The trials of life

In the same way that gold and silver are refined

by fire, the Lord purifies your heart by the tests

and trials of life.

- Proverbs 17.3

Het leven roert zich

Je eigen leven voel je alleen naarmate dit leven zich roert. Dat het zich roert is immers eigen aan elk leven. Een leven dat stagneert is een dood leven, een leven dat al gelijkt op de dood. Een leven roert zich in de richting van groei of aftakeling. Elk leven is ertoe geroepen zich ofwel te ontwikkelen en vrucht te dragen, of uit te doven. 

Zoals elk ander leven is het geestelijk leven levendig, ofwel zieltogend en stervend. ' Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid', zal Jezus zeggen. Zelf zal hij op een dag sterven 'voor het leven van de wereld'. Wij kunnen ernaastreven het leven op aarde te anticiperen, dat is een mogelijkheid.

'Ik bemin je'

Het enige orgaan dat contact kan leggen met het bestaan is de acceptatie, de liefde. De instemming met al wat is, zelfs met het harde mechaniek van deze wereld, waaraan wij ons lichaam openhalen en die onze ziel verwondt en verdooft -  die basishouding wil Simone Weil ons bijbrengen.

Het bestaan van God mogen we ter discussie stellen, maar zijn liefde niet. Er is maar een Godsbewijs, en dat is dsy wim doorgaan met Hem beminnen.

De zwaartekracht en de genade

Hoe houd je die twee- de ervaring van het ongeluk en het geloof in de lliefde- ooit bij elkaar zonder er innerlijk door verscheurd te worden. Er is maar een manier en dat is door je leven te leiden en te verstaan als de permanente deelname aan het lijden van Christus.

Arbeit der Liebe

Mijn kunst is dat ik niet oordeel maar dat ik  het uithoud om te kijken naar de dingen zoals ze zijn. Niet alleen met het oog maar ook met het hart. Het is geen verstandsoordeel  maar 'Arbeit der Liebe'; leer denken met het hart. - Rainer Maria Rilke  De aantekeningen van Malte Laurids Brigge

Hij schrijft over de verloren zoon, waarom  ging hij weg van zijn vaders huis, van die goddelijke aanwezigheid waar het zo goed was? Dat is vanwege de 'Arbeit der Liebe'. Als de geliefde jou nabij is en jou vervult, ja dan heb je zelf het werk van de liefde nog niet gedaan. En wat je ontmoet, wat jou als schoonheid  als geschenk  vervult, maakt nog niet dat je een zou zijn met de staat van liefde die je ervaart.

Het is de richting van de liefde, de richting van de hartskrachten, die goddelijk is. En om het goddelijke te kunnen beleven, moet je uit het huis van je vader gaan om die arbeid der liefde te verrichten, om de wereld in je op te nemen, om die metamorfose innerlijk te laten voltrekken.

Als je alles in je hart opneemt, dan moet je verstand prijs geven te weten wat er dan mee gebeurd. ' Ik leer te zien. Ik weet niet waar het aan ligt, alles gaat dieper in me en houdt niet op bij het punt waar het anders eindigt. Ik heb een hart, dat wist ik niet. Alles gaat daar nu doorheen. Ik weet niet wat daar gebeurt. Als de ziel haar ware aard ontvouwt zingt zij, het wordt kosmisch