Onze innerlijke ruimte

Onze 'innerlijke ruimte' is een rijk veld van zwijgende intelligentie, en de invloed daarvan op ons is groot. Gedachten, waarnemingen en emoties vullen deze ogenschijnlijk lege ruimte. Mijn lichaam zet alles wat ik zie, hoor, ruik en aanraak om en verandert het in mij, zoals het ook mijn voedsel verteert.

We kunnen zeggen dat het lichaam uit moleculen bestaat, maar met evenveel recht kunnen we stellen dat het is opgebouwd uit ervaringen. Die definitie is gekoppeld aan ons zelfbeeld, dat niet wetenschappelijk is maar instabiel, veranderlijk, levend. In deze alledaagse ervaringen heeft de kwantumgeneeskunde, haar oorsprong.

Een persoonlijkheid bevat geen moleculen, zij bestaat slechts uit herinneringen en psychologische  aanleg; deze zijn echter van blijvender aard dan de cellen die erdoor worden geraakt. Een groot mysterie is dat niet - elk molecuul in het lichaam is, gewikkeld in een beetje onzichtbare intelligentie. In feite is alles in het universum door een dergelijk netwerk van herinneringen 'aaneengebreid'. 

 * onder psychologische aanleg verstaat men  psychologische factoren die te maken  hebben met je psersoonlijkheid en hoe je omgaat met de dingen die  in je leven gebeuren.

Kracht en vermogen

'Kwantumgebeurtenissen blijven in de potentiële toestand totdat ze door bewustzijn worden waargenomen en daardoor verwerkelijkt.'

Ieder van ons is in staat de biologische toestand van zijn lichaam van het ene uiterste  te doen overgaan in het  andere; wanneer je heel gelukkig bent, ben je, fysiologisch gezien, niet dezelfde mens als wanneer je diep depressief zou zijn. Dit vermogen om van binnenuit te veranderen kunnen we nauwkeurig beheersen. Ziekte is een directe afspiegeling van onze psychische toestand.

 

Kwantumsprong

Er zijn altijd pariënten geweest van wie de genezing niet het gebruikelijke verloop had. Veel genezingen die een mysterieuze oorsprong gemeen hebben - gebedsgenezing, spontane remissie, het effectief gebruik van placebo's of 'schijngeneesmiddelen' - wijzen in de richting van een kwantumsprong. Waarom?

Omdat in al die gevallen het vermogen van een innerlijk bewustzijn de aanzet heeft gegeven tot een ingrijpende sprong- een kwantumsprong- in het genezingsmechanisme.

Bewustzijn is een kracht die door de meesten van ons wordt onderschat. Over het algemeen richten we ons innelijk bewustzijn niet, noch maken we gebruik van de reële kracht ervan, zelfs niet in de moeilijkste ogenblikken. Dat is wellicht de reden  waarom 'wonderbare' genezingen worden bekeken met een mengsel van ontzag, ongeloof en eerbied. Toch is iedereen in het bezit van bewustzijn. Misschien zijn deze wonderen niet meer dan een uitbreiding van onze normale vermogens.

Dat bewustzijn geneest heeft te maken met de verbinding-geest-lichaam. Dat niet ieder van ons erin slaagt het genezingsproces volledig te benutten komt dooradt wij onderling zo sterk verschillen in ons vermogen om het te mobiliseren. Kwantumgenezing wendt zich af van de externe, hoogtechnologische methoden, tot de diepste kern van het systeem van lichaam en geest. Hier ligt de kiem van het genezingsproces. 

Om daar te komen, om te leren de genezende respons te wekken, moeten we alle grovere niveaus van het lichaam passeren- de cellen, de weefsels, de organen, de orgaanstelsels- en ons begeven naar het punt waar geest en materie samenkomen, het punt waar het bewustzijn begint zich te doen voelen. Dit bewustzijn is hetzelfde waarop de mystici zijn gestuit.

Het spel van bewustzijn is een worsteling tussen twee krachten: creativiteit en conditionering.  Creativiteit is de ontmoeting tussen ego en kwantumzelf- Michel Angelo' s God en Adam strekken de hand uit naar elkaar. Conditionering- de gewoontepatronen die ons karakter vormen - gaan onze zelfidentiteit zo domineren dat we ons tegen iedere verandering gaan verzetten. Kan het zelf zich bevrijden van het ego?

Heilige voertuigen naar heelheid

De aard van de menselijke geest en ego is om de wereld te verdelen en onszelf van anderen te isoleren. De mogelijkheid om ware, onvoorwaardelijke liefde te vinden, staat echter open voor alle mensen. Een van de meest heilige voertuigen van deze reis naar het ervaren van ware liefde is de tweelingziel - verbinding.

Twinflames zijn onze spiegels omdat ze ons alle verborgen angsten en schaduwen reflecteren, maar ook onze ware innerlijke schoonheid en kracht. Onze twinflames openen de deur naar emotionele, psychologische en spirituele groei. Het gaat om een authentieke ontwikkeling van eigenliefde.

Goddelijke Unie  is de meest heilige ervaring in het leven, en een van de meest intense manieren waarop we zo'n staat kunnen ervaren, is door de liefde van de Twinflame. De natuurlijke staat van leven is Unie en Evenwicht. Alles wat we zien en ervaren, inclusief ons lichaam, de seizoenen, geboorte en dood, dag en nacht, en de eindeloze energetische frequenties om ons heen zijn van nature heel.