De uiteindelijke identiteit

God does not want us to be sad and confused.

He wants us to be cheerful and strong.

Je eigen tempo

Het blijft een vraag : waarom ontwaken in het ene hart zo volledig plaatsvindt en in het andere met enige vertraging of uitstel. Maak je daar geen zorgen over. Ik weet dat de stem die jou roept waarachtig is, en dat de plek waar je naartoe geroepen wordt, echt en waar is. De hemel bevindt zich in je eigen hart. Ik vertel je dat en mystici getuigen daarvan.

Wat ingebeeld is, kan mij niet bekoren. Ik heb niets nodig uit je  verleden.
Dit is niet de manier waarop ik je ken. Ik ken je niet door je verhaal.
Ik ken je door je hart-  door je eigen goddelijke Zijn.

Dat is het enige dat echt overeenstemt met mij en het vormt mijn ware verbinding met jou- geen verbinding op grond van een ideologie, maar een verbinding met de levende kracht van God. Dit is de manier waarop ik reageer en het is alleen dit wat ik ken. Ik kan je er alleen maar aan herinneren, ik kan het alleen maar aanwijzen.

De rest moet op de een of andere manier van jouw komen, als respons op mijn wijzen. Wees je bewust van vermoeidheid, weerstand, ik wil dat je je daarvan bewust bent. Vecht er niet tegen, maar houd je aandacht liever op de plek die ik heb aangewezen- de stilte van het zijn. Er gaat in het mensenrijk niets boven het ontdekken van onze goddelijke natuur. Al het andere gaat voorbij.

Doe er beter aan het onvergankelijke te vinden en er volledig verliefd op te worden.
Ga niet slapen voor je onwetendheid voorgoed verdwijnt.

 

Wie ben jij?

Het traumatiserende van traumatische ervaringen zit in de totale miskenning van de eigenheid van de ander. Psychisch geweld is gebaseerd op: 'Ik weet hoe jij bent en aan dat beeld zul jij voldoen'. 

Vraag, vraag , vraag met mededogen:
Wie ben jij?
Wat is jouw lijden?
Kun je dat voor mij begrijpelijk maken?
Begrijp je het zelf?
Wat kun je ermee?

Of het subtiele onzichtbare geweld, dat jou ontkent:
Wie ben jij?
Hoe komt het dat je je eigen menselijke waardigheid zo aan de kant schuift?
Hoe komt het  dat je jezelf onmondig maakt?

 

Authenticiteit

Authenticiteit is loslaten wie je denkt te moeten zijn en accepteren wie je werkelijk bent. Veel te vaak laten we ons beïnvloeden door anderen. Je wilt aardig, zelfverzekerd en grappig overkomen, en schermt je gevoelige kant af met een masker. Kiezen voor authenticiteit betekent je masker afzetten en laten zien wie je bent, wat je denkt en wat je voelt. Wat je kwetsbaar maakt, maakt je ook mooi. Door je ware ik te laten zien kom je oprecht en betrouwbaar over. Je laat zien dat je ook maar een mens bent; dat werkt verzoenend en verbindend.

Wijsheid

'Als je gedachten denkt die overeenkomen met de oorspronkelijke Geest, heb je dezelfde krachten als de oorspronkelijke Geest'

- Thomas Troward

Dit concept is in de ogen van het ego een vloek. De stap waarmee we ons losmaken van de eisen van het ego (het onechte zelf dat sterker wordt door ambitie en controle) en naar het authentieke zelf gaan (dat wordt gevoed door zingeving en zelf zingevend is), is de stap naar heelheid, de eenheid die we in werkelijkheid zijn. Deze stap wordt geopenbaard zodra we de wijsheid die ons heeft geschapen, vertrouwen.
Er komt voor ons allemaal een tijd waarin de invloed van het ego zo duidelijk niet-authentiek en niet-passend is dat ze als leugen wordt ontmaskerd. Alle 'waarheden en idealen' die we hebben gevormd in de jaren dat we geloofden in een onecht zelf zijn geen goede gidsen voor de rest van ons leven. We verlangen om te ontdekken wat er 'nog meer is' in ons bestaan. Langzaam, heel erg langzaam, maar zeker laten we ons leiden door de roep van onze ziel dat er meer is- iets dat zin heeft- meer dan het schrale illusoire dat ons ego te bieden heeft.

