De put en het touw

Shams Tabriz,

Like Joseph you
have gone into
the well
water of life
now you have
vanished from the rope.

------

Why should I stay at the bottom of a well
when a strong rope is in my hand

----

Neither trap, nor of chain,
then why do we feel encaged?

What shackle 
and what rope
is so strong

yet so fine.

De put van de Jozef van de ziel

Gaat er ooit een kruik naar  beneden die niet vol naar boven komt?
Waarom dan weeklagen over de put van de Jozef van de ziel.

Die ellendige put die Jozef gevangen hield werd tot een stevig touw waarlangs hij omhoog kon klimmen.

Graaf een put in de aarde van dit lichaam opdat je het water mag bereiken.
En als God aan je  begint te trekken, komt het water uit de aardse stromen nog voordat je de bron geslagen hebt. Blijf aan het werk en denk niet aan stoppen, schraap beetje bij beetje de aarde weg van de bron.

Aan iedereen die pijn moet lijden word een schat geopenbaard, iedereen die zich oprecht inspant heeft een fortuin in het vooruitzicht.

De profeet heeft gezegd dat elke buiging en elke teraardewerping in het rituele gebed een klop is op de hemelpoort.
Als iemand op die deru blijft kloppen,
komt het geluk vanzelf tevoorschijn.

 

Beproevingen

Het was niet door een of ander dogma
dat dit 'ik' in het diepste bewustzijn 'Hem' geworden was
maar doordat het één werd met het licht.

Streef ernaar dat je steenachtige aard afneemt
opdat jouw steen gaat schitteren
met de eigenschappen van een robijn.

Laat je kracht zien door te stervan aan het zelf
en door het doorstaan van beproevingen.
Aanschouw steeds het eeuwige leven
door te stervan aan het zelf.

Je steenachtigheid zal steeds verder afnemen
en de aard van de robijn zal steeds sterker in je worden.

De eigenschappen van het bestaan 
zullen uit je lichaam vertrekken,
de eigenschappen van dronkenschap
brengen je hoofd in vervoering.

Word een en al oor
opdat je een robijnen oorring zult ontvangen.

Slow cooking

De term slow cooking suggereert een lang proces.  Je transformeert van een kindziel naar een volwassen ziel die geen beproevingen meer nodig heeft. Het 'koken' van de ziel verwijst naar volwassenheid van de geest die wordt bereikt door levenservaringen, maar speciaal door het leren van universele mysteries en de waarheid over de ballingschap van de ziel op deze planeet.

Ascension

Het doel is verheven te worden, uitstijgen boven je beperkte horizon.
Een diepere en inniger binding krijgen, een verstrekkende verwisseling en identificatie, die tegelijk ook een binding aan God is.

Verheffing betekent levensecht zijn, uitzonderlijk durven zijn, beschikken over een vergrote vitaliteit en  groeikracht.

Je moet je plaats innemen naast de put. Een put zonder deksel.  Spreek van binnenuit. Je hebt lippen gekregen om uit te spuwen wat niet te verteren is. Wat je zelf wilt wordt vermengd met 'geleid worden'. 

De put is voor korte tijd een graf, nu je hele geschiedenis in wording is en nog niet af. Je was een tijd 'onzichtbaar', zonder troost zat je daar in het donker. Maar je raakte opmerkzaam, in de diepte kwam je je diepere gevoelens tegen en kwam je tot de ontdekking waar het om ging in je leven. Het leven van de mens herhaalt zich telkens weer en brengt opnieuw graf en geboorte. Meermaals moet hij worden tot hij geworden is.