Blijf uit de buurt van wanhoop

Whatever happens in your life, no matter how troubling things might seem,

Do not enter the neighborhood of despair.

Even when all doors remain closed,

God will open up a new path 

Only for you.

Be thankful!

It is easy to be thankful when all is well.

A Sufi is thankful not only for what has been given

But also for all that has been denied.

- Shams Tabrez

Wanhoop niet

Come, come, whoever you are.
Wanderer, worshipper, lover of leaving - it does n't matter,
Ours is not a caravan of despair.
Come, even if you have broken your vow a hundred times,
Come, come again, come.

- Mevlana Julaluddin Rumi

Vuur op het altaar

Lord, make me an instrument of your peace:
where there is hatred, let me sow love:
where there is injury, pardon;
where there  is doubt, faith; 
Where there is despair, hope;
where there is darkness, light;
and where there is sadness, joy.

- Francis of Assisi

 

Ons hart is een altaar

We mogen er van uitgaan dat ieder mens van 'iets' verlost wil worden, gedurende zijn leven. 
We kunnen onze imperfecties naar het altaar brengen opdat wijzelf en de wereld daar beter van worden. Dit betekent ook dat we  onze wanhoop en onze verheven inzichten, onze schaduwkanten waar we ons voor schamen en onze krankzinnige wijsheden waar we ons zelf mee blijven verbazen, opofferen. Waarom?:

Om de vrijheid te ervaren die ons altijd beloofd is.
Het buitengewone zit in het gewone dat we op de koop toenamen.
Niets is buitengesloten van de Heilige Ene.
De natuur is deel van het goddelijke, dat zich voor onze ogen ontvouwt als een eeuwigdurend proces van vernieuwing. 
'De wereld is elke morgen nieuw,' zei de Baal Shem Tov. Dit is God's gift; en wij mogen  daaruit de conclusie trekken dat we elke morgen een ieuwe kans krijgen.

Ons hart is een altaar, laat in alles wat je doet het sprankje hoop zien dat in je hart geplant is.