Ik heb lief: ik wil dat jij bent

Tussen de liefde en het goddelijke bestaat een zekere relatie(...)
Ja, liefde is 'een extase', maar niet in de zin van één enkel extatisch moment.
Het is een extase in de zin van onderweg zijn, een permanente exodus uit het in zichzelf gekeerde ik, dat uiteindelijk bevrijd kan worden door overgave(...)

Dit proces gaat altijd door, want liefde is nooit een afgeronde zaak, ze blijft in de loop van het leven veranderen, ze wordt rijp en op die manier trouw aan zichzelf.

-Benedictus xvi

I am love

'Love is the way messengers
from the mystery tell us things.' - Rumi

Het doel van het pad is het ontwikkelen van een liefdesrelatie met  onszelf, anderen en de Ander. Je hebt liefde ervaren als je in liefde verandert.
Een spiritueel pad is er om maar één reden: het wijst de ziel de weg om te groeien. Daarom vind je pad en je vind je liefdesgeschiedenis. Anders blijf je twijfelen en vertoon je consumentengedrag: je shopt overal en nergens en blijft ongelukkig. 

We moeten allemaal uitvinden wie we zijn dat is onze spirituele toekomst. Niets is permanent alleen het pad. Bij elke stap verandert het pad. De status van je ziel- je manier van in het leven staan- is niet permanent. Groei betekent verandering van je valse, onechte gevoelens in ware, echte emoties zoals compassie, dankbaarheid, vertrouwen, heelheid en dienstbaarheid.

Het spirituele pad van de  liefde kent dezelfde fases als de romantische liefde maar de fases zijn vertaald in spirituele termen; attractief, waanzinnig, engagement en intimiteit. Verliefdheid is de entree naar de eeuwige reis.

Liefdesrelaties

Jouw doel bestaat niet uit het zoeken naar liefde,
maar naar het wegnemen van alle obstakels die
de liefde in de weg staan. - Rumi

Liefde is in een crisis, de diepste crisis die er bestaat. Maar de crisis is er om ons van onze donkerste kant te bevrijden. We hebben onze ziel, leven en zaligheid op het spel gezet voor geld, macht, bezit, status en onrust. Begrijpelijk, want liefde was nooit het antwoord waar we naar zochten!  Bizar, we zijn gemaakt voor liefde in het diepste van onze ziel.

De anderen

'Be the love you never received.'

Wie zijn de anderen in ons leven?
Onze ouders, onze familie, onze vrienden, onze buren, onze collega's, medegelovigen, enzovoort.
Zij zijn onze naasten.

Soms is één van deze naasten je 'vijand' omdat deze persoon zich op een manier gedraagt die jou niet welgevallig is. Soms betreft het een sociopaat of iemand met een narcistische persoonlijkheid.  Dan is er werk aan de winkel. Of we moeten afstand nemen!
Je kunt niet van iedereen houden.

 

De Ander:' God of love'

De God van liefde is het levende hart van elke religie.
Welke wijsheid leert ons elke religie :
- ze roepen op tot liefde,
- ze vragen ons elkaar te tolereren,
- ze leren ons te kijken naar dat wat ons verbindt in plaats van naar de verschillen,
- ze leren ons te kijken naar dat wat we uitsluiten, naar het waarom daarvan  en wat niet,
- ze leren ons dat er één God is, er is geen andere,
- ze leren ons dat we een relatie kunnen opbouwen met het goddelijke.

Alles is Een, er is alleen God. 'Ik ben die ik ben'; is een uitnodiging voor een actieve relatie .
Hoe leer je de Onkenbare kennen:

- door te ontwaken, door in het hier en nu te zijn
- ga na, in welke God wil je geloven; de God die straft of de God die liefheeft?
- aan  welke valse idolen zit je vast? Geld, succes, corruptie, geweld, held of slachtoffer!
- welke zegeningen wil je niet zien?

Welke hulp is ons gegeven?
De Bijbel en de Koran zijn gegeven om ons gelukkig te maken. Om een balans te vinden, een  evenwicht ten behoeve van onze spirituele vrijheid.
De mystieke Joodse leer vertelt ons over het verenigen van energie om de oorspronkelijke Eenheid te herstellen.
Het Soefisme probeert de lijnen tussen het heilige en het gewone te verwijderen.

Hebben wij contrôle over de 'schatten van God'?
God vertelt ons wat hij gaat doen, nu en in de toekomst. Eerst vertelt hij het aan zijn speciale dienaren; de geroepenen. De roep komt niet zachtjes. Het ramt op de luiken van je hart en doet je ontwaken uit een diepe slaap. Je bewustzijn raakt doorweekt. Je kunt niet anders dan reageren, opstaan, naar de stad rennen, aan de bel trekken van de sociale media. Maar nee, ineens heb je het te druk met andere zaken, moe, problemen, je bent verlegen, eerst je studie afmaken, enzovoort. Het hele smoezenboek. Je luistert niet! Neem iemand anders, waarom ik?

Je maakt een spektakel van jezelf, een drama, wij mensen houden van drama. Maar de stem gaat door: waarom sterven er kinderen? Waarom aanbidden jullie valse ideeën, van geld en macht? Wij veranderen het grote mysterie in een markt en noemen het God.

Bedenk echter dat je persoonlijke acties er toe doen.
Waar begin je antwoord te geven op de noden van de mensheid, de verzoeken van de H.Geest, de niet aflatende vragen van de God van liefde. Als alles verbonden is hoe kun je je afwenden van het lijden of doen wat je altijd deed, je sluit je ogen, zit stil, je doet niets.

Maar luister!
DE H.Geest fluistert: Wees niet bang 'ik ben met je'.

Een schrale troost, niet alle geroepenen(profeten, zieners, mystici) deden wat ze moesten doen. Niet direkt, in ieder geval. Maar de H.Geest zegt: ja, jij! En de geroepenen gaan onderhandelen. Ze willen wonderen, tekenen totdat ze geloven dat hij ze leidt in de naam van God.

De God van liefde roept een, twee, drie keer. hij is geduldig. Tot je zegt: 'Hier ben ik.'
De Aanwezigheid van het Heilige doet je schudden. Hij geeft je een mond vol woorden om te spreken. Ga, zeg hun dat hun gedrag mij niet bevalt maar als ze dit inzien vergeef ik ze, zegt de God van liefde. Loop je zelf en God niet in de weg. Mis de roep niet!

Onze beelden van liefde en God

Het moeilijkste om in ons leven op orde te krijgen zijn onze beelden van liefde en God. Meestal kunnen we de puinhoop die mensen van hun leven maken terugvoeren op falen, domheid of tekort op een of meer gebieden. De fundamentele overtuiging  van de mystieke tradities is dat de twee onderwerpen op een complexe manier met elkaar zijn verweven.

Als we op de goede manier met God willen omgaan, moeten we op de goede manier leren liefhebben. Als we op de goede manier willen liefhebben, moeten we op de goede manier met God omgaan. God en liefde kunnen we niet scheiden.

Liefde heeft ook te maken met verbinding zoeken met hetgeen God heeft geschapen. Verbinding zoeken met de essentie. Liefde is niet het onttrekken van energie maar juist het energie geven aan hetgeen is. Positieve energie in de zin van verwondering, dank, bewondering, ontzag, eerbied

Liefde richt zich op  de essentie van de dingen en laat deze tot volheid komen.
Ook voor onze relatie met God geldt: we kunnen niets van God claimen, eisen of verwachten. Wij zijn minnaars, aanbidders van God en vanuit die liefde wordt ons alles in overvloed geschonken wat we nodig hebben.