Genade

Uw genade 
maakt ons sprakeloos.
Al wat slecht is,
Verandert in goed.

U bent de meester- alchimist.

- Rumi

------------------------------------------------------------

Uitspraken en teksten : 

Genade is een ingeblazen herinnering.  - Teresa van Avila

Uw genade is mij genoeg  - 2 Korinthe 12: 9

Mijn genade is genoeg voor jou   - Dorothee Solle 

Genade is alles

Genade is alles
genade is een andere naam voor wat we zijn.
Genade is ondefinieerbaar, altijd perfect, tijdloos.

Ze is datgene waarin wat ogenschijnlijk bij de tijd hoort,
speelt als namen en vormen in hun korte dans die
leven heet.

Wij zijn ervaring en tegelijkertijd getuige
van deze ervaring.
Genade is dat wat jou wegroept uit deze chaos,
weg van het lawaai van de wereld.

Genade is hetzelfde als vrede,
maar er is niemand
die vrede handhaaft en ook niemand die stil is.
Genade is de adem van het Zelf.

Verbrand me aldus
o wit vuur
Genade van God
tot niets overblijft behalve U.

- Mooji  Wit vuur

 

Genade, een tochtvlaag!

'Ik heb mijn eigen gedachten over Gods genade, dat sijpelende kanaal tussen mensen en God; het trage, groene, dichtgeslibde kanaal tussen het individu en de godheid in hemzelf. Elk zintuig is genadig, een ervaringsmogelijkheid voor de genade: de tast, de reuk, de smaak. Je kunt bidden om genade, maar genade dient zich alleen onverhoeds aan, als een tochtvlaag.

Die is niet te plannen.
Als je er niet om vraagt, komt die vanzelf tot je'.

uit: 'De geest geven'  van  Hilary Mantel

Wat is genade?

Genade is een subtiele kracht die, wederom, buiten het bereik van de rede ligt. Het is geen logische, rationele of intellectuele macht die samengevat kan worden in een duidelijke definitie.

Het moet ervaren worden, van binnenuit door het individu herkend worden op dezelfde manier waarop een authentieke innerlijke leidraad diep van binnen als echt gevoeld wordt door de ontvanger.

Het is een goddelijke macht, een kracht waaraan de natuurwetten vaak ondergeschikt zijn, net als bij wonderen. Genade is je tweede natuur. Genade is een mystieke substantie, geen mentaal concept. Als mystieke substantie moet ze ervaren worden om gekend te worden.

Genade is bekend bij veel religies, ook bij het Hindoeïsme.

Genades zijn balans-herstellende krachten

Genade vergroot je kracht, verlicht je kwaliteiten, verheft je innerlijke zintuigen en schenkt een verlangen naar stilte zodat je aandachtig kunt luisteren. Jezelf leren kennen via je genades is jezelf helemaal opnieuw leren kennen.

Genade leidt je naar wat je moet doen.
Zonder twijfel werkt genade het meest effectief als gevolg van precies die keuzes die de meeste moed vergen maar misschien onzinnig lijken, omdat die keuzes het meest van je ziel vragen. Een overstap naar een innerlijke machtsbasis. De hemel is een staat van 'zijn' die middels genade kan worden bereikt.

Vraag om genade op een manier die voor jou prettig is: aan jezelf, God, Allah, Shiva- om genade vragen is één van de krachtigste instrumenten waarover je beschikt.

Genade is een eigenschap van God

God zei tegen Job: 'Ik heb vanuit mijn genade aan elk van je haren geduld geschonken. 
Luister, besteed niet zoveel aandacht aan je geduld, kijk nu naar Mij die je dat geduld geeft.'

Genade is het woord dat we geven aan de macht van God die we in ons leven herkennen.

Mystiek is de ervaring en beleving van een door genade bewerkte vereniging met God. Een mystieke ervaring werkt transformerend. Het is een kwestie van leiding ontvangen en ervaren en het opbouwen van een nieuwe identiteit. Alle mensen hebben mystieke vermogens en zijn onderling en met het goddelijke verbonden. Mystiek is geen zaak van angst of onderworpenheid maar het leren vertrouwen op God en het openstellen voor zijn verborgen leiding.

Genade straft nooit, ze doet je ontwaken.
Genade is essentieel voor bevrijding.
Het is synoniem met vrijheid.

Soefisme en genade

Het soefisme reikt ons vele wegen aan om dichter bij het goddelijke te komen. Een belangrijk deel van dit pad houdt zich bezig met het herkennen van de afmetingen en dimensies van goddelijke genade. Een eerste stap bij het wekken van het hart zou kunnen zijn dat je je richt op wat de goddelijke genade je schenkt.

De verscheidenheid aan Perzische en Arabische woorden die Rumi gebruikt in de context van zijn lezingen geeft ons een veelheid aan betekenissen van het woord genade, zoals: goddelijke goedgunstigheid, het opschorten van oordeel, bescherming, vertrouwen, mededogen, naderbij treden, naar zich toe trekken, subtiliteit, vriendelijkheid, vrijgevigheid en welwillendheid, om er een paar te noemen.

Genade wordt een bron van hoop en bemoediging voor ons wanneer we te maken krijgen met de problemen en uitdagingen waarvoor het dagelijks leven ons stelt. Er is dus sprake van een goddelijke eigenschap die welwillend werkzaam is om zo de ontwikkeling van het leven mogelijk te maken en te beschermen. De hele schepping wordt door deze genade en dit mededogen tot bestaan gebracht.

