Muziek en dans

Music is a moral law, it brings soul to the universe.

- Plato

When one bell is rung, by the sound of that one bell
other bells will also vibrate.
So it is the dancing of the soul....
It produces its reaction, and that again,
will make other souls dance.

- Hazrat Inayat Khan

Hazrat Inayat Khan

Biografie: Hazrat Inayat Khan  1882 - 1927 geboren in India was een Soefi leraar en veelschrijver. In een tijd dat de ontwikkelingen in de natuurkunde nog in een beginfase verkeerden, heeft hij gewezen ophet feit dat alles in de schepping op vibraties, trillingen berust. Dat er een verband tussen frequenties en energie is; Khan zegt dat alles tot ons spreekt, alleen wij horen dat vaak niet. Naarmate wij gevoeliger worden en ons hart meer opengaat, zullen we deze taal beter leren verstaan;

Het Soefisme is de religie van het hart, de religie waarin het belangrijkste is om God te zoeken in het hart van de mensheid. We moeten het hart volgen niet het hoofd.

Het hart streeft naar eenheid.
Het hart geniet van lieflijke goedheid.
Het hart is de vreedzam Tempel van de Almachtige.
Het hart is gevuld met begrip.
Het hart zit vol met antwoorden en 'weten'.
Het hart drukt liefde en vrijgevigheid uit.
Het hart weet dat het een instrument van God is.
Het hart kent alleen de Eenheid;

De wereld van vibraties

'Er is een tal die buiten de zintuigen om gaat, een tal die we beter kunnen verstaan wanneer ons hart op een bepaalde mate openstaat.'

Alles in de schepping berust op vibraties, trillingen. Er is een verband tussen frquenties en energie; alles spreekt tot ons, alleen horen wij dat vaak niet. Naarmate wij dat gevoeliger worden en ons hart meer open gaat, zullen we deze taal beter leren verstaan. Er is een verband tussen gaven als intuïtie, inspiratie, verlichting en openbaring, en de taal waarmee de kosmos tot ons kan spreken. Er is in ons leven, door alles heen een zintuig in ons dat de onuitgesproken taal verstaat.