Van richting veranderen

'Als je iets wilt spant het hele universum samen om je daarbij te helpen'.

- Paulo Coelho

De richting die we nemen in het leven is veel belangrijker dan de plaats waar het ego ons parkeert in dit moment. Je toeleggen op het veranderen van een ondermijnende leefwijze is een andere richting uitgaan. Koers zetten naar iets dat zin en betekenis heeft is belangrijk. Blijven we luisteren naar de dwangbevelen van het ego, dan raken we verwijderd van de bron van zijn. Het ego wil dat we steeds meer vergaren: spullen, prestaties, status, geld,enz. Meer is de mantra van het ego.

Als we die mantra volgen zijn we eindeloos onderweg en zullen we nooit aankomen. De verandering begint als we besluiten een andere route te volgen in ons leven. We doorbreken de eigendunk van het ego en brengen ons enthousiasme in overeenstemming met een leven dat is gebaseerd op het ervaren van zin en betekenis. 

De hele wereld winnen...

Alles wordt gedaan wanneer wij niets doen.
Onze bron van zijn moedigt ons aan om te zijn en minder te doen. De routewijziging leidt ons weg bij de ambitie van 'de hele wereld winnen' maar waar je het leven bij inschiet (Jezus, Lao-ste).

'Laat gaan en laat God'
We dwingen onszelf niet om hoe dan ook te presteren. We verwerven het wonderlijke voorrecht om meer te bereiken terwijl we ook meer zin ervaren in ons leven. Onze bron van zijn zegt dat we ons in de eerste plaats moeten richten op nederigheid*. Ons ego heeft ons er met succes van overtuigd dat we juist moeten proberen een reputatie te verwerven als ambitieus persoon. De weg van de hemel is niet strijden en toch overwinnen. Het ego kan zich handhaven dankzij complimenten en eerbetoon van anderen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat we ons leven zo inrichten dat we de instemming van anderen krijgen. We blijven op zoek naar goedkeuring.

Draaien we 180 graden om en gaan we onszelf minder belangrijk vinden, dan zijn we niet meer afhankelijk van wat anderen van ons vinden.

De nieuwe richting in ons leven

Al het nieuwe leidt tot verrassingen. Op zich al leuk. Er is echter een universele wetmatigheid dat een belangrijke verandering wordt ingeleid door een val of inslag in je leven. Het kan een vervelende of opmerkelijke gebeurtenis zijn die laat zien dat de invloed van het ego op jouw leven overdreven groot is.  Een brand, een ernstige ziekte, een verbroken relatie, een wond die diep leed of verdriet veroorzaakt. Dergelijke dieptepunten genereren in feite de energie die nodig is om de koers te wijzigen, weg van een door het ego bepaald bestaan naar een zinvol leven.

Na de inslag..;

'In elke tegenslag zit voorspoed verborgen'.
Ieder 'inslag' heeft de potentie om ons naar een hoger plan te tillen. Misschien is het wel nodig kopje onder te gaan en smerig te worden in de donkere nacht van de ziel. Misschien is dat wel de manier om ons uit de houdgreep van het gevestigde ego te bevrijden. De stormen in het leven dragen een betekenis in zich. We kunnen ze gebruiken om hogerop te komen. Misschien vallen we des te harder als de drang om betekenis te geven aan ons leven groter is.
Het verminderen van de invloed van het ego is het begin van onze tweede geboorte. Door het ego te temmen maken we de ondersteuning en hulp van onze oorspronkelijke Geest beschikbaar.

' Slapende krachten, vermogens en talenten worden actief en je komt tot de ontdekking dat je als persoon groter bent dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden'.

