Grondervaring(en)

Er is sprake van een groot aantal spirituele- en mystiek getinte ervaringen.
De Religieuze- en Mystieke ervaring, Aha-erlebnissen, Kwantummomenten, Heilige ogenblikken, Wake-up calls, Spirituele openbaringen, Eenheidservaringen en Grenservaringen, de Goddelijke paradox en synchroniciteit.

Ook ervaringen met engelen, genade en wonderen vallen onder mystieke- en religieuze ervaringen. Deze worden besproken bij het item: On/zichtbaar.

Gezamenlijke kenmerken en betekenis van deze ervaringen zijn:

- de betekenis is onmiddellijk duidelijk
- het doel is verandering in je leven aan te brengen
- er is sprake van (helende) genade
- het is een onvoorziene gebeurtenis

Het aanbrengen van heldere kriteria is noodzakelijk om de ervaringen te onderscheiden van de psychedelische mystiek van drugsgerelateerde - of verwarde geesten.

' Het is niet alleen de vreugde in God en de troost van God die op onvoorziene tijden verschijnt. God komt altijd op onvoorziene momenten, denk ik, en als ik daar een reden voor zou moeten geven, zou ik zeggen dat dat is omdat, als hij ons van tevoren zou waarschuwen, we ons in de meeste gevallen allang voordat hij er was uit de voeten gemaakt zouden hebben.'
- Frederick Buechner in 'Een heilige reis.'

Grenservaring

Een grenservaring kenmerkt zich als volgt: 'het oude leven lijkt mij niet meer terug te willen terwijl het nieuwe leven niet direct in zicht is.'

Eenheidservaring

Een Eenheidservaring kenmerkt zich als een ervaring van intense verbondenheid met mens of natuur.

Kwantum-momenten

Een kwantum-moment wordt gezien als aanstichter van een volledige ommekeer in het leven!

Het moment kent vier eigenschappen:
1. Verrassend! Het lijkt een tegenstelling: je weet dat deze momenten gaan komen en toch word je erdoor verrast. Het is onverwacht, onuitgenodigd en onvoorzien. De verrassing is volkomen. Ze trekken je aandacht en leiden je naar meer spiritueel bewustzijn.

2. Levendig! Deze kwantum-momenten, die het leven op z'n kop zetten, worden ook wel omschreven als zeer intens. Jaren later kan je nog ieder detail van dat spectaculaire kwantum-moment voor de geest halen. De Geest zet bij zijn verschijnen een uitroepteken om de gehele episode te benadrukken. De levendigheid blijft je een leven lang bij.

3.Welwillend! De derde eigenschap van deze kwantum-momenten is dat ze welwillend zijn. Je belevenis zal vredig, gelukzalig en moeiteloosheid meebrengen. De ervaring van welwillendheid helpt je over te stappen naar een totaal nieuwe wereld.

4. Duurzaam! De vierde eigenschap van kwantum-momenten is dat ze nooit meer weggaan. Dat moment zal als een brandmerk in ons bewustzijn staan en niet meer vergeten worden.

In de christelijke traditie noemt men deze ervaring een 'engelervaring' . Speciaal kenmerk van deze ervaring zijn de prettige (bloemen) geuren.

De mystieke ervaring

In een mystieke ervaring is de hele werkelijkheid in één ogenblik opnieuw geordend.

De mystieke ervaring is het begin en beginsel van de mystieke weg. Mystici weten het begin van hun mystieke weg doorgaans duidelijk te dateren en te lokaliseren. Het was het beginpunt van een diepgaand veranderingsproces. Dit veranderingsproces noemt men de mystieke weg. Deze weg is minder rechtlijnig dan het woord doet vermoeden. Het is eerder een spiraal dan een rechte weg. 

Deze weg kent vier kenmerkende elementen:
1. De doorbraak: dit is een constante  in alle ervaringen; bij de mysticus breekt het besef door dat er iets fundamenteels met hem is gebeurd. 'Het besef van verlichting' of 'het ontwaken van het zelf'. De mysticus ervaart een fundamentele ontdekking aan zichzelf. Er ontwaakt een diepere laag in hemzelf en in de werkelijkheid om hem heen. Het oude patroon breekt aan stukken, terwijl een nieuwe grondinspiratie en een nieuw zelf aanbreken.  Dit kan gepaard gaan met een fundamentele verwarring. Kijk je later terug op je leven dan ervaar je met een schok hoe 'grondig' alles in en om je veranderd.

2. De ervaringskern: op een geheel nieuwe en onverwachte wijze breekt een als absoluut ervaren Kern door die vanaf nu de waarde zal worden die heel het leven beheerst. Vanuit de ervaringskern wordt eenvolkomen nieuw leven opgebouwd met een nieuw zwaartepunt; Denk aan woorden als: Liefde, Vuur, Licht, Oneindig, Aanwezig enz.

3. De onmiddellijkheid: de ervaringskern werkt onmiddellijk in op de mysticus, op het zelf. Het ik heeft de indruk voor die inwerking in het geheel niet bestaan te hebben. Het is of het nu pas wordt geboren. Het meest wezenlijk en meest centrale in het zelf wordt geraakt in de mystieke vereniging. Deze omvorming van de persoon gebeurt on-middel-lijk: er zit niets tussen.

