Ruediger Dahlke: oplossingen voor zielsproblemen

Ruediger Dahlke,1951, Duitsland, Arts en Psychotherapeut schrijft over ziektesymptomen en de weerstand die we ervaren met alledaagse problemen in ons leven. Het zijn vaak onopgeloste zielsproblemen.

Boeken:

- Ziekte als symbool

- Ziekzijn: signalen van de ziel

- Störfelder und Kraftplätze - wie man die einen beseitigt und die anderen nutzt.

- Krankheit als symbol

- Das Buch der Widerstände - wie wir unser leben wieder in Flüss bringen

- Aggression als Chance - Be- deutung und Aufgabe von Krankheitsbildern wie Infektion, Allergie, Rheuma, Schmerzen und Hyperaktivität

- Seeleninfarkt - Zwischen Burn-out und Bore-out - wie unserer Psyche wieder flügel wachsen können

 

James Hillman e.a: psychologie en religie

Over religie en psychologie; over beelden, verhalen en poëzie die de ziel vullen. Psychologie is toegewijd aan het ontwaken van het menselijk bewustzijn, maar ze moet zichzelf  de beelden van verraad, verlangen en afscheid van de religie toeeigenen  zodat we beter bestand zijn tegen de problemen die we tegenkomen op onze weg door het leven. En ons behoeden voor een verstikkende rationaliteit.

----------

James Hillman:

-  A blue fire  The essential James Hillman

- The soul's code  - In search of character and calling

- Die Suche nach Innen: Die Begegnung mit sich Selbst

- Insearch: psychology and religion

- On Alchemy: How Red the Rose

- Healing fiction

- The Thought of the Heart and the Soul of the World.

- Ontmoetingen met de wereld van  Jung - verraad en verlangen

 

 

David Wulff   Psychology of religion

Mieke Bouma Het verhaal van je leven

Thomas Moore  Zorg voor de ziel

Shams of Tabrizi

Shams of Tabrizi: 1185 -1248 - Iran; de spirituele leermeester van Rumi.
De ontmoeting met Shams betekende voor  Rumi 'een geboorte tot zich zelf'; tot het  echte leven.

Boeken:

- Rumi's untold Story  Shahram Shiva

- Freedom from yourself
- Soaring with angels
- The Big Red Book  Coleman Barks
- Rumi's Sun

- 40 rules of Love    Elif Shafak

- De religie van de liefde  Leili Anvar

Sites:

- www.rumi.net

De beweging en vernieuwing van de religie

'De oproep tot het gebed is er, maar waar is de ziel van Bilal?' vroeg  Allama Muhammed Iqbal zich af.

Boeken:

Souleymane Bachir Diagne  Filosoferen in de Islam?

Mustapha Cherif      De islam en het Westen

- Een ontmoeting met Jacques Derrida

Mohammed Iqbal  The Reconstruction of Religious Thought in Islam

Jonas Yunus Atlas  Halal Monk: A Christian on a Journey through Islam

Tariq Ramadan  Jihad van vertrouwen

Tariq Ramadan    Radicale hervorming

Karl Ove Knausgard: Mijn strijd

Karl  Ove Knausgard 1968-  is  een   Noorse schrijver.  vooral bekend van zijn zesdelige  autobiografische roman, Mijn strijd  Deze bevat een rauwe weergave van zijn levenservaringen, messcherpe analyses , een diepgaande filosofie en terloopse levenslessen. . Uit alles blijkt dat hij een goed observator is.. Na zijn  boek ' Engelen vallen langzaam'  heeft  hij samen met een team  meegewerkt aan de moderne Bijbelvertaling van het Hebreeuws naar het Noors. Hij nam zelf de eerste vier boeken uit het Oude Testament voor zijn rekening.Weergaloos!

