Mystiek en mysterie

'God writes spiritual mysteries on our hearts,

where they wait silently for discovery.'

---------------------

'What I long, for, you know would kill me;

What I think will kill me, you know will heal me.

Loving you, I enter a darkness where I can't see anything.'

 

You do not need to; I am guiding you by the hand.' 

- Rumi

--------------

We houden van de verkeerde dingen of liever gezegd we houden van goede dingen op de verkeerde manier. Dingen hielden me van u af. U riep en schreeuwde en verbrijzelde mijn doofheid.U blies, u flitste langs en mijn blindheid ging over.

Augustinus ziet dat we verloren raken door uiterlijke dingen.

-----------------

'Instead of resisting to changes, surrender, let life be with you, not against you.

If you think 'my life will be upside down' don't worry.

How do you know down is not better than upside.'

- Shams van Tabriz

Mapmaking

Wat het je brengt om op te groeien met het mystieke, is dat er een grens is aan de begrijpelijkheid. Niet alles is te begrijpen, kwantificeren, objectiveren, te meten. Juist datgene wat ontsnapt aan het objectiveerbare , is misschien wel belangrijker. Alles wat we kunnen uitdrukken in woorden, is expliciet en dat bepaalt ons. Maar datgene wat er onder ligt, en we niet kunnen uitdrukken, is prominenter.

Dat kunnen wij geen plek geven. De rol van het niet expliciteerbare ofwel het impliciete, is veel bepalender dan we willen toegeven. Accepteer dat niet alles precies gaat zoals je wilt. De betekenis van het mystieke is dat  je  het van jongs af aan beseft. In je kijk op de wereld, de metafysica die je opbouwt. Dat maakt het makkelijker om te leven, want ik hoef niet alles te begrijpen. Ik weet dat er onbegrijpelijkheid is, maar ik hoef het niet te weten.

Leer buiten de hokjes te denken. Niet alles is meetbaar en voor uitleg vatbaar, dus je hoeft het ook niet na te jagen. Het leert je een zeker respect voor datgene wat je niet begrijpt. Het expliciete kan een beleving in de weg staan. We koppelen woorden aan elkaar die ons een klein inzicht verschaffen.  Het is noodzakelijk dat we het hebben, anders kunnen we geen wetenschap bedrijven.Het is belangrijk om in kaart te brengen waar het in de mystiek over gaat. Maar het zegt  niets over de geuren, de kleuren, de diepte, de hoogte, de wijdte, de emotie van de mystieke ervaring.

Maak jezelf recht

Heb jezelf lief en wees ontwaakt-

Vandaag, morgen, immer.

Veranker je eerst in de weg,

Leer deze vervolgens aan anderen

En maak zo een eind aan het lijden.

Doe om wat krom is  recht te maken

Eerst iets dat veel moeilijker is-

Maak jezelf recht.

Jij bent je enige meester.

Wie anders?

Onderwerp jezelf,

En ontdek je meester.

- Dhammapada

Mystiek is In kaart brengen

Mystici brengen in kaart hoe we terug kunnen keren naar God.

Mystiek wordt aan ons gecommuniceerd via een medium; woord, muziek, kunst en architectuur.

Soms is het een reis met  stappenplannen, halteplaatsen en tussenstations, met  een voor iedereen verschillende route; een levenslange pelgrimage.

Soms is het een onmiddellijk weten dat je overvalt.

Mystici brengen de machten en krachten die ons ondersteunen op deze reis 'onder woorden'. Zij wijzen ons op ons innerlijk, waar ons 'ware zelf ' huist en op onze vele 'valse zelven' waar we ons van mogen ontdoen. Zij wijzen op de genade, liefde en wijsheid di e ons aangeboden worden.Zij interpreteren de Heilige Boeken aan de hand van hun bijzondere levenservaringen en inspireren ons .

Mystici zijn mediators; ervaringsdeskundigen die hun mystieke ervaringen mogen delen zonder zich daar aan te hechten, bijzonder te gaan voelen of een slaatje uit te slaan. Ze geven de regie over hun leven en het resultaat van hun werk uit handen.

Jezelf in kaart brengen.....

'Als je alle mysteries tegelijkertijd zou doorgronden : hoe  onafzienbaar de aarde is, hoe hoog de hemel, hoe diep de oceaan, en je zou jezelf niet kennen, dan zou je lijken op de man die bouwt zonder fundament; je zou ruïnes vergaren in plaats van een gebouw oprichten. Alles wat je buiten jezelf vervaardigt, is als een hoop stof die is blootgesteld aan de wind.'

- Bernard van Clairvaux

Behalve het kennen is er wel iets meer nodig. Weten is alleen daar mogelijk waar liefde is. Op die wijze gezien gaat het leren kennen van jezelf gepaard met van jezelf houden. Maar daar houdt het niet op. Het 'ken u zelf' is gericht op het leren kennen van jezelf, met het oogmerk de Ander te leren kennen. ' Wie zichzelf kent, veroordeelt niemand' zei Saint Thierry. Zoek wat verbindt en vermijd wat scheidt.Naar de mate waarin je erin slaagt jezelf te leren kennen, zul je ook in staat zijn de ander te aanvaarden. Bovendien, voor het jezelf leren kennen zijn anderen onmisbaar. Wie kan zichzelf leren kennen op een onbewoond eiland?

Jezelf overstijgend werk

Het proces van zelfkennis wordt vaak gezien als omkeer, namelijk omdat door die zelfkennis wordt gekomen tot verandering. Dan gaat het niet alleen om verandering van houding of gedrag, maar wel degelijk om verandering in de manier van waarnemen en het geven van betekenis daaraan.In het verloop van het bestaan komt een knik. Volgens sommigen is er sprake van 'ervoor en erna'.

Er is nog een tweede manier; slechts herinneringen zouden kunnen leiden tot de ware kennis. Het Ken u zelf is dan te zien als een reis naar binnen, naar een vroeger zelf, dat in de loop van de tijd onder het stof is geraakt door ervaringen en waarnemingen. Maar zijn herinneringen wel betrouwbaar? Herinneringen zijn voornamelijk emoties. Wat mensen onthouden, is vooral die we hebben ervaren op het moment waarop de gebeurtenis zich voordeed.

Hoger herinneren  is het deel hebben aan een universeel weten, als onderdeel van de eeuwige en onvergankelijke ziel. Als je daar toegang toe kunt krijgen, heb je deel aan echte kennis. Maar voor wie is dat weggelegd? Voor weinigen. Het jezelf leren kennen is juist niet het abstraheren van je zelf.Eerder het tegendeel.

Goed, zelfkennis is alleen maar omkeer en geen terugkeer? De reis naar binnen is meestal het moeten nemen van pijnlijke besluiten of het verwerken van een afscheid van een partner of carriere.

In ieder geval is het jezelf leren kennen het wegblazen van het stof  om dat vroegere zelf weer in het volle daglicht te brengen. En daarmee overstijg je jezelf.