Perspectief

Deze ervaringen hebben onze visie op de wereld verandert. We zijn nu extra opmerkzaam op gebeurtenissen in ons leven. Er zijn vier eigenschappen die ons helpen bij het herkennen van een spiritueel, evenwichtig perspectief, een moment dat het potentieel heeft ons vertrouwd te maken met ons authentieke zelf. Met als doel een verrassende, welwillende en duurzame persoonlijke transformatie.
1. Verrassend! Je weet dat deze momenten komen en toch word je erdoor verrast. Toch is het zo, mystieke ervaringen(kwantum-momenten) komen onverwacht, onuitgenodigd en onvoorzien. Dat is waarom synchroniciteit en helderwetenheid samenwerken om ons te verbazen.
2. Welwillend! Het zijn vredige, gelukzalige en liefdevolle momenten in je leven. De ervaring van welwillendheid helpt je over te stappen naar een totaal nieuwe wereld waar betekenis het overneemt van de ambitie van het ego.
3. Levendig! Deze momenten die ons leven op z'n kop zetten, worden ook wel omschreven als zeer intens. Je herinnert je elk detail. De Geest plaatst een uitroepteken om de hele episode te benadrukken. De levendigheid blijft je een leven lang bij.
4. Duurzaam! Deze eigenschap van dit moment betekent dat ze nooit meer weggaat. Het blijft je je hele leven bij. Dit moment staat in ons geheugen gegrift en vergeet je niet meer. 

Het zijn geweldige, levensveranderende momenten!

Jij die mij ik maakt

'Mijn ziel als een vogel ontkwam
aan de strik van de vangers'

strik gebroken
ik ontkomen

- Psalm 124

In het hart van de bijbel bevindt zich een verzameling ik-jij gedichten: de psalmen. De psalmen zijn de oerteksten van alle joodse en christelijk liturgie en daarmee een onuitputtelijke bron. Deze teksten moeten steeds opnieuw ontdekt worden, uit de grondtekst verstaanbaar gemeekt, deze mateloze teksten vol hoogvlaktes en ravijnen.
Ze gaan over God en 'ik'. 
Er is geen spoor van twijfel over Gods bestaan: Hij bestaat, heeft een gezicht, Hij ziet, Hij hoort- en Hij verbergt zijn (aan)gezicht, en zwijgt; zo'n God, dat soort vriendschap.

Wij van nu zijn geen wezenlijk andere mensen. Mensen met maar één leven in een rumoerige wereld. De 'ik' van de psalmen is een nietig mensje, een opgejaagde; 'ik' is de arme, de vluchteling, degene met trauma's, degene die beroofd is van liefde en vrijheid.

'Ik' is velen en al die velen zijn uniek- oneindig- geheimzinnig- eenzaam, en willen gekend worden zoals ze zijn, en aanvaard. Ze roepen: zie mij, hoor mij, geef antwoord, please!
Ze zijn ontheemd, ze zijn opgejaagd, ze schreeuwen naar hun God. Ken je mij? Ken je mij niet meer? Is het voorbij tussen ons? Bij jou ben ik veilig, onder jouw vleugels mag ik schuilen. Veilig? Ja, want gezien, gehoord, gekend.

God is hun verre vreemde vriend, een stem die antwoordt, blijkbaar. De psalmen zingen van Zijn antwoord, in de donder en in je ziel. Ook God zegt IK in de psalmen: ik zal jou rechtdoen, ik weet, ik heb je gehoord, ik zal er zijn voor jou, ik zal de ziel van geliefde niet uitleveren aan de roofdieren.

Omdat Hij ik zegt, kun je hem roepen: jij die mij kent, van verre, van dichtbij, steeds dichterbij, die mij vasthoudt. Die mij ik maakt?  Hij zal er zijn voor jou, als jij er bent voor een ander mens. Dan alleen. God? In de bijbel is niets of niemand 'god' dan alleen deze 'Ik zal'. Enkel deze stem die roept 'mens waar ben je, waar is je broer? Alleen deze Bevrijder-God, in wiens naam mensen in opstand komen tegen onrecht en uitzichtloos leven. En ze helpen elkaar om weg te trekken -  eruit, uittocht- uit alle situaties en verhoudingen waarin jij en ik niet tot ons recht komen.