Laat je kennis varen

Zen zegt dat als je kennis laat varen- en alles valt onder kennis: je naam, je identiteit, alles, want die naam heb je van anderen gekregen- als je alles wat je van anderen gekregen hebt laat varen, je wezen van een totaal ander gehalte wordt: onschuldig. Dit is een kruisiging van de persona, van de persoon-lijkheid, en daarop volgt een wederopstanding van je onschuld. Je wordt weer kind, je bent herboren.

Zenhouding

'Eerste gedachte - beste gedachte'.

Je herkende de beste route voor je ziel binnen een paar seconden nadat je op de kruising was aangekomen. Het is goed om je die te herinneren wanneer je luistert of je de stem van je ziel hoort. Je ziel is sneller met haar leiding dan jij bent met het vervaardigen van twijfel. Twijfel is een resultaat van het krijgen van leiding, niet een methode om dat te voorkomen. Maar je wilt niet altijd handelen naar die leiding.

Hoe kun je afstand doen van je behoefte om je twijfels te voeden?

Zenkoan

Toon me je ware gezicht,

voor je geboren werd!

- Zenkoan

Zen

Zen is een vorm van Boeddhisme die sterk de nadruk legt op concentratie- meditatie.

Hiermee wordt inzicht verkregen in de eigen ware aard om zo de weg te openen naar een bevrijde

manier van leven.

Zen is radicaal

Die Erfahrung, sich in der Welt beheimatet zu fuhlen, steht uns allen offen.

Im Zen wird dies mit der radikalen Akzeptanz aller Wesen in verbinding gebracht.

- Doris Zölls

-------------

Reines Offen- Sein

Eine Blume anschauen,

ohne Sie zu bestimmen.

Einen Menschen annehmen, 

So wier er ist.

- Willigis Jäger

---------------------------

We moeten onszelf herkennen, onze eigen ware vorm.....

Het leven zou zo eenvoudig zijn als we altijd konden zien wat we zijn;

Als we konden herkennen wie onze buren zijn.

Als we de lichtbundels konden zien die door hun kleding heen gaan;

Als we niet alleen hun uiterlijke vorm konden zien, maar ook hun ware wezen konden ervaren.

- Willigis Jager

Zenmystiek

De godsdiensten hebben de mensheid een tijd lang zin en betekenis gegeven. Dat is goed geweest. Maar de moderne mens heeft niet genoeg aan de oude beelden, zelfs niet aan de beelden van hoop die ze ons gegeven hebben, omdat de beelden te moralistisch waren. Of Mozes geleefd heeft is minder belangrijk, wat ik wil weten of je als individu aan de hand van het beeld van de doortocht door de Rode Zee je eigen leven kunt duiden!

Religie is een bril, die we nodig hebben om als mens te bestaan. Maar die bril staat ons te vast op de neus. Gelukkig begint de bril wat losser te zitten. Natuurkundigen laten ons zien dat wat we als  verschijnselen waarnemen afhankelijk is van de bril die de waarnemer draagt. Dat is al een hele verandering!

En de mystiek probeert ons er toe te verleiden die bril af te zetten. Het bewustzijnsniveau van de mystiek is transpersoonlijk. Op dit niveau handhaaft het zich niet langer als op zichzelf staand subject tegenover een objectieve wereld, maar ervaart het zich als een met de wereld. Mystiek is geen zaak van geloof, maar van ervaring.

Religieuze ervaring is absoluut, daarover kun je niet discussieren. Je kunt alleen zeggen dat je nooit zo'n ervaring hebt gehad en je opponent zal zeggen: ik wel en daarmee is de discussie ten einde. Het maakt geen verschil wat de wereld over een religieuze ervaring denkt; degene die ze heeft bezit een grote schat, die voor hem een bron van leven, zin en schoonheid is geworden en de wereld en de mensheid nieuwe glans geeft.  - C.C.Jung

Elke golf is de zee

Wanneer we ons de Eerste Werkelijkheid voorstellen als een oneindige oceaan dan zijn wij zoiets als de golven op deze zee. Wanneer nu de golf ervaart 'ik ben de zee' , dan zijn er nog steeds twee: - golf en zee. Maar in de mystieke ervaring wordt ook deze dualiteit overstegen. Het ik van de golf vervloeit en in plaats daarvan ervaart de zee zich als een golf.

Het ik ervaart zichzelf in de eenheid van beide - en als de eenheid van beide. Alles is golf en oceaan tegelijkertijd. Alles is uitdrukkingsvorm van deze ene werkelijkheid.

Werkelijkheid is een heelheid en tegelijkertijd een proces.

Authentieke contemplatie

Ook na een mystieke vereniging is vervolgens je leven weer aan de beurt. Soms wil je wel altijd in die staat van extase blijven, om uiteenlopende redenen. Maar dat is onmogelijk. Mystieke ervaringen zijn spontaan; ze hebben een tijdloos gevoel maar duren slechts seconden; en hoewel ze maar een paar seconden duren, hebben ze een veel langduriger invloed.

Als gevolg daarvan blijft God in de ziel. God in de muren van je ziel heeft een diepgaande uitwerking op je.Zo vind je het gewoonlijk moeilijk om te mediteren. Bij meditatie gaat het erom God te zoeken. Het is gewoonlijk een gemoedstoestand. Maar wanneer je eenmaal God hebt gevonden, ziet de ziel geen enkele reden om zich te vermoeien met zoeken van God via het denken, want ze heeft al een rechtstreekse route gevonden.

Na een mystieke ervaring is je leven weer aan de beurt. Je mediteert of bidt niet om je leven of je omgeving te vermijden, maar om ze tegemoet te treden, het beter te hebben en te doen.

In Zentaal: ' na het feest komt de afwas'.