precies vijf zintuigen. Is dat waar? Zo rekenen we onder de tastzin het vermogen om te reageren op hitte, kou, druk, de plaatsing van onze lichaamsdelen, ons lichaamsgewicht en op pijn- kortom op alles wat we 'voelen'. Wanneer het zenuwstelsel intact is beschikken we, volgens degenen die waarneming en gewaarwording onderzoeken, over niet minder dan zeventien zintuigen. Voor de meesten hebben we geen naam en sommigen ervan staan nog ter discussie. Bijvoorbeeld het zien van aura's, buitenzintuigelijke waarnemingen en feromonen (kenmerkende chemische stoffen die het lichaam afscheidt wanneer iemand bang is of seksueel opgewonden).

Gewaarwording is oneindig flexibel en dient de geest op elke gewenste manier. We scheppen nieuwe werelden binnen in ons persoonlijke universum, werelden die de vijf zintuigen als werkelijk bekrachtigen. Misschien is het verschil tussen vijf en zeventien zintuigen van geen belang, omdat elk zintuig alleen maar een kanaal is voor het eigenlijke werk van de geest: het selecteren, interpreteren en tenslotte creëren van de realiteit.

De ziel creëert, het verstand reageert.

De ziel zoekt intuïtief naar de perfecte omstandigheden en situaties die nu nodig zijn om verkeerde gedachten te helen en jou de juiste ervaring van Wie je werkelijk bent te brengen.
De ziel begrijpt  wat het verstand niet kan bevatten. De intentie van de ziel is zichzelf door ervaring te leren kennen. Wees daarom in momenten van belangrijke beslissingen 'buiten zinnen' en doe wat zielenonderzoek. Je ziel zou je haar geheugen kunnen laten onderzoeken om te kijken hoe je een oprecht ware ervaring van jezelf kunt creeren.

Wanneer je tijd besteed aan proberen uit te vinden wat het 'beste' voor je is, zullen je keuzes zorgvuldig zijn. Het bespaart veel tijd wanneer je 'buiten zinnen' bent. Beslissingen worden sneller genomen, keuzes worden sneller ten uitvoer gebracht, omdat je ziel alleen schept vanuit de huidige ervaring, zonder terugblik, analyse of kritiek op eerdere aanvaringen.

Gevoel
Je ziel spreekt in je gevoel tot je. Luister naar je gevoel. Respecteer je gevoel. Je gevoel zal je nooit in de 'problemen' brengen, omdat je gevoel jouw waarheid is. Als je eenmaal je waarheid hebt leren kennen, blijf dan niet je gedachten erover wijzigen. Dat doet je verstand, dat probeert uit te zoeken wat het 'beste' is. Stop.
Treed buiten zinnen. Emoties zijn de taal van de ziel. En je ziel is jouw waarheid.

 

Afstemming

Zal ik ooit op een hoger niveau kunnen zien en horen?
Hoe kan ik deze kracht ontwikkelen?
Afstemming wordt alleen bereikt door concentratie en door het afstemmen van zichzelf op krachten op hogere niveaus. Een persoon kan verschillende soorten bewustzijn aannemen; onbewust, onbewust/bewust , bewust en het hoger bewustzijn. Als hij zichzelf opent voor deze 'verschillende sferen van begrip', verkrijgt hij een toegang, een visioen, een inzicht, een gehoor, een gevoel op deze verschillende niveaus. Je bereikt het volgende niveau door de aanwezige gaven te gebruiken.

Spreek vaak met je Schepper.
' Heer, gebruik me op die manier, waar ik als uw zoon of dochter, het meest dienstbaar kan zijn voor mijn medemens.' Je ontvangt de raad van binnen en de antwoorden leer je, 'in de geest' kennen of een persoon of een boek wijst je de weg.

 

Buitenzintuiglijke waarneming

Telepathie of gedachte-overbrenging is een van de gewoonste vormen van buitenzintuiglijke waarneming en het makkelijkst te ontwikkelen. Beïnvloeden de gedachten van een ander  een persoon geestelijk of fysiek? Dat hangt af van de ontwikkeling van het individu, op wie de gedachte gericht kan zijn. Er zijn verschillende niveaus en deze zijn afhankelijk van onze wil.

Het op de juiste manier  ontwikkelen van paranormale gaven moet gericht zijn op de ontwikkeling van onze ziel , zielsontwikkeling; 'vind het zelf', 'vind wat het ideaal van het zelf is', 'is de zelfontwikkeling ten gunste van het ideaal', 'is het ideaal van spirituele aard', 'is de gids de Schepper van het universum zelf'?

Want Hij heeft gezegd: 'Als ge me zoekt, zult ge me vinden? en 'Ik zal je niet in de steek laten'
Als je oprecht bent in bedoeling, in doel, in verlangen: 'Ik zal je alle dingen in herinnering brengen die behoeften zijn voor je ziel,je geest, je lichaam  en je ontwikkeling'

De principes en technieken van bewuste telepathie: ' het bewustzijn van Zijn voortdurende Aanwezigheid'.