Als de hemel valt

Als de hemel valt

De hemel valt

De druk op God wordt groter en Ze draagr het allemaal

Maar als de hemel valt, zullen we het samen moeten dragen

En kunnen Zij en Allah samen even weg

 

Wat zijn woorden opgeschreven als de kern ervan niet wordt begrepen

Voorbij het punt van lezen is de kunst  van leven

Tussen de regels  buiten de kantlijn

Hoe anders zou het zijn?

 

Ben een gezegend man maar een man met gebreken

Soms belabberd, niet eerlijk, soms te berekenend.

Alles op de tekentafel

Liefde..... geven is makkelijk maar ontvangen van een ander kaliber.

Je kent m'n streken en m'n kracht

Kent de muziek, de poëzie en wat het heeft gebracht.

En ik ben dankbaar voor mijn lach

Als ik dat niet had was ik depri of suïcidaal

Ze zeggen 'doe normaal , verman jezelf.,

Al gaat het goed, dit paradijs lijkt soms verdacht veel op een hel.

Maar goed, ik sta versteld, sta stil en herinner me 

alles is er al van binnen.

 

 Misschien ben ik een domme jongen maar mijn God zeg me waarom

men zonden blijft verkondigen als liefde de bron is.

Dat is geen brood maar kruimels uit mensenhanden niet die van jou of een

zogenaamde duivel.

 

Zeg, hoe is het nou?

Als een multi-spagaat.

Er altijd zijn voor iedereen en alles

Beetje zoals m'n eigen ma.

Zij is te goed voor deze wereld

We willen meer, plus door de crisis is iedereen skeer.

En dan die eeuwige strijd,klokdrama aan de deur, het geweten van de party

Ja, we wilken ons gelijk opgehangen aan ideeën van 't liefst een waarheid.

 

Liefje hoe zou het zijn, even een break

Telekinetisch of met de trein 

Pootje baden in het universum, modderbad, verse koffie en de ochtendkrant.

- Tyfhoon

 

Laat God zich vinden?

What you seek is seeking you.

- Rumi

- ----------------

Naar U, levende,

Klimt mijn ziel.

U vertrouw ik:

Dat Gij zijt.

U verlang ik 

Ooit te zien.

Door de nacht heen

Zien uw ogen mij.

Van mijn ellende

Keer U niet af.

Mijn vertrouwen 

Beschaam het niet.

Op U wachtte ik levenslang

Elke dag weer 

Zoeken mijn ogen jou.

Laat je nu vinden

Liefde

Keer je niet af.

 

- Psalm 25 bewerling H. Ooosterhuis

Ziel

Ziel 

Kleinste onbekende doe mij gaan

door deze nacht dit maanlandschap

dit onbestaan

tot waar wie op mij wacht

die achter namen woont

hartslag doodstille duur

van dit ontvonkt moment

die wonder is dorst

lafenis die ongevonden vondeling

de zielsbeminde die mij kent.

- J.v.h.Kruis  vertaling Huub Oosterhuis

Mijn ziel is zo jong

Mijn ziel is zo jong als op de dag dat hij geschapen werd,

ja en nog veel jonger.

Ik zeg je, ik zou beschaamd staan, als hij morgen niet jonger zou zijn als vandaag.

 

Wanneer men duizend jaar lang aan het leven vroeg:

Waarom leeft ge? Dan zou het, als het al antwoorden zou,

alleen maar zeggen: ik leef om te leven.

Wie op alle plaatsen thuis is, die is aan God gewaagd.

En wie door alle levenstijden heen zichzelf wordt,

hem is God hier en nu.

In wie al wat geschapen is tot zwijgen komt,

in hem baart God zijn zoon.

 

- Eckhart

 

 

De oneindigheid

De aarde schuilt in een korrel zand,

het heelal in een bloembad puur,

de oneindigheid in de palm van uw hand

en de eeuwigheid in een uur.

- W. Blake

Zover ik zien kon

Zover ik zien kon geen vuur brandde,

geen licht gloorde, alsof licht nog nooit geroepen was,

vuur nog niet uitgevonden, , ben ik gegaan-

mijn ziel in mij een laaiende strohalm.

 

Ben ik gegaan de torentrappen of door spiegelgangen

de kasteeltuin door de slotbrug over de valkuil van de slaap voirbij,

waar ben ik heen gegaan -

Mijn ziel in mij een gloeiende draad een laaiende strohalm.

 

- J.v..h.Kruis vertaald door Huub Oosterhuis

Jij, jij,jij!

Waar ik ga- jij!

Waar ik sta -- jij!

Alleen jij, weer jij, altijd jij!

Jij,jij,jij!

Gaat het mij goed  - jij!

Als het mij pijn doet- jij!

Alleen jij, weer jij, 

altijd jij!

Alleen jij, weer jij,

altijd jij!

Jij,jij,jij!

Hemel- jij, aarde - jij,

boven - jij, beneden- jij,

waarheen ik mij wend,

aan elk einde,

alleen jij, weer jij, altijd!

Jij,jij,jij!

 

Jij die in mij woont

Jij die in mij woont

met de kracht als van een opspuitende bronwel,

vol sprankelend,

levendgevend, water.

 

- Levi Jizchak van Berditschew

Geliefde van mijn ziel

Geliefde van mijn ziel, erbarmende Vader, trek Uw dienaar mee naar waar U hem wilt.

Rennen zal dan Uw dienaar als een hinde om te komen buigen voor Uw glorie.

Zoeter dan het  drupsel van een honingraat, dan welke smaak ook,

zal hem Uw vriendschap zijn.

 

Glorievolle, stralend licht der wereld, hoe smacht naar Uw liefde mijn ziel.

Wilt toch u God, wil toch haar genezen -  door haar de verrukking van Uw straling te tonen.