 Boeken:

De zesdelige serie' Mijn strijd ' met de titels : 1. Vader  2. Liefde 3. Zoon 4. Nacht 5. Schrijver 6. Vrouw

Engelen vallen langzaam

Het Amerika van de ziel

De vier seizoenen : Lente, Zomer, Herfst en Winter

 

Evelyn Underhill

Evelyn Underhill 1875 - 1941, schrijfster van 39 boeken over mystiek en praktische spiritualiteit, past in het rijtje van bekende namen zoals William James en Jean Gerson. Alledrie schreven ze standaardwerken over Mystiek en hervormden de gebruikelijke omgang met teksten en spirituele gebruiken in het dagelijks leven. Weliswaar vanuit verschillende invalshoeken* maar tot op heden worden ze vaak aangehaald vanwege hun ongelofelijke kennis en veelzijdigheid. 

* Psychologie, Filosofie, Theologie

Boeken:

Het spirituele leven

- Mystiek voor het dagelijks bestaan 

An Anthology of The Love of God

Mysticism: A study in the Nature and Development of Spiritual Consciousness

The essentials of Mysticism & Other essays

The Complete Christian Mystic: A Practical Step-by step- Guide for Awakening to the Presence of God

Worship

The Life of the Spirit and The Life of Today

Practical Mysticism: A little Book for Normal People

Praktische mystiek voor gewone mensen

Het spirituele leven: Mystiek voor het dagelijks bestaan (komt in mei 2019uit)

 

Hazrat Inayat Khan

Hazrat Inayat Khan 1882- 1927 - deze Indiase mysticus droeg het ' universeel soefisme' uit. Dat is gericht op het verbinden van oosterse en westerse religies, die, een geloof in de goddelijke geest, liefde, schoonheid, harmonie en geestelijke vrijheid delen. Het Soefisme wil verbinden,maar schuwt het overtuigen van anderen- andere religieuze opvattingen dienen altijd te worden gerespecteerd.

Boeken:

 - Kosmische taal

- De mystiek van het geluid

- Muziek en mystiek: soefisme en de harmonie der sferen

- Geestelijk geneeskracht: een mystieke visie op gezond zijn en blijven

- Gezondheid van lichaam en geest: Soefi leringen deel VIII

 

Nikola Tesla

Nikola Tesla 1856 - 1943  geboren in Smiljan het huidige  Kroatië was een profeet, een visonair en uitvinder. Hij heeft 700 patenten op zijn naam staan. Een groot deel van zijn leven bracht door in Amerika. Waar hij arm het leven liet;

Autobiografie: Nikola Tesla   De toekomst is van mij

Nikola Tesla: Imagination and the man that invented teh 20th Century

Nikola Tesla A Life from Beginning to End

Mes Inventions

The 369 Code: Decoding Gods Thumbprint

Nikola Tesla: Free Energy and teh White Dove

The matter of Nikola Tesla-  A Romance of the Mind

 

 

 

Eeuwige wijsheid

Aldous Huxley: The Perennial Philosophy: An Interpretation of the Great Mystics, East and West.

De eeuwige wijsheid is een boek gericht op het willen begrijpen waarom de dingen gebeuren zoals ze gebeuren. Midden in de Tweede Wereldoorlog ging de Brit Huxley op zoek naar wat de grootste gemene deler is van religies. In dit boek put hij uit een grote variëteit aan oosterse en westerse bronnen.

----------

Willigis Jäger : Eeuwige wijsheid

De bron waaruit alle religies en spirituele tradities voortkomen. Ondanks alle uiterlijke verschillen komen alle spirituele wegen uiteindelijk samen in de mystieke diepte-ervaringen die in alle culturen en in alle tijden opvallende overeenkomsten vertonen. Deze fundamentele eenheid van alle religies vormt niet alleen de basis voor een werkelijke intereligieuze dialoog, maar verwijst vooral naar de universele kern van het menszijn, naar onze gemeenschappelijke aard en bestemming.

