De essentie van geschriften

'Net als de bij die de honing verzamelt van verschillende bloemen,
aanvaardt de wijze de essentie van verschillende geschriften en ziet 
in alle religies alleen het goede.'

-  Srimad  Bhagavatam ,spirituele hindoe tekst

 

 

Het vrije lied

En een oude priester zei: Spreek tot ons over godsdienst.
En hij zeide:
Heb ik deze dag over iets anders gesproken?
Is godsdienst niet iedere daad en iedere bespiegeling, en wat geen daad noch bespiegeling is, maar een wonder en een verrassing die eeuwig in de ziel opborrelt, zelfs terwijl de handen de steen houwen en het weefgetouw bedienen?
Wie kan zijn geloof scheiden van zijn daden, of zijn mening van zijn bezigheid?
Wie kan zijn uren voor zich uitspreiden, zeggende: 'Dit uur voor God en dat voor mijzelf, dit voor mijn ziel en dit voor mijn lichaam?'
Al je uren zijn vleugelen die door de ruimte zweven, van zelf naar zelf.
Hij die zijn zedelijkheid als zijn beste kleed draagt, zou beter naakt kunnen zijn.
De  wind en de zon zullen geen gaten in zijn huid trekken.
En wie zijn gedrag bepalen laat door zijn zedeleer, zet zijn zang-vogel in een kooi gevangen.

Het vrije lied komt niet door tralies en draden.
En voor wie aanbidding een venster is, dat geopend maar ook gesloten  kan worden, hij heeft nog niet het huis van zijn ziel bezocht, welks vensters van dageraad tot dageraad reiken.

Je dagelijks leven is je tempel en je godsdienst.
Wanneer je binnentreedt, neem dan al wat je hebt mee.
Neem de ploeg en het aambeeld, de hamer en de luit, en wat je voor je gebruik of voor je genoegen gemaakt hebt.
Want in je droom kun je niet uitstijgen boven je verworvenheden, noch lager vallen dan je mislukkingen.
En neem alle mensen mee:
Want in aanbidding kun je niet hoger vliegen dan hun verwachtingen, noch je dieper verootmoedigen dan hun wanhoop.

En zo je God wilt leren kennen, tracht dan geen raadselen op te lossen.
Zie liever om je heen en je zult hem zien spelen met je kinderen.
En kijk naar de hemel; je zult hem zien wandelen in de wolk, zijn armen uitstrekkend in de bliksem en neerdalen in de regen.
Je zult hem zien glimlachen in de bloemen, en zijn handen zien oprijzen en wuiven in de bomen.

- Kahlil Gibran  De Profeet

Definitie van mystiek

Mystiek is de kunts van het éénworden met de werkelijkheid.
Een mysticus is iemand, die deze éénwordig in meerdere of mindere mate heeft bereikt, of althans iemand, die streeft naar en gelooft in deze éénwording.

Een mysticus in aanleg

We zijn allemaal een mysticus in aanleg.
De essentie van de mystiek kan in twee termen worden gedefinieerd:
1. de vereniging met de stroom van het wàre leven
2. vereniging met de Totaliteit waarin alle werkelijkheid is samengevat.

Beide liggen binnen je bereik.
Alhoewel je je waarschijnlijk aan dit gegeven zult ergeren, ben je eigenlijk reeds een mysticus in aanleg. Want deze aanleg ligt in ieders geaardheid het is de specifieke karaktertrek van ons voortdurend streven als menselijk wezen.

De mens wordt van het realiseren van de goddelijke Essentie alleen afgehouden door de schijn-noodzaak, welke hem dwingt zich te beperken tot objectieve beelden en zijn levende intuïtie vast te leggen in begrensde voorstellingen; met andere woorden: omdat de mens niet in staat is een leven te leiden van zuiver gevoelsindrukken, zonder bijgedachten en nevenbedoelingen.

Het is echter niet de ware mens die onder de dwang van die, schijn-noodzaak gebukt gaat, het is de mechanische  persoonlijkheid , het automatisch werkende denkapparaat. Dit laatste is voortdurend aan het omzetten, ontleden, vastleggen van beeldloze impressies van de geest in uitbeeldende voorstellingen; de mens die het goddelijke Geheim wil kennen, moet de boeien van deze beelden-vormende kracht van zich afschudden.

Thomas van Aquino zietde geestelijke wegals een bevrijdingsproces: een uittocht uit de slavernij, een intocht in de vrijheid. De menselijke inspanning is wezenlijk. Even wezenlijk is echter de liefde . De liefde die ons verenigt met God, die het uiteindelijke doel is van de menselijke geest.

-Thomas van Aquino

Wie ben je?

Wat de omstandigheden ook zijn, voel je nooit minderwaardig.
Denk eraan dat God je naar Zijn beeld heeft geschapen.
Je bent de waardevolste zoon of dochter van God.
Je bent ook de Boeddha, ook al besef je dat nog niet.
Je hebt dezelfde boeddha-aard als alle boeddha's in het universum.
Sta niet toe dat iemand ervoor zorgt dat je je minder voelt.

Essentie

Als de essentie vergeten wordt, nemen rituelen het over.
Als rituelen de spirituele oefening gaan domineren, worden uiterlijkheden belangrijker dan onze innerlijke ervaring.
Als je bijvoorbeeld mediteert omdat je hoopt verlicht te worden, is het niet zozeer belangrijk hoe en met wie je mediteert, als wel op welke manier die meditatie je hart en relaties heeft veranderd.

Macht versus hulpeloosheid

We worden graag betrokken bij de zaken van anderen
en denken dat we dat voor hen doen.
We bieden ongevraagd onze hulp aan
en bemoeien ons met hun leven.
We pakken hun macht weg en zorgen 
dat ze zich hulpeloos gaan voelen.
Dat komt voort uit onze behoefte 
aan controle en erkenning.
Het heeft niets met liefde te maken.