Enthousiast zijn

Het voelt goed om enthousiast over iets te zijn, want dan ervaar je de levenskracht in jezelf en is er vreugde. De letterlijke betekenis van enthousiast is: in God zijn (en theos). En dat is precies waar het in authentieke religie en spiritualiteit  over gaat: bewust in God zijn.

Volgens de hermetische wijsbegeerte is alles in God. Hermes zegt: 

Zo zijn er dus deze drie: God, de wereld, en de mens. God houdt de wereld omsloten, de wereld de mens. De wereld is de zoon van God; de mens is de zoon van de wereld, als het ware de kleinzoon van God. Het is niet zo dat God de mens niet zou kennen. Integendeel, hij kent hem volkomen en wil door hem gekend worden.

Hier staat dus dat God door de mens gekend wilworden, niet als een theoretische abstractie of als een werkhypothese, maar als levende ervaring. En daarin schuilt de uitdaging, want Hermes stelt vast dat het grootste kwaad in de mensen is dat zij God niet kennen. Hij nodigt de mens zelfs uit om God te worden, want hij zegt: 'Dit is het goede einde voor hen die de gnosis, de kennis van God bezitten, dat zij God worden.De mensheid als geheel is daar nog behoorlijk ver van verwijderd. 
Zijn advies: Houd op en word nuchter : zie weer met de ogen van uw hart. Zoek hem die u bij de hand zal nemen naar de poorten van de kennis, waar het heldere licht straalt waarin geen duisternis is. We worden uitgenodigd om weer te gaan zien met de ogen van ons hart.

Engelenkrachten

Door middel van de engelen als Gods eigen krachten houdt God zelf zich al denkend en voelend  met de loop van de schepping bezig. God leidt de schepping op onmerkbare wijze door die gebeurtenissen te laten ontstaan, die noodzakelijk zijn voor voor de groei van de menselijke geest.

In het Grieks wordt daarom gesproken van 'angelos', wat boodschapper betekent, terwijl in het Hebreeuws wordt gesproken van 'malak Jaweh', dat 'kracht Gods' betekent.

Samengevoegd is hier dus sprake van een 'bewuste kracht' die van God uitgaat. Het zijn dus krachten die Gods plan met de schepping vertegenwoordigen en dat plan ter plaatse uitvoeren.

Liefde is de grootste heler

Ondanks al onze kennis, is het proces van heling nog steeds een mysterie. We kunnen de kracht die tot heling leidt, niet vastpakken. Laat staan dat we haar kunnen isoleren of in een doosje kunnen stoppen. We kunnen ons best doen om lichaam, geest en ziel de juiste ondersteuning te bieden, maar daarna is het een kwestie van afwachten hoe ons organisme reageert. Of het proces dat tot heling zal  leiden ook daadwerkelijk op gang komt.

Uiteindelijk is het de levenskracht zelf die een mens geneest.
Het is de energie vanuit de bron, het is de  liefde. Uit onderzoek weten we dat een medicijn of een operatie sterk in effect toeneemt, wanneer die wordt toegediend door een behandelaar  met liefdevolle  aandacht. We weten dat een patiënt, wanneer omringd door familie en vrienden, eerder herstelt. We weten dat een verblijf in een natuurlijke omgeving een beter effect heeft dan in een steriele omgeving.

Welke heling je ook zoekt, ik wens je de wijsheid en de kracht om je hart te openen voor de situatie waarin je je bevindt. Daar waar liefde stroomt, kan de levenskracht haar werk doen.

Slaap je nog!

'Ik sliep maar mijn hart was wakker'

- Hooglied

Jij hebt een slaap verkozen waarin je boze dromen hebt gehad, maar die slaap is niet werkelijk en de Geest roept je op te ontwaken. Je dromen bevatten veel egosymbolen en die hebben jou verward. Maar dat kwam alleen doordat jij sliep en niet wist.

Verdriet is nodig voor ontwaken. We zijn op het diepste niveau verdrietig dat dit is wat er nodig is voor ons ontwaken. Verdriet is een emotioneel bewijs van je menselijkheid. Als je geen liefde zou voelen, als het je niets zou schelen, als je geen diep gevoel van mededogen zou hebben, zou je om weinig dingen echt verdrietig zijn.Verdriet is een ereteken. Draag het met trots. Je hebt het verdiend met de wonden van je hart.

Ontwaken

Op sommige momenten in je leven ervaar je het 'mysterie'. Iets wonderbaarlijks en mysterieus doet zich voor. Het leven zelf is al zo onwaarschijnlijk mysterieus dat het gewoon adembenemend is. Toch leven we normaal gesproken alsof het leven niets bijzonders is. We doen alsof we begrijpen wat het betekent om een mens te zijn, terwijl het in werkelijkheid één groot raadsel is waar je verstand bij stil staat.