----------

https://www.dailyom.com

Cursus: Dagelijkse citaten van Christelijke Mystici

Les152: Wijsheid en Logos
Les 153: Er kan maar één wijsheid zijn

Les 155: Wijsheid schreeuwt in de straten
Les 163: De rol van wijsheid

Les  164: Wijsheid voedt begeerte

Paul Verhaeghe Psychoanalyticus

De meest intieme relatie van de mens is die tussen lichaam en geest. Het vermogen om emoties te doorvoelen en te communiceren draagt bij aan de ontwikkeling en genezing van psychische en lichamelijke problemen. Veel psychische aandoeningen, waaronder anorexia, burn-out en depressie, zijn te begrijpen als een vervreemding van onze meest intieme verhouding- de relatie tussen lichaam en geest. Voor een goede verhouding tot anderen, tot de wereld is een gezonde relatie met ons lichaam van belang. Vervreemding is de wraak van het sadisme waaraan we ons lichaam onderwerpen.

Boeken:

- Intimiteit

- Identiteit

- Het einde van de psychotherapie

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung 1875 - 1961 , was een Zwiters pyschiater en psycholoog.  Zijn  grootvader en vader waren theologen die het geloof rationeel benaderden. Hij was de grondlegger van de analytische psychologie. De ontwikkeling en de benadering van de ziel staan centraal in zijn leven en werk. Het doel is dat wij ons bewust worden van ons onbewuste teneinde een bepaalde mate van 'verlichting' of heelwording te bereiken. Door zich bewust te worden van zijn eigen onderbewuste processen, kan de mens volgens Jung het heft van zijn leven werkelijk in handen nemen; hij hoeft zich niet langer te laten leiden door dat wat in het verleden is misgegaan.  Visoenen,dromen en principes zoals 'synchroniciteit' kunnen ons hierbij ondersteunen.  Hij ontwikkelde een theorie van het collectieve onbewuste  en de betekenis van de religie voor de menselijke psyche. 

 

Boeken:

Biografie Carl  G. Jung   Claire Dunne

- De weg naar het zelf- Carl Jung en zijn spirituele zoektocht

Jung Waarheid en Legende    Vincent Brome
- een biografie

- Mensbeeld en godsbeeld     C.G.Jung

- Antwoord op Job

James Hillman

James Hillman bracht de ziel terug in de psychologie en in het moderne leven. Hij was begeesterd door de 'primitieven' die spraken over: het verlies van de ziel in iemands leven. Alleen een poëtische visie geeft betekenis aan het leven. Het geeft diepte, waarde en  resoneert met ons dagelijks leven.

Boeken:
The essential   James Hillman
- A blue fire

 The Soul's Code
- In Search of Character and Calling

 

Citaten:
Let me explain this a little more. Just as there are three main powers in fire- heat, light, and fleeting subtlety- so there are three similar powers in the soul's essence: the power of life, of understanding, and of desiring.... At different times the soul brings forth its variety of seed more of less in profusion.

- Marsilio Ficino Commentaryon Plato's Phaedrus

As rational metaphysics teaches that man
becomes alle things by under standing them,
imaginative metaphysics shows that man
becomes all things by not understanding them,
for when... he does not understand he....
becomes them by transforming himself into them.

- Vico

Oprah Winfrey

Oprah Winfrey 1954 - , Verenigde Staten, televisieprsentatrice

In haar columns komt regelmatig het thema 'het bedekken van schaamte' aan de orde en hoe lastige, pijnlijke en verdrietige gebeurtenissen je kunnen helpen om verder te komen. Om kansen te ontdekken in de dingen die misgaan en kracht putten uit door schade en schande geleerde levenslessen. Haar favoriete citaat: ' De schuur is afgebrand. Nu kan ik de maan zien. - Mizuta Masahide

Boeken:

The Path made Clear
- Discovering your  life's Direction and Purpose

Wat ik zeker weet

Rumi: Van Hollywood tot Afghanistan

De soefidichter en mysticus Maulana Jalaluddin Rumi  leefde van 1217 - 1273. Hij schreef in een taal die iedereen verstaat: de taal van de liefde. Zijn woorden komen recht uit het hart en zijn daarom tijdloos. Rumi was de meest invloedrijke dichter en mysticus van zijn tijd: hij werd geboren in Afghanistan, woonde het grootste deel van zijn leven in Turkije en schreef in het Perzisch. Zijn oeuvre is ongekend populair; vooral in Amerika. Beyoncé heeft haar tweede dochter naar hem vernoemd en in Afghanistan leeft hij  vooral onder jongeren.

