Sun Bu'er: mystica van de Tao

Sun Bu'er, 1119 - 1182, China,  vrouw, een van de taoïstische Seven Masters of Quanzhen.

Zij was een leraar met een aantal leerlingen, oprichtster van een School, en schreef vele gedichten.

Zowel haar geboorte als haar sterven waren omgeven met heilige tekens en bijzondere  gebeurtenissen.

---------- Een open hart

Een wijsheid van 'de insterfelijke zussen' is om in het hart te beginnen. Het hart, als thuisbasis van de ziel, denkt en voelt. Het denkende hart schept helderheid in de vloeibare wereld van gevoelens. Gedachten die via het hart gevoeld worden smelten zich een warme weg door het lichaam. Het kloppende hart opent naar binnen toe met openen en sluiten verhoudt het zich tot de met het leven gepaard gaande veranderingen.

Een open hart is de basis voor eigenliefde. Eigenliefde kan een concrete vorm aannemen of subtieler een respectvolle manier van met jezelf omgaan. Altijd vergroot het de interne draagkracht en vitaliteit. De poort van voor de geboorte kan open gaan zodat het licht in je ogen gaat stralen. Het licht straalt als bij een pasgeborene omdat je de hemel hebt ontvangen.

De oorspronkelijke Geest

De geest is hetzelfde als het universum. - Sun Bu'-er

---------

De gedichten van Sun  Bu 'er  beschrijven de kosmische  verbinding van iemands qi ( energiestroom) en de neiging van mensen om in sensorische complicaties te vervallen. De gedichten schetsen het pad naar heelheid en hoe de 'Dao' bereikt kan worden door middel van meditatie, ademhaling en Qi- oefeningen. De gedichten weerspiegelen bepaalde aspecten van de taoïstische spiritualiteit: dat de cyclische veranderingen in het menselijk lichaam en cycli van de seizoenen van de natuurlijke wereld met elkaar verband houden.

 

De geest projecteren

Er is een geest buiten het lichaam, dat heeft niets te maken met iets dat door magische kunsten is geproduceerd. Deze bewuste energie volledig doordringend maken is de levende, actieve, verenigde, oorspronkelijke geest. De heldere maan stolt de gouden vloeistof. Blauwe lotus verfijnt de jade- realiteit.

-----------

'Relikwie' is een boeddhistische  term die wordt gebruikt als metafoor voor de oorspronkelijke geest. Deze geest is onveranderlijk, 'immortal'. De menselijke geest is wel degelijk veranderlijk versus de oorspronkelijke, onveranderlijke geest. Een eerste stap is het om de menselijke geest toe te vertrouwen aan de onveranderlijke, grote geest.

Pas als  er rust is in dit samenvallen dan wordt het interessant wat Sun schrijft: deze geest, waarbij er eenheid en harmonieus samengaan tussen de onveranderlijke geest, treedt het hart binnen. Het hart kan dus het sterfelijke en onsterfelijke verenigen en wat ze schrijft is dat het hart zich opent voor deze twee-eenheid.

Tao mystiek

If you don't know essence and don't know life 

You split the creative and receptive in two paths.

But the day you joiin them together to form the elixer,

You fall  drunken into the jug yet have no need of support.

-  Tang Guangzhen

The mystic jewel

I don't seek supporters and do not study Chan -

The world's changes in my eyes

Let them go on as they may.

The alchemical path, you should know,

Goes directly upward -

The mystic jewel is only in our hearts.

- Cui Shaoxuan

Gedicht 1: In een ontvankelijk hart komt de eenheid thuis

Met de liefde bedrijven  breekt de dag aan.

De eenheid was er reeds en blijft dan behouden.

Zoals jade zichzelf overstijgt door het glanzend op te wrijven

Overtreft geraffineerd goud de schemering.

Veeg de oceaan, het eb en vloed van baren en uitdoven, schoon.

Als een wakende beschermengel aan de poort van het leven.

Met de geest in een ruimte als van een halve graankorrel

Brandt het vuur zonnig en blij.

---------

Uitleg:

Gedicht 2: De oorsprong van ons bestaan

De oorsprong van ons bestaan is zonder aanvang

Het bestaan valt  in tijdelijkheid.

Een klank wordt via de mond geboren

De tong leidt het prenatale naar het postnatale.

Zo wordt vitaliteit  door het leven besteedt en

Door ziekte verstrengeld.

Als een kind gevoed wordt, kan het de moeder ten goede komen.

Rust en keer om, terugkeer is de weg van de Dao.

-----------

Uitleg: Dit eerste gedicht van Sun Bu'er  wordt ook vertaald als een vereniging, verzamelen, terugroepen van de geest. De geest ,het onstoffelijke , huist in het hart. De geest neemt de grootte in van een halve graankorrel. De titel 'ontvankelijk hart' wil benadrukken  dat het om de cultivatie en centrering van de geest in het hart gaat. Door cultivatie kan de polariteit overstegen worden

In de schemering, de dageraad komen dag en nacht bij elkaar, als een man en vrouw die de liefde bedrijven en een kind verwekken. De dageraad en het uit het liefdesspel geboren kind zijn meer  dan de polariteiten,( man en vrouw, dag en nacht) verbonden met de eenheid. De neutrale eenheid is er altijd als grondtoon van het bestaan.

