Zelfkennis

De reis naar zelfkennis is nodig, omdat het ongekende zelf onstabiel is; het zwerft doelloos rond, onderworpen aan de grillen van andere mensen en aan de beheersende krachten- de invloed van anderen, de schaduw enz. Je houdt jezelf en anderen gevangen door de kracht en de negativiteit van je herinneringen, omdat gedachten, net als gebeden, zich voortbewegen.
Waarom houd je jezelf en anderen gevangen?
Straf!
Maar let op: je ziel is van aard geen gevangenbewaarder. Of probeer je jezelf te rechtvaardigen met zelfmedelijden!
Doorbreek deze vicieuze cirkel van machteloosheid, hulpeloosheid en moedeloosheid.

 

Waarom ben je hier?

Waarom ben je op aarde?
Dat is een wezenlijke vraag die enig overdenken zeker waard is. Want als je geen flauw vermoeden hebt waarom je hier bent, hoe kun je dan verwachten dat je je taak volbrengt?
Het enige punt waarover alle wereldreligies het eens zijn, is dat we op aarde zijn om een bepaalde reden. Ons leven heeft echt een doel en de religies nodigen ons uit om aan een spirituele reis te beginnen om dat doel te bereiken. Deze reis is een van de grootste geschenken die religies bieden.

Religies bevestigen onze uniciteit en herinneren ons aan alle dingen die we gemeenschappelijk hebben. Op deze manier stellen religies ons in staat om spiritueel vervulde mensen te worden die anderen kunnen dienen en een gelukkig, dankbaar en vredig leven kunnen leiden.

Ontwikkeling van de ziel
De spirituele reis geeft betekenis 
aan ons leven; om bepaalde lessen te leren, om te proeven van de menselijke ervaring, te ontdekken hoe je uitdagingen en gebeurtenissen tegemoet treedt en te herinneren wie je echt bent. Elke ziel bevindt zich op een ander ontwikkelingsniveau (en) je bevindt je tegelijkertijd op veel niveaus. Een aantal lessen heb je al geleerd, maar andere moet je nog leren.

Ook hoogontwikkelde spirituele wezens hebben nog lessen te leren. Je kunt de wereld beschouwen als een school voor de ziel. Groei komt van omstandigheden waarin je innerlijk op de proef wordt gesteld en wordt uitgedaagd om te reageren vanuit een positie die ten opzicht van voorafgaande situaties alsmaar hoger, duidelijker en beter wordt. Deze uitdagingen vormen de testen in jouw leven. Om tot een diepere, spirituele betekenis van het woord 'test' te komen, moet je de betekenis die je op school hebt geleerd opzijschuiven.

Het gaat niet over een soort proefwerk, maar eerder over een test om te kijken of je al klaar bent voor de volgende les. Soms zijn zogenaamde 'mislukkingen' de beste testen. Ze inspireren je tot groei en helpen je om de universele wetten en je eigen aard beter te begrijpen. Het resultaat van een test is in het algemeen minder belangrijk dan de innerlijke transformatie en groei die je ervaart wanneer je hem ondergaat. Het is jouw taak om elke ervaring te ondergaan en daarbij open te staan voor de groeimogelijkheid die een ervaring je biedt. Wanneer je eenmaal soepel met de golven van je leven meebeweegt, zul je voelen dat je in een welwillend universum leeft, waarin alleen maar pijn is als dat de enige manier is waarop je een bepaalde les kunt leren.

Zelfonderzoek

Bevrijding is het natuurlijke resultaat van oprecht en gestaag onderzoek naar de aard van het Zelf. Dit is de ware kracht van zelfonderzoek: te onthullen dat het gewaarzijn zelf de bron is van alle verschijnselen. Lees uit je eigenboek, het boek van je onveranderlijke Zelf, deze onaantast-bare waarheid- je ervaart geen lijden, je lijdt aan je ervaringen.

Oefeningen

Er is niets dat je moet doen of veranderen om te zijn wie je echt bent.
Echter, er is iets dat je moet herkennen om te stoppen, met te zijn wat je niet bent; onderzoek wie je bent. Door zelfonderzoek wordt het ego-zelf* ontmaskerd.

Onderzoek door het richten van je aandacht en het kalmeren van je geest. Je geest kan erg wild zijn en voortdurend heen en weer schiet tussen allerlei verhalen over de werkelijkheid, over het verleden of de toekomst.
Door verantwoordelijkheid te nemen voor jezelf.
Het transformeren van pijnlijke en beknellende emoties in helderheid en liefde.
Door te kijken naar je eigen oorsprong.
Onderzoek elk aspect van het leven: fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal.

Crises

Crises maken ons bang en we neigen er dan toe om ons terug te trekken in de meest vertrouwde vormen van macht en genade die we kennen. Als je mystiek denken onontwikkeld is dan richt je je voor een uitweg op je intellectuele denkvermogen(logica/ratio), inclusief het beeld van een redelijke God.
Je checkt je geschiedenis op zoek naar antwoorden en vindt er niet veel. Je zult wel einden vinden waar een nieuw begin moet worden gemaakt(relatie, baan, gezondheid) Om systematische transformatie teweeg te brengen  is verandering cruciaal. Van angst naar moed, van vasthouden naar loslaten.