Hij staat in zijn werk stil bij de schoonheid en de kracht van (goddelijke) liefde en inspireert je om het zélf te ervaren.

Boeken:

Rumi en Hafez       Soefimeesters van de liefde
- Perzische bevrijdingslyriek voor het hart

The Masnavi I Manavi of Rumi Maulana  Jalalu- 'D-Din Muhammad Rumi

Rumi's Little Book of life   bewerking Maryam Mafi

- The garden of the Soul, the Heart and the Spirit.

Roemi Licht op Licht               Sipko A.den Boer
- Dichterlijk dansen met God

Roemi Daglicht                       Sipko A. den Boer
- een dagboek van spirituele leiding

Roemi    Liefde is de weg        Sipko A. den Boer

We are Three                             Coleman Barks

Rumi Liefdesgedichten            Deepak Chopra

Thief of sleep                            Shahram Shiva

Rumi  De religie van de liefde  Leili Anvar

Liefde kent veertig regels        Elif Shafak
- Levenservaringen en de mystiek van Rumi

Gedichten Djela Al-Din Rumi    Wim van der Zwan

Het gelaat van mijn geliefde    Wim van der zwan

De schipper en de filosoof       Wim van der zwan

Rumi woorden uit het hart       Happinez

Websites:

www.masnavi.nl

www.rumiremedy.nl ( over de Rumi- beleving van jongeren in Afghanistan)

www.goodreads.com  Rumi Quotes 

https://questforwisdom.org   Rumi teksten: De wervelende mystiek van de Soefi's, 1. Ik wist nimmer dat God ook naar mij verlangt 2.  Mijn plaats is het plaatsloze 3. Stroomopwaarts als een forel 4. Winkel van Eenheid

www.abdulhawid.nl  Het lied van het riet

www.abdulwahid.nl  De Opening

www.barmhartigheid.nl De  zeven adviezen van Rumi

 Pinterest :  Rumi citaten

Michel de Certeau: Eenheid in verschil

Michel de Certeau 1925 - 1986 Theoloog en mystiek- kenner. Geloven betekent niet dat je een programma aanvaardt. Het meest essentiële van het Christelijke geloof ligt niet verscholen in heilige teksten en dogma's, maar toont zich in de menselijke ervaring. Binnen dit geheel van de menselijke ervaring, is de ervaring van diversiteit en zelfs van conflict het meest leerzame, wezenlijke en openbarende.

Boeken:

De vreemdeling   Michel de Certeau
- Eenheid in verschil

Weerbarstige spiritualiteit        Inigo Bocken
- een inleiding in het denken van  Michel de Certeau

Kwantummystiek: World Shift

Ervin Laszlo, Hongarije -1932 - Wetenschapsfilosoof. Ontwikkelde de 'Theorie van  Alles' als oplossing voor strijd tussen wetenschap en religie. Deze theorie raakt letterlijk alles aan en kan leiden tot een wereld zonder, oa: oorlog, ziektes, milieuvervuiling en armoede.

- Gewoonweg Geniaal!
Een Autobiografie
- De Akasha-ervaring
- Het Akasha veld
- De verbinding tussen wetenschap en spiritualiteit

Amit Goswami:- 1936 - India woont in de USA, Professor in de theoretische natuurkunde, Kwantum activist. Streeft naar een combinatie van kwantumfysica en spiritualiteit en noemt dit kwantummystiek.

