We are all one

Though free to think and act, we are held together, like the stars in the firmament, with ties inseparable. These ties cannot be seen, but we can feel them. For ages this idea has been proclaimed in the consummately wise teachings of religion, probably not alone as a means of insuring peace and harmony among men, but as a deeply founded truth.

The Buddhist expresses it in one way, the Christian in another, but both say the same: we are one.

- Nikola Tesla

De toekomst is van mij....

'Laat de toekomst de waarheid vertellen en evalueer een ieder op basis van zijn werk en prestaties. Het heden is van hen;  de toekomst waarvoor ik echt heb gewerkt,  is van mij....'

Deze uitspraak is van Nikola Tesla 1856 - 1943; ook wel de Profeet van de Technologische Tijd en van het Licht genoemd. Zoals je weet is de boodschap van een  profeet belangrijk, daar gaat om, vaak krijgt echter de persoonlijkheid van de profeet meer aandacht. Zo ook bij Tesla.

Tesla ontdekte dat het universum is gemaakt van energie, vibratie en frequentie. Door de Tesla Code zijn gedachten, gevoelens en geloof in combinatie met de Verenigd Veld theorie een mogelijkheid om het universum te herscheppen- van het Quantum leven naar de fysieke wereld die we met ons oog kunnen zien. Gedachten, gevoelens en geloof zijn spirituele niet fysieke zaken die effect hebben op het fysieke universum, we zijn er een mee.

Elk levend wezen is een motor die is afgestemd op het radarwerk van het universum. Hoewel je schijnbaar alleen door je directe omgeving wordt beïnvloed, strekt de sfeer van externe invloed zich uit over een  oneindige afstand.

369 in het dagelijks leven

Als je alleen de grootsheid van de getallen 3, 6 en 9 kende, dan zou je de sleutel tot het universum hebben.

- Nikola Tesla

---------

 

Condities mens-zijn

Iedereen moet zijn lichaam beschouwen als een geschenk van onschatbare waarde zoals van een grote liefde, een prachtig kunstwerk, een onbeschrijfelijke schoonheid of een mysterie dat verder gaat dan de menselijke conceptie, en zo delicaat dat een woord, een ademhaling, een blik en ook het denken het kan verwonden.

Mijn brein is slechts een ontvanger, in het universum is er een kern waaruit we kennis, kracht en inspiratie halen. Ik ben niet doorgedrongen in de geheimen van deze kern, maar ik weet dat het bestaat. Alles wat we ooit hebben gezien, gehoord, gevoeld en gelezen volgt ons in de vorm van lichtdeeltjes. 

Visualiseer dingen in je hoofd, hou ze vast en realiseer ze in de buitenwereld. Voed de kracht van visualisatie door kleur, gehoor en  zien bewust te ontwikkelen.

Het lijdt geen twijfel dat sommige planten- voeding zoals havermout, economischer is dan vlees, en superieur is aan zowel mechanische als mentale prestaties. Dergelijk voedsel belast bovendien onze spijsverteringsorganen beslist minder,  en het maakt ons tevreden en sociaal , met als gevolg een  hoeveelheid tevredenheid die moeilijk in te schatten is.

Ontwikkel een hoog bewustzijn van je bestemming en het werk dat je te doen hebt.

Ga voor doorzettingsvermogen.

Zorg voor  alle vitale en spirituele energieën, noden en zuiver waar  nodig.Ziekte is vaak het gevolg van verstoorde levenskracht of een opeenstapeling van toxinen in het lichaam of de geest. Soms moet een mens van tijd tot tijd lijden om beter te worden. Maar de oorzaak van veel ziektes ligt in de geest.

Weet wat wel en niet nodig is om je werk fysiek vol te houden.Kennis van de mentale en vitale energie  en hoe we deze kunnen transformeren in wat we willen bereiken, waarmee we controle over onze gevoelens krijgen.

Heb controle over je slaap; in slaap vallenm wakker worden, bloedsomloop en processen die in en rondom je plaatsvinden.

Weet je iets niet, geef je dromen opdracht een oplossing te zoeken.

Sla niet alles op in je geheugen, maar alleen wat belangrijk is.

 

 

 

Frequentie, energie en vibraties

Tesla ontdekte dat het universumis gemaakt van frequentie, energie en vibraties. Alles is energie ook gedachten, gevoelens en geloof. Elk levend wezen is een motor afgestemd op het radarwerk van het universum. Hoewel je schijnbaar alleen door je directe omgeving wordt beïnvloed, strekt de sfeer van externe invloed zich uit tot oneindige afstand. Energie is naar willekeur te transformeren, over te dragen en te richten.