Vanuit mystieke bewustwording is een crisis ' een katalysator' voor de loslating van houdingen en overtuigingen die je persoon in de toekomst niet langer dienen. Laat je oude patronen los dan lost ook de wereld op die ze bij elkaar hielden, dat is wel angstaanjagend!

Jij en God!

Een brein dat denkt in termen van goed en slecht of zwart en wit kan nooit altijd het grotere geheel achter een bepaalde gebeurtenis kennen, noch het enig juiste antwoord op een bepaalde situatie. Je kunt niet altijd gebruikmaken van de rede om puzzels op te lossen, voor testen te slagen of begrip te ontwikkelen. De sleutel voor spiritueel succes is: boor je diepere wezen aan en gebruik daarvoor alles wat bij je aard past. Breng jezelf naar de stroom, voorbij enig voordeel: de staat van overgave. Laat je leiden door je innerlijke ziel en de intelligentie van het universum. 
Je begeleiding kan komen in de vorm van God, de engelen, moeder Maria, spirituele begeleiders of je eigen innerlijke zelf. Jouw inspiratiebron kan nuttig zijn om je lessen te leren en voor testen te slagen. Zie testen als lessen in  'uitdagingen' en 'ervaringen'. Je hoeft niet keer op keer dezelfde lessen te leren. Ze hebben niet steeds dezelfde vorm, maar het zijn wel dezelfde lessen.

Oefening om je te helpen:
- stel jezelf in Gods plaats voor; wat zou je deze persoon proberen te leren
- denk aan uitdagingen uit het verleden; wat hebben die opgeleverd
- kijk terug op je leven; waar koos je niet voor jezelf, bracht je offers die niet nodig waren enz. Terugkijken is een grote gave van de mens.
- wat heb je gedaan met je wake-up calls?
Bekijk de situatie als een grote gift, een test, een les, bedoeld om je groter te maken dan je nu al bent. Zo'n positieve houding helpt ook om in een actuele situatie een betere beslissing te nemen.
Vraag om genade op een manier die voor jou prettig is: aan jezelf, God, Allah-
Om genade vragen is één van de krachtigste instrumenten waarover je beschikt.


 

Zelfvergeving

Zelfvergeving is niets meer dan je eigen onschuld zien en ophouden met jezelf te straffen. Het is een belangrijke stap je te bevrijden van teleurgestelde verwachtingen, ditmaal de verwachtingen die je van jezelf koestert. Je wordt realistisch over jezelf: als ik me niet bewust ben van/ als ik niet in contact ben met mijn diepste zelf doe ik domme dingen. Besef dat je er niets aan hebt als je jezelf op de kop blijft geven; 'hoe heb ik zo stom kunnen zijn?
'Vergeven' betekent in het Grieks letterlijk 'loslaten'.
Uiteindelijk ga je je eigen onschuld weer zien. En kun je ophouden met jezelf te straffen. Door te vergeven maak je jezelf onafhankelijk in plaats van slachtoffer. Vergeven is een keus die ieder voor zich van binnenuit maakt. Het is erkennen dat de ander niet verantwoordelijk is voor jouw gevoelens. Dat ben je zelf.

Verdringing

Onverwerkte boosheid, woede- en haat leiden er toe dat jij op jouw beurt(meestal onbewust) weer anderen kwetst en pijn doet. Want wat verdrongen is, zoekt op de een of andere manier altijd een uitweg uit onze ziel en zoekt daarom situaties en mensen op wie het de eigen negatieve krachten kan afreageren.

Alleen wat aan het licht komt, kan geheeld, getransformeerd worden.

Zelfsabotage

Als je vasthoudt aan beperkende gedachten en overtuigingen, heeft dat een directe invloed op je leven. Het voordeel van vast blijven houden aan vastgeroeste manieren van denken is dat we op die manier geen verantwoordelijkheid voor ons eigen leven hoeven te nemen.

Het is veel gemakkelijker om alles zo te laten en niet naar onszelf te kijken. Liever geven we de omstandigheden, onze jeugd, andere mensen de schuld. Die dingen moeten veranderen, willen wij kunnen veranderen, maar dat gebeurt dus nooit. Excuus om vast te houden aan gedrag en gedachten die we zelf ook niet prettig vinden?

Een belangrijke onderliggende overtuiging is: 'Ik kan er niets aan doen dat ik ben zoals ik ben; ik kan mijn DNA niet veranderen. Onzin. De nieuwe biologie stelt dat al jouw cellen onderdeel van een energieveld zijn en dat dat veld wordt beïnvloed door jouw overtuigingen. Jouw overtuigingen kunnen dus je genen veranderen.

Een tweede belangrijke onderliggende overtuiging is dat het onmogelijk is je los te maken van de beïnvloeding van je jeugd en opvoeding: 'Ik ben nu eenmaal zo geprogrammeerd door mijn jeugd.' Natuurlijk heb je overtuigingen gekopieerd, maar alles wat is geprogrammeerd en dus niet van jou is, kun je ook deprogrammeren.

Je hoeft niet het slachtoffer te zijn van wat dan ook wat van een andere geest naar de jouwe oversprong.

Wees zélf de remedie.
Zoek die niet buiten jezelf.