De roos

In 'De kleine prins' is het centrale thema de liefde van het kleine prinsje voor een roos op zijn planeetje. Hij ontdekt dat het zijn liefde is die de roos bijzonder maakt en zijn eigen leven verrijkt. Hij zegt:' De mensen kweken vijfduizend rozen in één tuin en toch vinden ze niet wat ze zoeken.' Dat zouden ze kunnen vinden in één enkele roos, als ze maar met het hart zochten.

Tegen het eind van het verhaal ziet de piloot het prinsje slapen, met een roze huid alsof de roos binnenin hem straalt, 'als de vlam van een lamp'. Hij is door zijn liefde één met de roos geworden. En de piloot beseft dat het lichaam maar een omhulsel is: 'Het belangrijkste is onzichtbaar'. De dood van het prinsje is niet het einde maar een mystieke dood, een 'stilte van de liefde', waarin de godsliefde als nooit tevoren opbloeit.

Exupéry beschrijft in literaire vorm het klassieke mystieke thema van de vereniging met God(unio mystica), in datgene of degene die we liefhebben. Tijdens zijn reis op aarde, niet toevallig in de woestijn, wordt de liefde  van de kleine prins die eerst 'te jong' was om van zijn stekelige roos te houden, gelouterd. 

Zoals ons verblijf op aarde een spirituele weg is waarin we steeds meer één worden met God zodat die in ons op gaat lichten. Daarbij is het lichaam een tijdelijk 'omhulsel'; het wezenlijke is de onzichtbare godsliefde die eeuwig is. Als piloot gaf Exupéry zijn leven om belangrijke documenten te redden. Op zulke momenten denk je  niet aan lijfsbehoud; wezenlijk is het je plicht of je de liefde voor de ander, al zijn  die onzichtbaar

Verlangen

Als je een schip wilt bouwen, geef anderen dan geen opdracht om hout te verzamelen, maar leer ze te verlangen naar de eindeloze uitgestrektheid van de zee.

- Antoine de St Exupery

Op zoek naar onze uiteindelijke identiteit

Alleen met het hart kun je goed zien,  het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. - De vos

 Gelukkig zij die een zuiver hart hebben: zij zullen God zien. - Evangelie naar Matteus

 Hij zal met zijn licht in jullie hart schijnen. Daardoor zullen jullie weten wat jullie nog zullen krijgen. Jullie zullen dan werkelijk kunnen begrijpen wat voor geweldige erfenis Hij aan de gelovigen gegeven heeft.

- Efeze 1: 18

Antoine de Saint Exupéry* 1900 - 1944

De franse Antoine de Saint Exupéry, was behalve luchtvaartpionier en schrijver, ook een mysticus. Zijn verhaal over de kleine prins is een modern sprookje, in dit verhaal zitten etappes verborgen van de spirituele weg van elk mens. Aan de hand van de wijze vos worden we meegenomen op een avontuurlijke, innerlijke reis met de kleine prins.

Op deze zoektocht naar de identiteit van de kleine prins en zijn Rijk van Verbondenheid wijst de vos hem de weg, naar de planeten waar diverse personages elk hun eigen imperium hebben gecreeerd en naar de plaats waar bloemen bloeien.

Hij mediteert over de binnen- en de buitenkant van de mens, over levenskeuzes, over de woestijn als plaats van voorbereiding, over licht en duister, over gewoontes en herhalingen, over een einde en een nieuw begin.

* het vliegveld van Lyon in Frankrijk is naar hem vernoemd !  Bijzonder!

Een mystiek sprookje

Weet je wat mij dwars zit?

Nou? zei de vos.

Bij het verhaal van de kleine prins krijg ik hetzelfde gevoel als wanneer ik de bijbel of een ander religieus boek lees.

En dat is?

Dat ik iets belangrijks mis.

Alsof ik de zon zie zonder warmte te voelen.

Of een kippetje eet zonder iets te proeven, zei de vos nadenkend, jij ziet alleen de buitenkant van het verhaal. Dan mis je het wezenlijke....

Woestijn- issues*

Elias, Mozes, Johannes de Doper en Jezus begonnen in de woestijn met de voorbereidingen op de dingen van God. Ze worden op de proef gesteld maar stellen God telkens weer op de eerste plaats. Geven wij God de plasts die Hem toekomt, laten wij God God zijn?

Issues zijn alle valse zelven; erkenning, status, verdediging, gelijk willen hebben, zelfmedelijden, hoogmoed, controlfreak, compensatie, afleiding, prestigieus- of laag zelfbeeld, schuchterheid,

 De bijbelse woestijn symboliseert de confrontatie met het onechte ik en innerlijke zuivering. De verleiding waaraan Jezus werd blootgesteld, betrof elk van zijn instinctieve behoeften. Maar hij gaf er niet aan toe, ook al ervoer Hij ze in hun meest intense hevigheid. 'Ik heb ervoor gekozen mijn vertrouwen te stellen op Abba, mijn hemelse Vader.' Hij die de overdreven eisen heeft afgewezen  van al onze emotionele  programma's voor geluk, nodigt ons uit hetzelfde te doen, en zegt tot ons: ' kom tot inkeer'.

