Risen life

Risen life has everchanged  the tone of everything.

Inhale - exhale

It is well

It is well

All of this is a part

Or the story

You will tell.

------

If you do not find easy answers, may you find

Endless depth that reminds you in the waiting,

You are far from finished yet.

And yet still, living water still comes rushing in,

Reminding you over and over again

Of the life that flows within.

May you never be afraid to go out into the deep

For it is here you will grow beyond what you see.

- Morgan Harper Nichols

Dit spel dat leven heet

Dit spel van aanvaardimg en weigering waar veel te winnen en veel te verliezen valt, maakt voor het merendeel van de mensen het ' tijdverdrijf' van hun leven uit en is de drijfveer van hun streven.

Het vrije en definitieve ja aan de wereld plaatst het hart op een ander niveau van de geleefde ervaring. De lotto-balletjes zijn niet langer geluk of ongeluk, haar polen heten niet meer leven en dood. Haar maat bestaat niet langer uit de afstand tussen de tegengestelden. Het gaat om de hatstocht voor de totaliteit. Met als resultaat: gelijkmoedigheid en het evenwicht van het voltooide.

Resoluut mens durven zijn

We must be unafraid of what is difficult 

for all living things in nature must unfold

in their particular way and become

themselves at any cost & despite

all opposition.

- Rainer Maria Rilke

Dode takken

Onze tradities hebben opgehouden richtinggevend te zijn, het zijn dode takken geworden die niet meer gevoed worden door de kracht van hun wortels. De reeds gebaande wegen, aangelegd door mensen van vroeger, zijn doodlopende straatjes geworden.

De geïnstitutionaliseerde en zichzelf herhalende godsdient, is een dood ding. Waarachtige godsdienstigheid heeft zich trouwens  altijd in het onverwachte en onuitsprekelijke aangediend, niet vooraf gepland. Vandaag is er enkel nog plaats voor het organiseren van alles - maar niet voor het ongekende.

Wat voert ons binnen in het 'risico', in het avontuur?

Op ons rust de verantwoordelijkheid

Op ons rust de verantwoordelijkheid voor de transmutatie, de verrijzenis, de transfiguratie van alle dingen. Hoe zouden we immers het zichtbare kunnen verdragen en hoe kunnen we onszelf redden zonder de taal (poëzie) van de afwezigheid, van het onzichtbare.

Hoe kunnen we deze taal die sprakeloos wil blijven niettemin spreken, dan door hartstochtelijk te zingen, zonder de minste aandrang begrepen te willen worden? Dergelijke taal is die van de liefde, van een liefde die niemand horen wil en die veel religies onmogelijk hebben gemaakt.

- Fabrice Midal

Het proberen telt, niet het resultaat

The beauty of our relgion is that the reward is dependent  on the sincerity of trying, and not the attainment of the result.

------

Het mooie van onze religie is dat de beloning afhankelijk is van het oprechtheid van het proberen, en niet van het bereiken van het resultaat.