Iedere stap van de reis...

Iedere stap van de  reis wordt gemaakt door het hart te volgen in plaats van de massa en door voor kennis te kiezen in plaats van sluiers van onwetentendheid.
- Henri Bergson

Levensverandering realiseren

De kracht om levensverandering te realiseren - levenskracht- ontwikkel je door sanering van je leef- en denkwijzen zelf ter hand te nemen. Je ontwikkelt zelfliefde, verdiept je in de praktische kant van het leven en transformeert je leven met bewuste aandacht.

Onze  basiswaarheid is dat we goed, heel en gezond zijn. Dat we op zielsniveau in alle opzichten volmaakt zijn. Dat we nooit afgescheiden zijn van onze scheppende bron.

Openstaan voor een vorm van heling vereist eerst een permanente verschuiving in de wijze waarop je naar jezelf kijkt:
- onderzoek negatieve herhalende denkpatronen
- neem de verantwoordelijkheid voor het leven dat je leidt
- vergelijk jezelf met niemand
- zoek erkenning, zoek iemand die echt naar je luistert
- projecteer niet(s); je ongemak, je schaduw, je trauma's

Oorzaken en omstandigheden zijn soms mentale of emotionele triggers zoals een bepaalde overtuiging of levenshouding die wel tot de ongewenste situatie moet leiden. Er zijn ook onzichtbare oorzaken (DNA, keuzes).
Informatie kan een gebrek aan inzicht helen. Het kennen van de waarheid is nodig voor de heling van je angsten, voor het uiten van je mening.

Let op: forceer niet, oordeel niet.
Je bent altijd meer dan je persoonlijke omstandigheden.

 

 

Uitbreiding realiseren

Na het focussen volgt een uitbreiding van je levenscapaciteit. Instructies komen tot ons via intuïtie en ons gevoel.

Je opent je hart.
Je leert je zelfbeeld te verbreden.
Je leert de waarheid over je leven te aanvaarden (onder ogen zien).

Je laat overgeërfde gedragspatronen los die schadelijk zijn voor de groei van je eigen ziel.
Als je blijft worstelen met de (familie) banden worden ze automatisch strakker aangetrokken. Probeer een vorm van neutraliteit te bereiken. Bevrijdt je van oordelen over jezelf en anderen in de voorouderlijke lijn.

Krijg vrede met jezelf.
Overwin blokkades en negatieve energie.
Acceptatie werkt bevrijdend.

Alles is een leerweg tot zelfaanvaarding.

Spirituele bewustwording

Spirituele bewustwording wordt in gang gezet als reactie op je innerlijk verlangen om je te verbinden met je echte kracht. Met andere woorden -het overkomt je niet- hoewel dat zeker zo zou kunnen aanvoelen. Maar op zielsniveau laat jij het gebeuren. Je stelt je open om de liefdevolle  raad te horen die God en zijn engelen je geven d.m.v advies en boodschappen, gevoelens, stemmen, baan of verandering van woonplek.