Rumi zegt over genade: 'Geloofd zij God, dat dit touw er hangt en dat genade en mededogen met elkaar verstrengeld zijn', hij herinnert ons eraan dat dit touw van genade en mededogen dat ons vanboven  af wordt aangereikt een moment is van ontwaken tot de tegenwoordigheid van God in ons leven. Genade en mededogen staan mij in mijzelf ter beschikking, maar ze verbinden me met een grotere bron. Er is een oceaan van genade die voortdurend aan me trekt om mezelf op te geven en die me in Zijn beschermende armen neemt.

Het bevat alles wat we op deze aarde nodig hebben en alle leven ontspringt eraan. Alle situaties die me aangereikt worden, alle botsingen met andere mensen, alle tegenstrijdigheden die me in de war brengen, gedachten, tradities, hartstochten en karakters van mensen worden door deze oceaan van genade veroorzaakt om in mij deze kwaliteit van genade en mededogen op te wekken.

Ervaring van genade in je eigen leven

De belangrijkste ervaring van genade in mijn eigen leven deed zich voor toen ik voor het eerst in staat was de diepere oorzaken achter mijn psychisch lijden onder ogen te zien. Toestanden met mensen die me dierbaar waren veroorzaakten vlucht- of vechtreacties en andere overlevingsstrategieën, waardoor ik verstrikt raakte in een web van woede en verwarring en totaal afgesneden van mijn diepere zelf.

Het onderhouden van spirituele oefeningen, het bestuderen van mystieke werken en eenzame afzondering brachten me terug waar ik hoorde. Eerst voelde het heel vreemd om te kijken naar mijn pijn, mijn psyschische patronen en de manieren waarop ik mij van de werkelijkheid had afgescheiden. Maar tegelijkertijd was dit nodig en genadevol. Het was oud en nieuw tegelijkertijd, omdat ik een deel van mijzelf had teruggevonden dat ik jarenlang had ontkend.

Ik ging begrijpen dat genade en mededogen mij in mijzelf ter beschikking staan, maar dat ze van een grotere Bron afkomstig zijn. Dit gaf me steeds meer vertrouwen in mijn spirituele zoektocht, omdat geen druppel de kracht van de oceaan kan weerstaan.

 

 

Genade- een ongrijpbare toestand

Religie is een geestelijke daad van de mens om een relatie te leggen tussen zichzelf en God.
Hoe kan je een relatie hebben met iets dat zo onbekend is als God.
Als God alles is, hoe kan zijn 'karakter' dan worden onderscheiden?

Moeten we ons Zijn persoonlijkheid voorstellen naar analogie van het menselijke ik; en wel als het unieke zuiver bovenaardse ik, dat de hele kosmos omvat. De analogie met een menselijke persoonlijkheid levert beperkende factoren op die onaanvaardbaar zijn. Ons eigen ik kent tegenstrijdige elementen; zelfbedrog en onverantwoordelijkheid.

Als God, hoewel Hij zichzelf voldoende was en aan niets behoefte had, de wereld tot  Zijn tevredenheid geschapen had, als Hij Zijn schepping 'goed' vond, komt die dan met onze 'werkelijkheid' overeen?

Kunnen wij die Goedheid wel begrijpen?

En waaruit bestaat de op een of andere manier alles' doordringende' genade?

Verwachten wij een plotselinge kennismaking, een religieuze inwijding, met deze raadselachtige  goddelijke genade, een éénwording met het universum in een gebeuren met véél vuur en bovenaards licht, een openbaring zoals op de weg naar Damascus?

Lost het 'wonder van de genade' al onze geestelijke problemen op?

Genade- een mystieke substantie

Genade is het woord dat we geven aan de macht van God  die we in ons leven herkennen.

Genade is een mystieke substantie en als zodanig moet ze ervaren worden om gekend te worden.

Genade geeft je kennis door middel van openbaringen, die bevatten details maar niet het grote plan.

Genade straft nooit ze leidt ons altijd naar bewustwording.

Genade is een openbaring van de aard van het goddelijke en is daarmee een logische route naar wat niet logisch is.

Genade is wijsheid die er van uitgaat dat geen enkele goddelijke handeling bedoeld is om ons te benadelen. Wijsheid is waarheid die door ervaring wordt verkregen.

Genade verleent een mystiek perspectief aan je ziel. Je ziel is een kosmische kracht die met elke ademhaling de kwaliteit van je gedachten, emoties en waarheid over het leven creëert. Daaraan ontlenen we eerbied, toewijding, eigenwaarde, begrip, komen we tot overeenstemming en ontlenen we kracht.

Leer leven met de genades.
Het leven is heilig en die heiligheid heeft een goddelijke bron.

Problemen zul je nooit meer als onoverkomelijk kunnen beschouwen.

De kwaliteiten van genade

Genade heeft veel kwaliteiten en veel uitdrukkingen, waaronder compassie, wijsheid, geduld, visioenen, uithoudingsvermogen, humor, vreugde, intuïtie, heilige dwaasheid, veerkracht, vergeving, hoop, dankbaarheid, extase, edelmoedigheid, creativiteit, onbevreesde gelukzaligheid en nederigheid. Nederigheid ontwapent je wedijverende geest. Door nederigheid kun je bijvoorbeeld alle  positieve eigenschappen van lichaam, denken en geest in iemand anders herkennen. Door nederigheid kun je motieven begrijpen van een ander en negativiteit overstijgen. Het kan je helpen te beseffen dat de daden van een angstig of negatief iemand zelden op jou persoonlijk gericht zijn.

Elke kwaliteit  van genade heeft weer zijn eigen vermogen om te beïnvloeden, te helen en effect te hebben op verandering in je psyche en lichaam. Genade motiveert je geest en verlicht je weg van binnenuit. Je vervangt angst door geloof en compassie. Hoop is het gezicht van genade.

Gebed geeft ons de mogelijkheid om genade aan te roepen.
Wees stil en ontvang genade.

Je charisma of je bijzondere genade, is je persoonlijke goddelijkheid.