Licht uit donker

Je kunt het licht niet vinden,

Tenzij je het donker binnengaat.

De donkere nacht van de ziel

Time to go into the dark

Where the night has eyes

To recognize its own.

There you can be sure

You are not beyond love

The dark will be your womb tonight.

The night will give you a horizon

Further than you can see

You must learn one thing

The world was made to be free in

Sometimes it takes darkness and the sweet

Confinement of your aloneness to learn

Anything or anyone that does not bring

You alive

Is too small for you.

- David Whyte

Vuur ; een donkere vlam

'If a man wishes to be sure of the road he's traveling on, then he must close his eyes and travel in the dark.'

- John of the Cross

Alvorens de ziel een te maken met zichzelf, en in zichzelf om te vormen, zuivert dit goddelijk vuur haar eerst van alle bijkomstigheden die met dat vuur in tegenstelling zijn. Het doet haar lelijkheid naar buiten komen; het maakt haar zwart en duister(....). Deze goddelijke zuivering gaat door met het verwijderen van alle kwalijk en misdadadig vocht.

Vanzelfsprekend wordt het positief aspect van deze ervaring niet van bij de aanvang als dusdanig ervaren, behalve sporadisch: 'De ziel voelt echter dit ontvlammen in liefde niet altijd, maar slechts nu en dan. Dit is het geval als de beschouwing niet meer zo krachtig in haar binnendringt. Want dan heeft de ziel gelegenheid om te kijken naar het werk dat zich in haar voltrekt, en zelfs er van te genieten. Het komt haar dan voor alsof men ophoudt met werken en het ijzer uit de oven haalt om het werk waarmee men bezig is even te bekijken. Dan heeft de ziel gelegenheid om in zich het goede te bekijken, dat zij niet zag, toen het werk bezig was. Waarna ' het liefdevuur opnieuw ( begint) te branden.

Sterke zielen

Out of suffering have emerged the strongest souls;  the most massive characters are seared with scars.

- Khalil Gibran

Het ultieme verschil tussen depressie en de Dark Night of the Soul is dat depressie meestal egocentrisch is, terwijl  de Nacht filosofisch van aard is en gepaard gaat met existentiële reflecties zoals 'Waarom ben ik hier?' En 'Wat is het doel?'.

Wanneer een depressie eindigt, verandert er ook niet veel in je leven in termen van je overtuigingen, waarden en gewoonten. Wanneer de Donkere Nacht van de Ziel eindigt, wordt alles in je leven echter getransformeerd en wordt het leven weer wonderbaarlijk. Een echte Nacht laat een langdurige impact op je achter. Het verandert je volledig. Wanneer je een Donkere Nacht verlaat, zal je ontdekken dat iets voor altijd van je wordt weggenomen( ten goede), zoals je overtuigingen, je percepties, je vroegere betekenis in het leven, of zelfs in zeldzame  gevallen, je ego.

Zoals bomen wind nodig hebben om hun structurele sterkte op te bouwen om rechtop te blijven, zo ook de Donkere Nacht: het is een egodood waarbij je het ego afstoot dat voorkomt dat je je ziel belichaamt.

God is een nacht voor de ziel

My desire to live is as intense as ever rand though my heart is broken, hearts are made to be broken: that is why God sends sorrow into the world....

To me, suffering seems now a sacramental thing, that makes those whom it touches holy... any materialism in life coarsens the soul -

- Oscar Wilde  Letters

 

Ruimte voor 'een ik weet niet wat'

I am a forest, and a night of dark trees: but he who is not afraid of my darkness, will find banks full of roses under my cypresses.

- F .Nietzsche  Thus spoke Zarathustra

De verfijnde analyse van de ziel brengt alle zwakheden en ellenden, die vroeger verborgen en bedekt  in de ziel aanwezig waren zodat zij ze niet zag of bemerkte , ziet en bemerkt zij nu in het licht en de warmte van het goddelijk vuur. Het is ermee als met het vocht dat in het hout zat. Men bemerkte het niet totdat het vuur het hout aangreep en het deed zweten, het vocht er deed uitkomen en uitstromen. Zo is het ook met de onvolmaakte ziel in de nabijheid van de vlam.

Uitzuivering beperkt zich niet tot enkel een innerlijk gebeuren. Zij kan ook toeslaan door gebeurtenissen uit het dagelijks leven. Niettemin speelt het essentiele van deze zuivering zich af in het eigen binnenste van de ziel. In de mate dat zij zich laat uitzuiveren en reinigen door dit lliefdesvuur, des te meer  ontvlamt zij op haar beurt in liefde.

Finetunen

When the string of the violin was being tuned

It felt the pain of being stretched,

But once  it was tuned then it knew

Why it was stretched.

- Tagore