Van het licht

en dat ik weet

dat ik er vandaan

kom, van het licht.

- Hans Andreus

---------------------------

Gelukkig dat

Het licht bestaat

en dat het met

me doet en praat

en dat ik weet

dat ik er vandaan 

kom, van het licht

of hoe dat heet.

- Hans Andreus

Staat van de ziel

'Mijn ziel was in een vreselijke staat voordat God er zijn licht in liet schijnen'.
- Teresa van Avila

'There is a morning inside you waiting to burst open into light'
- Rumi

Kosmische wet:
Er is een kosmische wet die zegt: geen enkele weg door het donker is zinloos of vergeefs.
Ongezien rijpt je ziel in het donker en als straks een nieuwe morgen aanbreekt zal je je
verwonderen over het licht dat uit het donker geboren werd.
- Hans Stolp

 

Zoals het licht van een lamp de duisternis kan opheffen die duizend jaar heeft geheerst, zo kan een vonkje wijsheid een einde maken aan onwetendheid die eeuwenlang heeft bestaan.
- The Sutra of Hui Neng

----------------

Forget your perfect offering

There is a crack in everything

That's how the light gets in.

- Leonard Cohen

Aan het licht brengen

Er is de mogelijkheid  van een nieuwe identiteit.
Het in je opnemen van de goddelijke wijsheid.
In het leven gaat het erom die geest aan het licht te brengen.

Maar in een aanraking met de goddelijke wereld, is er sprake van angst.
Het is te omvattend. De grootsheid jaagt ons de boom in.
De eerste woorden van een engel zijn: 'vrees niet'.

Hoe leer je de goddelijke geest die in je woont, stap voor stap aan het licht te brengen.
Door te werken aan jezelf, vol onvoorwaardelijk vertrouwen en overgave. Een confrontatie met de gevolgen van al mijn handelingen- alles wat ik doe, denk, verzwijg of nalaat- heeft gevolgen.  Ons leven staat in een groter verband; niets overkomt ons toevallig. Kijk achter de toevalligheid naar de diepere, geestelijke lijn, naar de levensles die zichtbaar wordt. Kom achter de verborgen patronen in je leven.

Leren wij van levenslessen die wij opdoen?
Kijken we op geestelijke wijze naar ons leven?

'Wie zichzelf vindt,
geeft daarmee het grootste geschenk dat maar mogelijk is.
Wie zichzelf overwint, is sterker dan wie een stad inneemt'.

Opluchting

Vrijheid is te vinden in het licht laten schijnen op gebeurtenissen.
Ontdek een constante zorgzame God die liefheeft zonder iets terug te vragen.

'Als je in mijn licht wandelt heb je geen deel aan hun bestaan. 
Je hebt altijd een keus.
Ik help je altijd en laat je niet los, ook al zou je besluiten je van het licht af te keren.'

Wonderen worden gezien in het licht.
Een wonder volgt op het toelaten van het licht.
Het ontdoet een probleem van zijn zwaarte.
Ontdaan van exclusiviteit in de zin van geheimhouding.
Geheimen leven in de duisternis, door het verborgene te delen, wordt het aan het licht gebracht.

Het licht is het niveau van de oplossing, in feite van alle oplossingen.

Koninkrijk

De betekenis van 'Koninkrijk* Gods' is de levensdimensie waarin Gods wil aan het licht komt. Dit is de geestelijke dimensie 'het innerlijk rijk': 'zoek eerst het Koninkrijk Gods dat binnen u is.

Binnen is angst, onzekerheid, trauma's en conditioneringen. We gaan naar binnen, maar vinden de hemel niet omdat ons bewustzijn beperkt is tot de bovenste ervaringslagen. Dit kan veranderen naarmate ons bewustzijn verruimt. Kun je een glimp van jezelf in de spiegel opvangen en je ware zelf zien? Dat is de uitdaging die Jezus stelde. In het licht van liefde en compassie. Je kijkt dan met de ogen van de ziel.

* Koninkrijk is een staat van bewustzijn. Die wij hier en nu verwerven.

Licht

Licht is in wezen de helderste vorm van liefde. Liefde is het doel en de bestemming van ons leven: we kwamen naar de aarde om liefde te leren, en als we terugkeren, keren we terug naar een wereld van licht.

Licht is synoniem voor bewustzijn, zelfs het woord liefde komt minder voor in de Bijbel. Het licht is het niveau van de oplossing, in feite van alle oplossingen. Licht stimuleert nooit angst. Het licht is aanwezigheid en zet zich uitsluitend in voor het goede; het heeft geen ander doel.

Wanneer de geest ons helemaal vervult, zijn we het licht:
- we kunnen dan betere keuzes maken
- we leven zonder twijfel of angst 
- zoals God het graag ziet

Hoe voel je je om het licht te zijn?
Je voelt je verbonden met alles om je heen. De krachten van de natuur steunen je. Je ervaart het tijdloze, waardoor de doodsangst verdwijnt. Je hebt het gevoel dat je alles in de hand hebt, moeiteloos en zonder strijd. Je voelt je vrij. Je keuzes breiden zich uit, ondanks de beperkingen van je huidige omstandigheden. Liefde ervaar je als een vanzelfsprekend deel van het leven, niet als iets wat je kunt winnen of kwijtraken.

Gebeurtenissen die ooit willekeurig of oneerlijk leken, beginnen nu in een patroon te passen dat logisch en betekenisvol is. Je voelt je veilig en geborgen, waardoor je negatieve emoties, pijn uit het verleden, en versleten conditioneringen het hoofd kunt bieden. Er is steeds meer harmonie met andere mensen. Door innerlijke aanvaarding worden verwijten en schuldgevoel zinloos. Je bent alert, je wilt je inlaten met het leven. God voelt echt en nabij.

Licht is een metafoor; bewustzijn is hoe we bestaan.

Er valt een licht in de ziel

Het kenvermogen van de mystiek is het zien, het buitenzintuiglijk schouwen.
Je leert kijken met de ogen van je ziel. De ziel is licht en niet donker. Er is een innerlijk licht dit verlicht de ziel. Je vermogen om te zien is groter dan dat om te spreken.

Mystici en anderen* met een religieuze ervaring werden met blindheid geslagen om deze ervaring te doorstaan en krijgen na een tijdje hun gezichtsvermogen terug. Onze menselijke tal moet het tegen zo'n grote overmacht afleggen. Zoals na een droom je bij het ontwaken de indruk van de ondergane emotie voelt maar het beeld zelf niet meer kan oproepen.
Het buitenzintuiglijk schouwen, het zien van visioenen, roept beelden op die zich in de ziel prenten.

* o.a Dante, Paulus en Tomas van Aquino