Zelfzorg bestaat bij de gratie van frequentie. We passen onze eigen frequentie vaak aan om mensen op hun level tegemoet te komen terwijl je door in je eigen frequentie te blijven je omgeving juist naar een hoger level kunt trekken. Ga niet in discussie met mensen die je niet willen begrijpen, het heeft een nadelig effect op je.

We zijn een deel van het geheel

Wanneer we over de mens spreken, hebben we een conceptie van de mensheid als geheel, en voordat we wetenschappelijke methoden toepassen op het onderzoek van zijn beweging, moeten we dit als een fysiek feit accepteren. Maar kan iemand er vandaag aan twijfelen dat alle miljarden individuen en alle ontelbare soorten en karakters een eenheid vormen, een eenheid?

Hoewel vrij om te denken en te handelen, worden we samengehouden, zoals de sterren aan het firmament, met onafscheidelijk verbonden banden. Dewe banden zijn niet zichtbaar, maar we kunnen ze voelen. Ik snij mezelf in mijn vinger en het doet me pijn: deze vinger is een deel van mij. Ik zie een vriend pijn lijden en het doet me ook pijn: mijn vriend en ik zijn één. En ik zie een vijand neerstorten, een brok materie die, van alle klompjes in het universum, mij het minst bekommert, en het bedroefd me nog steeds.

Bewijst dit niet dat ieder van ons maar een deel van het geheel is?

Dit idee is eeuwenlang verkondigd in de  spaarzaam wijze leringen van religie, waarschijnlijk niet alleen als middel  om vrede en harmonie  tussen mensen te verzekeren, maar als diepe waarheid. De Boeddhist drukt het op één manier uit, de Christen in een andere, maar beide zeggen hetzelfde: we zijn allemaal één.

Metafysische bewijzen zijn echter niet de enige die we ten ondersteuning van dit idee naar voren kunnen brengen. Ook wetenschap erkent deze verbondenheid van afzonderlijke individuen, hoewel niet helemaal in dezelfde zin als het toegeeft dat de zonnen, planeten en manen van een constellatie één lichaam zijn, en er kan geen twijfel over bestaan dat het experimenteel in tijden zal worden bevestigd, wanneer onze middelen en methoden om psychische en andere toestanden en verschijnselen te onderzoeken tot in perfectie in kaart zijn gebracht.

Het individu is kortstondig, rassen en naties komen en gaan voorbij, maar de mens blijft.  Daarin ligt het diepe verschil tussen het individu en het geheel. De absorptie van de buitenwereld en het vergeten van ons innerlijk, geestelijk leven heeft veel veroorzaakt en slachtoffers gemaakt wereldwijd. Dus leef als mens door en door en weeseen geschenk voor de wereld.

Verlichting; je natuurlijke frequentie

Verlichting is een spiritueel begrip waarin vele versies van bestaan, ideeën, denkbeelden en voorstellingen over hoe dat eruit zou moeten zien.Verlichting betekent niets anders dan zo licht worden als je werkelijk bent. Je hebt van nature een bepaalde frequentie waarop je vibreert. Alles heeft een frquentie. Alles wat we zien en niet zien. Ieder mens, gedachte of plek bestaat in essentie alleen maar uit energie. Uit deeltjes die trillen. Hele kleine deeltjes die wanneer nog verder ingezoomd niets anders zijn dan 'dingetjes' die heen en weer bewegen.

Iedereen heeft zo zijn eigen trilling. Een frequentie van energie waaruit iets is samengesteld. Niets meer en niets minder. Jouw deeltjes waar jij uit bestaat werken optimaal als je vibreert op jouw eigen frequentie. Jouw potentie. Jouw energietrilling waar jij uit gemaakt bent. Wanneer jouw lichaam in zo'n staat is dat het jouw ziel kan dragen, jouw wezen, dan leef je natuurlijke frequentie. Je voelt je vrij, gelukkig en beweeglijk. Je bent gewoon wie je bent en leeft dit zonder al te veel moeite. 

Je doet waarvoor je bedoeld bent en leeft waarvoor je gemaakt bent te leven. Jouw systeem wordt optimaal benut. En dan, ervaar je verlichting.

Energy is like a mirror

The energy you give off based on your beliefs.....your emotions.... your  behaviour... the vibrational frequency you give off is what determines the kind of reality experience you have. Because physical reality doesn't exist except as a reflection of what you most strongly believe is true for you. That is all that physical reality is. It is literally like a mirror.

- Bashar