Je bent er hier en nu

Jij bent er voor het leven;

En als jij er voor het leven bent,

Zal het leven er ook voor jou zijn.

Zo simpel is het.

- Thich Nhat Hanh

Acceptatie van het hier en nu

'When you live in complete acceptance of wjat is, that is the end of all drama in your life.'

- Eckhart Tolle

---------

'Accept, then act.

'Whatever tbe present moment contains, accept it as if you had chosen it.

Always work with it, not against it....

This will miraculously transform your life.'

- Eckhart Tolle

------

'Anything you accept fully will take you into peace,. This is tne miracle of surrender.'

- Eckhart Tolle

----

 'Verwelkom alles wat je overkomt,

Alsof je erom hebt gebeden.'

- Meester Eckhart

Mystici en het hier en nu

De makkelijke aanvaarding van het hier en nu , als hulpmiddel  om bovennatuurlijke  dingen te verbeelden is een trekje die de grootste mystici gemeen hebben. Als zij ten slotte de staat van waarachtige godsliefde bereikt hebben, bezitten voor hen alle verschijnselen gelijke waarde als sacramentele beelden van Gods- tegenwoordigheid.

- Kabir

Konsekwenties van het leven in het hier en nu.

If ypu are depressed,

You are living in the past.

If you are anxious,

You are living in the future.

If you are at peace,

You are living in the present.

- Lao Tzu

In het hier en nu leven

Gedachten zwermen rond

Niet te ordenen zo veel

Positief, negatief, neutraal.

Met en zonder mening

Wazige beelden en luchtige dromen,

Over het verleden,

Lang gwonnen veldslagen

Zoveel gedachten

Dat ik vergeet

In het hier en nu te leven.

 

Het leven laat zich niet keren

De controle loslaten over de maakbaarheid van een toekomst en vanuit vertrouwen in het leven staan.

--------

Het onbekende in het leven

Ongrijpbaar en onverwacht

Het willen controleren

Ligt buiten je macht.

 

Wat gebeurt in het leven

De tijd wanneer het komt

Is niet zonder reden

Leert je dat toeval 

Niet bestond.

 

Wensen om te controleren

Geeft andere gevoelens 

Dan macht.

Het leven laat zich niet keren

Juist dat is haar kracht.

 

Richt je daarom op

Het hier en nu

Kijk met liefdevolle 

Ogen om je heen.

Je kunt de toekomst

Niet maken

Genieten van het nu

Alleen.

Toekomst

Geniet wanneer het goed met je gaat.

Maar bedenk in moeilijke tijden:

'Ook deze dagen heeft God gemaakt,

Net zoals die andere dagen.'

Een mens heeft geen idee van wat er 

In de toekomst gebeuren zal.

- Prediker 7 : 14

Eckhart:; een kwaliteit van zijn, hier en nu

Ik leef zonder een verklaring te kunnen geven. Ik leef vanuit een eeuwig ontvangen van leven vanuit de Onnoembare. Zoals je in- en uitademt, zo wil ik op het ritme van het leven bestaan, en dat geeft een lichtheid en vreugde waarvoor geen verklaring gegeven kan worden, geen waarom en geen waartoe. Het is een kwaliteit van  zijn, hier en nu.

Leven in het nu heeft te maken met het achter zich laten van de kwetsuren en de pijn die men vanuit het verleden meedraagt. Het heeft ook te maken met wijsheid en durf om een mens- en wereldbeeld los te laten waarbij alles plicht en streven naar volmaaktheid is en men zich in alles tekort voelt schieten.

En tenslotte is het een aansporing om te zoeken naar een nieuwe  taal om het heilige op te roepen. Eckhart was een echte Lebe- und Lesemeister, voor wie levensstijl en theoretisch inzicht onlosmakelijk waren verweven.

 

 

 

This moment

Look past your thoughts

So you may drink

The pure nectar

Of this moment.

- Rumi