Wit Vuur

Step into the fire of self- discovery.

This fire will not burn you, it will

only burn what you are not.

- Mooji

 

Twijfel niet

Alles, alles,  alles-

is  God alleen.

Twijfel niet.

- Mooji

 

Genade

Soms wordt onze geest zo vergiftigd dat je geen kant meer op kunt.

Je kunt nergens meer naar toe.

Je staat op een vierkante meter aarde.

De rest heb je allemaal verknoeid.

Je kunt  geen enkele stap naar een nieuw gebied zetten.

Alles heb je verpest.

Waarheen zal je volgende stap zijn.

Je volgende stap moet in de leegte zijn.

Dit is  Genade.

Niet te missen Genade.

Onontkoombare Genade.

- Mooji

 

Biografie van Mooji 1954 -

Mooji is een mysticus die via satsangs en boeken zijn boodschap doorgeeft;  'Waarom je altijd gelukkig kunt zijn.' Als straatkunstenaar kreeg hij een spirituele ervaring die hem voorgoed veranderde. Inmiddels verspreidt de goedlachse guru met dreadlocks zijn woord van een landgoed in Zuid- Portugal. Zijn boodschap is simpel: ontdek wie je bent.

Geluk is onze natuurlijke staat. Dit 'gelukkig zijn' bereiken we volgens Mooji niet door te streven naar geluk, maar door te beseffen dat het onze natuurlijke staat  is. Je hebt niets nodig om gelukkig te zijn, maar je hebt 'iets' nodig om ongelukkig te zijn.

Mooji kwam in aanraking met de filosofie van Advaita.Er vond een grote verandering plaats in de wijze waarop hij zichzelf en het leven ervoer en waarnam. En dit brengt hij onder woorden in zijn werk.

Advaita (vedanta)

Advaita betekent non-duaal, niet twee; deze eenheid is een fundamentele hoedanigheid van alles. Alles is onderdeel van en bestaat uit, non-duaal bewustzijn. Het mystieke eenwordingsproces, zoals dat in de Advaita plaatsvindt, heeft eenzelfde oorsprong als de mystiek van een godsdienst. Vedanta wil zeggen : het einde van de veda's .De veda's zijn de heilige schriften , de mystieke kern, van het hindoeisme.

Advaita is, net als zen, een directe bevrijdingsweg door middel van zelfrealisatie. Ooit was een dergelijke mysterieschool ook binnen het christendom aanwezig, met name in de laatmiddeleeuwse mystiek, die in haar methode van aanpak het best gerepresenteerd wordt door de mysticus Meester Eckhart.

Intensivering van je ontvouwen tot in je Zelf

'Soms zal er een intensivering plaatsvinden van je ontvouwen tot in het Zelf.' - Mooji

Op de weg naar bevrijding, naar zelfrealisatie, is het lezen van boeken niet afdoende. Want we zoeken doorgaans een soort bevrijding voor ons zelf en niet van ons zelf. Wij zijn daarin onze eigen blinde vlek.

In de westerse  wereld was het de gewoonte om geloofsbelijdenissen in regels en dogma's te leveren in plaats van een directe beleving van het Koninkrijk der hemelen; wij proberen in een woordenbrij te vangen wat alleen door visionaire oplettendheid kan worden gevangen. Je voelt en weet dat als er iets van heil(heelworden), of iets met God, je deel wil worden, dat het dan van binnenuit en niet van buitenaf zou moeten plaatsvinden.

Karl Rahner zegt daarover: 'Elke cultuur in het algemeen en elk individu in het bijzonder, is van nature reeds gericht op God, of zij zich daar nu van bewust is of niet. Heilsbemiddeling wil niet zeggen: het heil van buitenaf aandragen, maar de andere mens helpen een bewustwordingsproces te ontwikkelen ten aanzien van het in hem reeds aanwezige, heil. En hij voegde daaraan toe: 'De Kerk van de volgende eeuw zal mystiek zijn, of ze zal niet meer zijn.' Er moest volgens hem niets worden overgedragen, maar innerlijk worden opgeroepen.

Zelfrealisatie

Het proces van loskomen van de verkeerde identificatie, heet zelfrealisatie. Je realiseert je wie of wat je ten diepste bent. In bijbelse taal heet dit : wedergeboorte.Na het daadwerkelijke moment van herkenning van je eigen wezen- dat is grofweg gezegd: bewustzijn, moet dat op den duur waargemaakt, vertaald worden naar het dagelijks leven en dat is opnieuw: zelfrealisatie.Je dient er naar te leven om het waar te maken.

Dit moment, dit verlichtingsmoment, van het herkennen van je eigenlijke, oorspronkelijke wezen, is niet intellectueel te begrijpen. Je kunt er niet naartoe studeren. Het herkenningsmoment  zelf is een mentale mokerslag en het gevolg een salto mortale. Het is dan ook ongelooflijk ingrijpend.En dit moment van het plotselinge herkennen van Waarheid  is volstrekt onvoorspelbaar.

Er zijn maar weinig mensen die de verschuiving van de lokalisering van het ik- besef van lichaam naar het ervaren zelf, daadwerkelijk realiseren. In bijbelse termen: ' Velen zijn er geroepen, maar weinigen zijn uitverkoren.'