4. De doorwerking: de mystieke ervaring stuwt uit zichzelf en als vanzelf naar een nieuwe 'taal'. De mysticus zoekt rusteloos naar een adekwate uitdrukking van wat er gaande is met hem. De 'oude taal' schiet tekort. Die is juist doorbroken. Hij moet spreken maar kan het niet!  Gevolg is vaak, het paradoxale karakter van de mystieke taal.

Het wezen van de mystieke taal zit in het hoe, niet in het wat, in de wijze van spreken, niet in de inhoud. Het is 'revolutionair en vernieuwend.' Het stelt zich op tegen de struktuur  die eraan vooraf gaat, of dat nu een struktuur van de traditie of van de wet is. Die tegenstelling wordt op een karakteristieke wijze uitgedrukt door de uitspraak van Jezus: 'Men heeft u gezegd, maar Ik zeg u....'In dit 'maar' ligt de sleutel tot de revolutionaire betekenis.

Spirituele openbaringen

Dit zijn momenten waarop je tot fundamentele, persoonlijke inzichten komt. Ze brengen je in vervoering, het is een gevoel, ze geven je geen antwoorden op vragen en je hoeft ze ook niet wereldkundig te maken. Maar je kunt er mee vooruit, je kunt er op 'teren'. Ze geven je leven 'zin en betekenis'.

Aha-erlebnis

Aha-erlebnis betekent letterlijk aha-ervaring. Bij deze uitdrukking wordt verwezen naar het moment waarop men nieuwe inzichten verkrijgt. Een aha-erlebnis vindt vaak plaats op een moment dat er een oplossing is gevonden voor een probleem of op een moment dat iets opeens duidelijk wordt. Een aha-erlebnis vindt meestal onverwachts plaats en is vaak een klein detail van een groter geheel waardoor men opeens op andere inzichten komt. Bij een aha-erlebnis valt alles in één keer op z'n plaats.

Religieuze ervaring

De religieuze ervaring is een ervaring van de aanwezigheid van God. Dit is een intuïtieve ervaring die zich kenmerkt door plotselinge inzichten in de diepere betekenis van de dingen. Dit verschaft diepe geluksgevoelens( denk aan de geboorte van een kind). Er is geen sprake van een Eenheidservaring zoals bij de mystieke ervaring. Deze ervaringen zijn zoiets als een microscoop van de geest. Zij laten ons in sterk uitvergrote vorm het normale proces der dingen zien. Een religieus besef stelt mensen in staat een beter en vollediger leven te leiden. Zonder deze persoonlijke ervaring van het religieuze kan een mens nooit voldoen aan de hoge morele eisen als die van liefdadigheid en heldendom.

De religieuze beleving moet het belangrijkste onderwerp zijn bij het bestuderen van religie i.p.v het bestuderen van godsdienstige intituties en hun regels. Religie betekent ervaring, beleving en inzicht.

Een heilig ogenblik*

Wie kent zulke momenten niet? Een ogenblik is men eengeworden met de werkelijkheid zoals deze ten diepste is. Een ontroerende ervaring, een heilig moment, dat men zich doorgaans met vreugde en eerbied herinnert. Bij de meesten van ons blijven dergelijke ervaringen incidenten. Wij gaan op in ons dagelijks leven, en dat gaat in een dergelijk tempo, dat de tijd voor bezinning vaak ontbreekt. 

Het uitzonderlijke van 'het heilig ogenblik' is dat deze ervaring zich kenmerkt doordat het een fenomenale onderwijsprestatie is met een begin, een ontwikkeling en een voltooiing.
De ervaring ervan wordt altijd gevoeld, faalt nooit en  benut voor de doeleinden van de 'Heilige Geest.' Deze doelen zijn niet jouw doelen. Het is een omkering van een onheilige relatie tot een heilige relatie.

De goddelijke paradox en synchroniciteit

De goddelijke paradox is bewust en persoonlijk i.t.t synchroniciteit, dit is een onpersoonlijke functie van het collectief (on)bewuste.

In de goddelijke paradox ben jij het object van verandering, niet je situatie. Je ervaart een levensveranderende waarheid. Het zet je waardesysteem op zijn kop.
Paradoxaal is de heldere intentie van het goddelijke om je in het mysterie te trekken. Het goddelijke kan zich manifesteren in je leven in een reeks uitdagingen die bedoeld zijn om je wakker te schudden uit de gedachte dat jij de wereld en iedereen onder controle hebt.

Synchroniciteit is aan het werk wanneer een boek met informatie die je nodig hebt net voor je neus van een plank valt, etc. En als zodanig ook te beschouwen als goddelijke actie achter de schermen.

Oogwenkomgeving

Een oogwenkomgeving  is een engelenmoment, je wordt uit de normale, lineaire tijd gehaald.
Engelen verschijnen om ons een nieuw wereldbeeld te verschaffen. Ze overtuigen. Alleen al door hun verschijning. Zeproberen ons te helpen mensen te worden zoals God heeft bedoeld.

De ontmoeting vervuld je met ontzag. En daarna ben je vrij van iets willen betekenen.
Vrede is het gevolg.