Het geheim van God

Ik was een verborgen schat en wilde gekend worden,

dus schiep ik de wereld opdat ik gekend zou worden.

Alleen met de Enige

Oh God, the stars are shining:

All eyes have closed in sleep,

The kings have locked their doors.

Each lover is alone.

In secret, with the one he loves.

And I am here too: alone,

Hidden from all of them - with you.

---------------

Eyes are at rest, the stars are setting.

Hushed are the stirrings of birds in their nests,

of monsters in the ocean.

You are the Just who know no change,

The Balance that can never swerve,

The Eternal which never passes away.

The doors of kings are bolted now and guarded by soldiers.

Your door is open to all who call upon you.

 

My Lord  each love is now alone with his beloved.

And I am alone with you.

- Rabisa al - Basri

Kennen en gekend worden

Others love you for their own sakes.

I love you for your own self,

And you, you flee from me.

 

Dearly beloved!

You can not treat me fairly,

For if you approach me,

It is because  I have approached you.

Mijn visie op Hem is Zijn visie op mij

Authentieke mystieke wijsheid is die van de ziel die zichzelf kent als een theofanie, een individuele vorm waarin de  goddelijke attributen worden geopenbaard, die ze niet kunnen weten  als ze ze niet zelf zou ontdekken en begrijpen.

Wanneer je mijn paradijs bent binnengegaan, ben je jezelf( in je ziel) binnengegaan en ken je jezelf met een andere kennis, anders dan die je had toen je je Heer kende door de kennis die je had van jezelf, ' want nu ken je Hem, en het is door Hem dat je jezelf kent.

Kennismaken met wat het beste en oudste in jezelf is, is jezelf kennen zoals je wzsm voordat je in de tijd verscheen.

Impasse

De mensheid laat zien dat zij God weigert te zien zoals Hij is. Zij weigert de goddelijke eigenschappen zoals ze aan ons zijn onthult  in de goddelijke Namen; Barmhartige, Licht, Liefde, in te zetten om te ontsnappen aan de metafysische afgoderij; onwetendheid en onverzettelijkheid.

Zij laat dit zien in vele vormen, varierend van puur en eenvoudig atheïsme, fascisme met zijn weigering om de zwakken van de samenleving te steunen tot religieus fanatisme met al zijn varianten.  Ook de explosieve toename  van narcisme met een gebrek aan inlevingsvermogen, een obsessie voor dominantie en ongebreidelde ambitie is  een hedendaagse vorm.

Dit is niet- God.

Wij moeten hen emanciperen uit hun beperkingen, door het goddelijk licht maximaal te verhogen!