- Creatieve Evolutie
- Het visionaire venster
- De kwantumdokter

Deepak Chopra, 1947 - India, woont in de USA, Arts ,schrijver van ruim 40 boeken  over spiritualiteit, Holistische geneeskunde en Ayurveda. Won een Nobelprijs in  1998 over de relatie tussen genezende processen en de kwantummechanica
-  Boek:  Quantumgenezing

-  Film: What the bleep do we (k) now!?

 

Poëzie: helende liefde

Wat hebben Paulo Coelho, Lang Leav en Nikita Gill gemeen?

Ze dichten en schrijven over liefde die heel maakt. Ze nodigen je uit om het onbekende deel van jezelf te verkennen, dat deel dat verstopt zit achter liefde  en  verlies. Je raakt dan  aan de diepste menselijke gevoelens die er zijn En ontdekt je ware kracht!

Boeken:

Lang Leav:

- The Universe of us

- Love & Misadventure

- Sea of Strangers

- Memories

Nikita Gill:

-  Your soul is a river

Paulo Coelho:

-  De  hoogste gave

-  Hippie

-   Maktub -  Het staat geschreven

 

Soehrawardi; verlichtingswijsheid

Soehrawardi of Al- Sohrawardi - Perzie - 1155 - 1191 was een universeel denker en ingewijde, die geen dogmatische grenzen kende. Hij baseert zich op de Koran, op de Bijbel, Zarazoestra, Hermes Trismegistos en Plato, op het Perzische 'konings- boek', en op het soefisme, de mystieke tak van de Islam. In al deze bronnen herkent hij het ene doel: de menselijke ziel tot haar hoge bestemming voeren.

Boeken:

Het ruisen van Gabriel's vleugels  bewerking Bettina Lörber

De tocht van de ziel    Hanna Stemerding

Der Trost der Liebenden 

The Sape of Light

Surawardi and the School of Illumination

Hermetica

Kenmerkend voor de hermetische geschriften, ook wel de hermetica genoemd, is dat zij ervan uitgaan dat er een onverbrekelijke samenhang en verbondenheid bestaat tussen God, de kosmos  en de mens, en ook dat de mens de opdracht heeft om het goddelijke in zichzelf te laten ontwaken en groeien, zodat hij geschikt wordt om mee te werken aan de uitvoering van het goddelijke plan dat aan de kosmos ten grondslag ligt.

--------------

André de Boer  Mysteriën en lofzangen van God, kosmos en mens
- het godsplan verwerkelijken

André de Boer   Mysteriën en symbolen van de ziel
- een door de geest bezield mens worden

André de Boer    Mysteriën en uitdagingen van geboorte, leven en dood
- een nieuwe mens worden

J. van Rijckenborgh   Vermaning van de ziel

website:  www.spiritueleteksten.nl

 

Henry Corbin: filosoof van de ziel

Henry Corbin: 1903 - 1978, Parijs, filosoof, oriëntalist schrijft over de transformative kracht van de mystieke tradities van de Islam, Jodendom,  Christendom en Boeddhisme en hun invloed op het werk van Jung; zijn psychotherapie.

Boeken:

- Jung, Buddhism, and the Incarnation of Sophia

- World Turned Inside Out: Henry Corbin and Islamic Mysticism  written by  Tom Cheetman

Adyashanti

Onder de naam Adyashanti ( vrede) schrijft Steve Gray 1962 Californië boeken over no- nonsense mystiek en spiritualiteit. Heilige huisjes prikt hij door en spirituele ego's worden liefdevol de laan uitgestuurd. De tendens is naar een voud en acceptatie  van wat is. Het centrale onderwerp is geestelijk ontwaken en wat er voor en na verlichting komt. Er is niet zoiets als verlichting als eindpunt, het leven is een continu proces van ontplooiing. Hij spreekt uit eigen ervaring.

Boeken:

- The most important Thing  -  Discoverring Truth at the Heart of Life

- Falling into Grace - insights of the end of suffering

- The impact of Awakening

- Ontwaken, het zal je maar gebeuren