Lichaam en ziel

Het lichaam is de zichtbaar en tastbaar geworden ziel.

- Dieuwke Talma

Bewust leven

We hebben de neiging ons lichaam als lastig te ervaren wanneer het pijn doet of ons beperkt. Maar het lichaam stuurt ons signalen. Ons lichaam draagt alle ervaringen van ons leven met zich mee. Ook onze cellen hebben een bewustzijn en herinneringen. Ze reageren op oude angsten, trauma's en onverwerkte emoties. Dingen die wij zijn vergeten of hebben weggestopt, hebben voor ons lichaam nog elke dag gevolgen. Het laat door klachten, pijn, vermoeidheid, over- of ondergewicht weten met welke ervaringen het nog niet in het 'reine' is.

Heilig plan

Het lichaam kent ons 'heilig plan', onze levenstaak en levenslessen, en laat ons steeds weer voelen of we daarmee in overeenstemming leven. Het herinnert ons telkens aan wie we in wezen bedoeld zijn te zijn. Hoog tijd dat we het lichaam zijn stem teruggeven als inzichtgever en waarschuwer.
Als we bezield willen leven en wezenlijk willen zijn, moeten we leren 'belichaamd' te leven. We moeten ons lichaam opnieuw gaan gebruiken als de poort naar onze levensenergie, onze ziel. Zonder ziel is het lichaam nutteloos. Je ziel bewoont het lichaam, voorziet het van vitaliteit, creativiteit, betekenis en liefde. Andersom geldt dat de ziel niets is zonder lichaam. Het menselijk lichaam is dan ook de waardevolste bron voor spiritueel leren.

Dat wat we niet zien...

Er is geen scheiding tussen materie en geest. We moeten rekening houden met onzichtbare, geestelijke factoren. En met een nieuwe geneeskunde(zie ook www.flowyoursoul.com) Wij zijn toe aan een kijk op ons lichaam die meer mogelijkheden biedt dan denken in termen van 'ziek' en 'gezond' zijn. Het gaat erom dat we onze gedachten over ons lichaam ondezoeken en zien hoe we onszelf gevangen houden in onze beperkte ideeën over wat gezondheid is.

We geven ons lichaam (bio-chemische processen) de schuld van onze pijn en geven de macht uit handen, en gebruiken ons lichaam als excuses om niet gelukkig te kunnen leven. Het leven wordt zoveel rijker als we ons niet meer achter ons lichaam verschuilen en we uit de slachtofferrol stappen. Het zijn allemaal houdingen waarmee we de stroom van het leven tegenhouden en onze groei laten stagneren, en die ons beletten af te dalen in de diepte van onszelf.

Luister naar je lichaam, als boodschapper van je ziel!

Zelf de baas zijn

Er zijn veel onverklaarbare lichamelijke klachten. Ook wel SOLK genoemd; somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten. SOLK is te verklaren door verdrongen, onbewuste emoties. Als je boosheid of verdriet onderkent en lichamelijk kunt uiten is er geen probleem. Maar als dat niet gebeurt, kunnen ze lichamelijke programma's in het limbische systeem  in de hersenen verstoren. Dit is het gebied waar geest en lichaam samenkomen. Het limbisch systeem regelt onder meer pijn, emotie, stemming en aandrift. Als die functies verstoord raken, leidt dat tot chronische pijn, prikkelbaarheid of angst en vermoeidheid.

Het klopt nog steeds dat veel mensen liever lichamelijke klachten hebben dan psychische. Dat komt misschien door onze diepgewortelde gewoonte om onszelf en elkaar om de haverklap en om het minste of geringste te veroordelen. Als je zielenpijn hebt, als je lichamelijke klachten in je hoofd blijken te zitten, ben je in je eigen ogen en in die van anderen gauw een watje. Want misschien stel je je wel aan, fantaseer je de boel bij elkaar. Kun je niet normaal doen, ophouden met die aandachttrekkerij? Terwijl volgens dezelfde redenatie niemand je iets zal verwijten als je bent getroffen door een ziekte of ongeluk.

Bij de helft van de patiënten die een medisch specialist bezoeken is er geen precieze lichamelijke oorzaak van hun klachten te vinden. Als dat waar is, dan zou het een zegen zijn als we wat milder of gerichter konden kijken naar onze verdrongen gevoelens of om het anders te formuleren: vertel dat onbewuste emoties een soort software stoornis in het limbisch systeem veroorzaken, dan begrijpt de patiënt dat hij niet wordt gezien als een aandachttrekker of aansteller.

Jezelf serieus nemen

De mensen die deze boodschap serieus nemen, genezen zonder operaties, zonder medicijnen, zonder fysiotherapie en zonder hun psychische problemen te hebben opgelost. Je hoeft je problemen niet op te lossen; het enige wat je moet doen is tot je door laten dringen dat er iets psychisch(emoties, gevoelens) speelt, niet iets lichamelijks. Praat met je hersenen, leg uit dat je nu begrijpt dat er emoties in het spel zijn en dat je die serieus zult nemen.

Pijn

Nog een verzamelterm: TMS dit staat voor Tension Myositus Syndrome. De directe oorzaak is een onschadelijk zuurstoftekort. Niet door iets wat mis is in mijn lichaam. TMS wordt veroorzaakt door mijn onderdrukte emoties, de belangrijkste is verdrongen woede. Blijf aandacht geven aan emotionele problemen die er spelen, want het is een emotioneel probleem, geen lichamelijk.
Ik wil zelf de baas zijn, niet mijn onbewuste.