11. jul, 2021

De kleur van onze gedachtes

De ziel wordt geschilderd door de kleur

Van onze gedachtes.

Marcus Aurelius

1. jul, 2021

Empathie( tekort)

Empathie, ons vermogen om ons te verplaatsen in iemand anders, om de wereld te bekijken door degene die anders is dan wij. Wij leven in een cultuur waarin empathie wordt ontmoedigd.

Als je je verplaatst in de ander, ga je minder hard oordelen. Je ziet dat mensen uit bv andere culturen net als jijzelf veiligheid, vriendschap en verbondenheid zoeken. Als je het levensverhaal van iemand hoort, snap je iemand vaak beter. Oook jij hebt je eigen verhaal dat gehoord wil worden..

29. jun, 2021

Ergens mee stoppen

Laat gewoon eens iets los vandaag

Laat zien hoe je dapper moet zijn

Want soms is ergens mee stoppen

Het allerbeste medicijn.

 

29. jun, 2021

Eigen kracht

Het zit'm niet in een opgeheven hoofd

Of rechte rug

Want pas in het zwakste van mijn ziel

Gebroken op de vloer

Vond ik mijn eigen kracht terug.

29. jun, 2021

Zuurstof

Zuurstofrijk( je bent er),

Zuurstofarm( je bent er niet),

Stikstof( je bent er niet meer) en

Zuurstof( ik ben er(bijna).