Als je verlangen naar overleving/ veiligheid, hechting/ waardering, en macht/ controle net zoveel voor je betekent als je oog, je hand of je voet, werp het dan weg! Dat is de enige manier om vrije toegang te krijgen tot het Koninkrijk van God. Elke mogelijke bevrediging die ontstaat door te doen wat het onechte ik wil, is altijd kortstondig.Het verlangt herhaling!

* ook wel verzoekingen of bekoringen genoemd

Na 40 dagen woestijn; de oase.

Tijdens de tocht door de woestijn heb je tijd gekregen om je leven te overdenken, af te denken wat niet langer wenselijk is en na te denken over een nieuw leven.De woestijn waar de uiterlijke dingen ons in de steek laten. Waar we vastlopen. Daar ontdekken we dat weinig dingen belangrijk zijn, behalve dat ene dat we zo vaak over het hoofd zien. Beelden van de hemel op aarde. Alsof je opnieuw geboren wordt. Zolang je probeert te zijn wie je niet bent, kun je niet veranderen.

Alleen met het hart kun je goed zien. Hoe kan iemand nu de buitenkant van iets zien? Door voorbij de buitenkant te kijken. Verkijk je niet op uiterlijke dingen, anders zul je dat waar het om draait over het hoofd zien.

Ken jezelf en durf jezelf te laten zien. Er is moed voor nodig om de wereld en jezelf te ontdekken en te veranderen. Maak keuzes met je hart en er zijn geen teleurstellingen in je leven.

Verwonder je i.p.v. te oordelen en veroordelen en ontdek alle verrassingen. En weet ook dat 'macht' niet van verrassingen houdt.

Eenvoudige dingen maken het leven overzichtelijk en makkelijk.

Wees creatief als een kind.

Neem tijd voor jezelf om te genieten, dankbaar te zijn en leef bij de dag.

Ruim sentimenten op en maak plaats voor de realiteit.

Wees thuis bij jezelf, wie troost zoekt in verslavingen kan zijn eigen vriend niet zijn. Een verslaafde zoekt voortdurend onderdak in iets anders. Die zoekt bijvoorbeeld zijn ziel in de fles.

Vergeten helpt niet. Je moet jezelf vergeven voor foten en misstappen van vroeger. Veroordeel en straf jezelf niet. Je kunt niet tegelijker een nieuw begin willen maken en je schuldgevoelens vasthouden.

Compensatie: verdoe je tijd niet met het verzamelen van wat niet te verzadigen is. Ga op zoek naar liefde; om te geven en te ontvangen

De bron in de woestijn

Wie in de woestijn de bron heeft gevonden, vindt in het einde een nieuw begin. Dan komt je innerlijk tot uiting. Je wordt zelf een bron van water dat leeft.

Bestemming; we zijn niet tevreden met hier en nu. Maar je kunt hier en nu toch veranderen? 

Het Koninkrijk is het hier en nu. 

Je bent toch niet levend dood?

Wees aanwezig!

Werkelijk licht wordt het duister niet door een lamp aan te steken, maar door het onder ogen te zien. Stel vragen, wil alles weten van het leven,wees verbonden, plant mooie herinneringen, let op de ' wilde beesten' zet een hek om je energie, bescherm jezelf.

Verbondenheid kent seizoenen.Soms is het winter en soms zomer maar je ontdekt steeds weer nieuwe verrassingen en uitdagingen tijdens de verschillende fasen in je leven. Niets blijft hetzelfde, ook je godsbeeld groeit als het goed is met je mee.

Hang niet aan me. Maak jezelf geen gevangene van een ander, ontdek je eigen schoonheid, wijsheid, liefde en kracht. Je kunt niet voor een ander leven. Geef ruimte, zo ontdek je vrijheid. Nogmaals, zie je 'issues' onder ogen en vind nieuwe mogelijkheden  in jezelf. Dan groeit je innerlijk. Als je afhankelijk bent gebruik je mij voor je behoeften! Dan gaat het niet meer om wie ik ben maar om wat ik heb.

Wees aanhankelijk niet afhankelijk.je kunt een ander niet bezitten niet vanuit bindings- of verlatingsangst, omdat iedereen zichzelf is. Wie niet van zichzelf is kan niet goed verbonden zijn.

Wie ben jij?

Weet jij wie je bent?

Ik?

Ik ben ik....

En welke ik speelt een hoofdrol in je leven?

Als je weet wie je bent voel je je niet leeg van binnen, voel je je niet alleen.

Dan is er geen leegte maar ruimte.

Leet je eigen leven te leiden.

Geen ding is een mens zonder een lief mens!