Als we spiritueel ontwaken komen we terecht in een andere staat van bewustzijn die moeilijk te omschrijven is. Ontwaken is zintuiglijk wakker zijn. Je zintuigen komen tot leven. De zoektocht naar betekenis komt vaak tot een eind in een woordeloos 'begrijpen' dat zo diep gaat dat het gevoeld moet worden, niet gedacht. Je voelt je kalm en gerustgesteld dat alles goed is; je bent opgelucht en het voelt alsof je thuis bent gekomen.

Ontwaken gaat over het erkennen van het mysterie van het bestaan. Spirituele tradities reiken ons manieren aan vanuit hun mystieke kern om te ontwaken. Spiritualiteit wordt vaak ten onrechte begrepen als een manier van denken over het leven, maar het is in de eerste plaats een gids om het bewustzijn te transformeren en iets te ervaren dat verder gaat dan woorden. Er ontstaat een liefdesrelatie met het leven. Een diepe liefde en een diep weten van het diepe zelf.

Liefde is een gevoelswoord omdat het je hele lichaam doordringt. Als liefhebber van het leven aanvaardt je het goede en het slechte. Als je 'ontwaakt' heb je spiritueel gesproken 'geslapen' en had je het idee dat er iets ontbrak aan je leven. Er was sprake van vervreemding, destructie, mislukking en gebrek aan liefde. Door het gebrek aan liefde gaan we op zoek om de 'leegte' te vullen.

Zelfexpressie: 'ik met ik verbinden'

'Ik zwierf zolang van ik naar ik en nu zie ik alleen nog jouw gezicht'.

- Menno Wigman

Spiritueel ontwaken is een individuele ervaring. Maar het is geweldig wanneer we de ontwaakte staat delen met anderen , omdat het de ervaring van diepe liefde vergroot. Normaal zijn we losgekoppeld van elkaar omdat het idee  om je diep met iemand anders te verbinden griezelig kan overkomen. Daadwerkelijk verbonden zijn als één voelt echter volkomen natuurlijk aan.

Scheppen & vernieuwen

Scheppen is een proces in drie stappen; gedachte, woord en daad:
1. Je hebt een gedachte, idee of concept
2. Daar voeg je woorden, geschreven of gesproken aan toe.
Dit voegt energie toe aan de gedachte en je duwt het daarmee de wereld in. Dan merken anderen het op.
3. Volgt het resultaat d. w. z daden en manifestatie van de gedachte.

Kracht is leven zonder strijd

Kracht hebben we nodig in het leven. We hebben het nodig als we iets in het leven willen bereiken. Kracht is één van de vaste ingrediënten om te doen wat we willen doen. Om oorzakelijk te zijn i.p.v slachtoffer van de omstandigheden. Ware kracht geeft ons een gezond lichamelijk en geestelijk gestel: niet alleen sterk voelen, maar dat we het ook echt zijn. 

Kracht maakt je zichtbaar. Je bent niet onzichtbaar en anoniem. Als je in je kracht staat voel je voor het eerst in je leven wat het is om volledige verantwoordelijkheid te dragen en ook te kunnen dragen. Mensen vinden het eng om op te vallen. Hoe meer je uitkomt voor wie je bent, des te krachtiger ben je en des te meer zul je geappricieerd worden!

Weinig mensen staan echt in hun kracht. Een van de redenen daarvoor is dat de reactie van anderen het ook 'eng' kan maken kracht te manifesteren in je leven. Als je in je kracht staat, sta je voor jezelf en voor al datgene dat jij bent!  Mensen bevestigen elkaar vaak in elkaars 'afhankelijkheid'. 

Ware kracht is liefdevol. Het is een staat waarin het ego, dus onze neiging ons 'imago' in stand te houden, niet meer telt. Het is een staat waarin we niet bang zijn dat anderen onze kracht kunnen afpakken. Omdat we voelen dat de kracht van bnnenkomt en nooit afgepakt kan worden. Het is een staat  om te allen tijde onszelf te durven zijn, ook als we niet weten wat het teweegbrengt. 

Ieder mens heeft voldoende kracht. We hebben er grote, overweldigende hoeveelheden van als we het toelaten. Dit kun je jezelf aanleren. Elke keer als je merkt dat je kracht voelt verdwijnen tijdens bijvoorbeeld een gesprek of een andere confronterende situatie, vraag je dan af hoe dit komt. Weet, voel dan diep van binnen dat je voldoende kracht hebt en laat het gewoon opnieuw toe. 

Kracht is nooit op. Je hoeft er niets voor te doen. Het is al een deel van je persoonlijkheid.
De kracht van de liefde door het oproepen van liefdevolle, positieve gedachten is helend. Dat is wat ons mensen onderling verbindt, een innerlijke liefde, volle kracht, een godsbewustzijn, een God of hoe je het ook wilt noemen, anders ben je overgeleverd aan de wolven. De kracht die niet alleen boven ons staat maar in ons allen aanwezig is. Het ontkennen van deze kracht staat gelijk aan het afstoten van energie, van geld, kracht en liefde, en leidt tot strijd.