Dan zal ze gesterkt zijn en genezen en eeuwige vreugde wordt haar ziel.

 

Gij van het oerbegin, wil Uw erbarmeb wekken, heb meelij met de zoon van Uw Geliefde,

het is zo lang dat ik gehunkerd heb naar de schittering van Uw macht.

Dit alleen verlangt mijn hart, heb meelij toch, verberg U niet.....

 

Wilt toch U doen voelen en spreid, mijn liefste, de beschutting van Uw vrede over mij uit,

verlicht de aarde  met Uw glorie.

Blij en vol vreugde zullen wij met U zijn.

Haast U, toon liefde, want de tijd is gekomen.

Toon ons Uw genade als in de dagen van toen.

Vlug toch, toon ons Uw liefde, want het uur is gekomen,

begunstig ons als in de dagen van weleer.

 

- Mystiek Sjabbatslied door Rabbi Eliezer Azikri 16e eeuw

Kom, leef je uit in mij!

Ik heb het - tot mijn schade en schande- klaar gekregen( wie laat nu het meest vrij?) Om jaar na jaar stenen te verzamelen en daarmee die bronwel in mij te begraven onder puin en gruis en eigen drukdoenerij.

Ik moet Jou weer opgraven in mij, opdelven in mijn diepste diep, het schilderijtje van mijn wezen, mijn gelaat grondig laten restaureren van jarenlang vuil. Jij hebt er Jouw gezicht in uitgetekend, daar waar Jij verblijf houdt, diep in mij.

Wanneer krijg jij klaar om Jouw beeltenis  in mijn wezen weer van blijdschap te laten stralen in dat verfrissend, opspattend bronwater, daar diep, heel diep in mij verborgen?

Kom trek me naar binnen, blijf kloppen aan de poort, want ook mijn oren zijn doof geworden, blijf schijnen in de nacht want de blindheid van mijn ogen is bijna totaal.

Kom, delf op mijn ware gelaat, maak mij mooi, maak van mij Jouw liefste mens, ik kan niet meer zonder Jou, Jij die woont in mij, opborrelende Minnekracht wassend water dat leven doet.

Kom, leef je uit in mij!

- Ruusbroec

 

Didn't I tell you

Do not leave me for I am your only friend,

I am the spring of life.

Even if you leave in anger for thousand of years

you will come back for me for I am your goal and

your end.

 

Didn't I tell you not to be seduced by this

colorful world for I am the Ultimate Painter,

Didn't I tell you you are a fish do not go to dry land

for I am the deep sea.

 

Didn't I tell you not to fall in the net like birds

for I am your wings and the power of light.

Didn't I tell you not to let them change your mind

and turn you to me for I am your fire and warth.

 

Didn't I tell you they will corrupt you and make you forget

that I am the Spring of all virtues.

Didn't I tell you not to questions my actions for everything

falls into order, I am the Creator.

 

Didn't I tell you your heart can guide you home because

it knows that I am your master.

 

- Rumi

Secret ways

Don't despair 

When the Beloved sends you away.

Today's rejection may turn tomorrow to an invitation.

If the door shuts,

don't go away.

Be patient, even if every possibility seems closed.

He has secrets ways know to no else.

 

- Rumi

 

Het gedicht van de nacht

In een nacht, aardedonker, in brand geraakt en

radeloos van liefde, - en hoe had ik geluk! - 

ging ik eruit en niemand die 't merkte -

want mijn huis lag reeds te slapen.

 

In 't donker, geheel veilig langs de geheime trap

en in vermomming,  - en hoe had ik geluk!-  in

't donker  ongezien ook, want alles in mijn huis lag reeds te slapen.

In de nacht die de kans geeft, in het geheim, zodat geen mens mij zien kon

en ook ikzelf niets waarnam: ik had geen ander leidslicht dan wat er in

mijn eigen binnenste brandde.

 

Dat was het dat mij leidde - zekerder dan het zonlicht op de middag

- daarheen waar op mij wachtte, van wie ik zeker zijn kon en op

een plaats waar niemand ooit zou komen.

O nacht die mij geleidt hebt!

O nacht, mij liever dan het morgengloren!

O nacht die hebt verenigd Beminde met beminde,

Beminde, opgegaan in de Beminde!

 

Aan mijn borst, wei vol bloemen,

Hem alleen, onbetreden voorbehouden,

daar is Hij ingeslapen en heb ik Hem geliefkoosd 

en gaf de waaiers van de ceders koelte.

 

De koelte van de tinnen kwam, onderwijl ik

door zijn haren streek, met haar hand licht en rustig,

mij aan de hals verwonden

en stelde al mijn zinnen buiten werking.

 

Mijzelf liet ik, vergat ik; ik drukte het gelaat aan

mijn Beminde; het al stond stil,

ik liet mij gaan, liet al mijn zorgen liggen, 

tussen de witte leliën vergeten.

- J.v.h.Kruis vertaling J.Peters

Wereld en zelf

Een netwerk van ogen houdt de wereld bij elkaar,

zorg dat ze niet valt. En al weetik niet hoe het de blinden vergaat,

mijn ogen zoeken steun op een rug die van god kan zijn.

Maar zij zoeken een ander net, een andere draad, 

die ogen loopt te sluiten in een geleend kostuum en een

regenbui ontketent al zonder bodem en zonder hemel.

 

Mijn ogen zijn op zoek naar wat ons dwingt onze schoenen 

uit te trekken om te zien of er iets anders is dat ons van onderen

steunt of een vogel uit te vinden om te onderzoeken of de lucht

bestaat of een wereld ts scheppen om te weten of god bestaat of

een hoed op te zetten om te bewijzen dat wij bestaan.

 

- Roberto Juarrez  Verticale Poëzie