8. jul, 2021

Het rijk van wijsheid

Laten we niet vergeten dat de verderfelijke invloeden van vooroordelen, vooringenomenheid, bekrompenheid, religieuze arrogantie, verwaandheid en sleetse overwegingen in de weg staan van ware wijsheid.

8. jul, 2021

Liefde verwijdert valse noties

Liefde verwijdert valse noties van prestige. Macht verdwijnt. Haat stopt. Vijandschap en jaloezie gaan weg. Met andere woorden, wanneer we liefde krijgen - wat een andere manier is om te zeggen dat zodra we het rijk van wijsheid betreden - we ons ontdoen van onze intellectuele trots en ons superioriteitscomplex. We bereiken kinderlijke onschuld. 

We hebben dan geen egocentrische wil meer gericht op alleen onszelf. We zijn dan bevrijd van innerlijk conflicten en spanningen. Het hart , gevuld met liefde, geeft liefde aan allen. Het inspireert tot liefde. Het resultaat is dat we de gezonde, krachtgevende, en opwarmende invloed van de liefde terug krijgen van de mensen die we inspireren met liefde. 

Dit leidt tot eliminatie van sociale conflicten die schadelijk zijn voor de groei en ontwikkeling van een gezonde samenleving.

8. jul, 2021

Opgeladen met liefde

Zodra we gevuld zijn- of opgeladen zijn - met liefde, worden we een ander mens. We beginnen te beseffen dat in zekere zin, we allemaal een zijn. Wie te kwetsen of wie te schaden. Door anderen te schaden, schaden we onszelf. Door het toebrengen van letsel aan anderen, berokkenen we letsel aan onszelf.

Mystiekeschool.nl

 

5. jul, 2021

Een wet vol liefde

Houd net zoveel van je medemensen als van jezelf.

De liefde doet niemand kwaad.

Dus als je van de mensen houdt, heb je gedaan wat Gods wet vraagt.

22. mei, 2021

Liefde

De liefde is zo kort en het duurt

Zo lang om te vergeten.

Pablo Neruda