Gedicht 3: De helende werking van hemel en aarde

Verzamel je adem op de plaats  van geestelijke stolling.

Niet bij de rand van de 10000 dingen, maar in het oosten,

Waar het nieuwe leven opkomt.

De eenheid keert terug in het veld.

Daal neer in het Yin en een   verborgen deugd

Gaat groeien als een zaailing door het Yange licht.

Na een regenbui rolkend over de top van een berg

Galmt op de bodem van de o eaan de donder.

-----------

Uitleg: De donder ontstaan door een samenspel van de aarde met de hemel. Voordat de donder losbarst heeft energie zich verzameld, de kracht even vermeerderf tot een grote explosie. Een enorme en plotselinge  opschudding wiens impact vrijwel altijd beweging veroorzaakt in een situatie. Deze plotse krachtige impuls schoont op en heeft een helende werking in stagnatie.

In situaties waar de vitale energie is gesteld stroomt de levenskracht nket doir. Als er langere tijd stilstand is ontstaat er een rottingsproces, de dood doet haar intrede. Bij meditatie, contemplatie of chi kung in de ochtend wordt het lichaam doorgaans gericht naar het oosten. Om met elke inademing het nieuwe te verwelkomen en met de uitademing het oude achter te halen.

De energie die vrijkomt nadat een stolling of stagnatie is geheeld wordt opgenomen in de levensstroom van de 'kleine hemelse kringloop'.

Gedicht 4: De Draak bevrijden

Diepe stilte baart beweging.

De fasen Yin en Yang brengen elkander voort,

Vormen elkaar.

Bemachtig de jade tijger in de wind en de gouden schildpad

Binnenin de maan.

Wees ooglettend  de warmte schommelingen in het broedden gewaar,

Luister aandachtig op de tweekeer van omkeren en volgen.

Voorbij de eksterbrug keert het alchemistische elixer terug in de stoofpot

----------

Uitleg:

 

 

Gedicht 5: Tijger en Draak

Bindt de tijger in, temper de draak.

De terugkeer van de ware opening, mettertijd om

Fortuinlijk blozend seksualiteit  vereist helderheid

Als water.

Het hart en de begeerte kalm, vredig als een berg.

Tonen verstillen, ontvang het goud in de driepoot.

---------

Uitleg: De draak is een oosters symbool voor de vitale levensenergie. In de westerse cultuur kennen we de slang, de slang die in zijn eigen staart bijt en zo een cirkel vormt. Voor ons een het symbool voor de oneindigheid en het cyclische in de eenheid.

De slang staat voor genezing( esculaap) in de westerse geneeskunde. En met het afwerpen van zijn huid voor verjonging en het na ziekte of verval herboren worden. De twee verstrengelde slangen staan voor de tegenpolen in het manifeste universum.

In de bijbel komt de slang als verleider van Eva ten tonele met de appel, de kennis van goed en kwaad. Met het eten van de appel vangt het aardse leven aan. Draak en slang brengen beide beweging en transformatie in je leven zodat je levensenergie en kwaliteit ervan verbeterd. Daarom slik je eigen venijn en gif door en genees!

Gedicht 6: Voorgeboortelijke adem

Om snel het elixer te verkrijgen,

Ontdoe je van alle illusies.

Laat je hart als voogd van de geest

Waken over het spirituele medicijn

Adem zoals in de voorgeboortelijke hemel,

De levensenergie, verbonden met de drie eilanden,

De geest verenigt met de grote leegte.

Schijn komt, schijn gaat,

Alles is waar.

-----------

Uitleg:Sun Bu'er begint met de aanmoediging dat het elixer snel gevonden zou kunnen worden. Als je door alle schijn heen continu de werkelijkheid ziet heb je het elixer gevonden. Illusies, schijn, waanvoorstellingen, wie weet ze van de realiteiit te onderscheiden?

De geest zelf laat ze vrij door in het hart de 'voogd' opmerkzaamheid toe te schrijven. Als deze oplettendheid hand in hand gaat  met je gezonde verstand ben je in staat schijn van werkelijkheid te onderscheiden.

Een gedachte of emotie en het middenrif zullen' postnatale' adem oproepen. Deze adem verbindt in het lichaam en in de tijdelijkheid hemel en aarde.

Gedicht 7: Licht lichaam

Stil gaan pulseert in het lichaam van de zijdezacht wiegende 

Voorgeboortelijke adem.

Het Yange licht ontvouwt zich, waardoor de Yinne ziel

Weg wil vliegen.

Blijvend ligt in de vijver een parel vol panorama.

De maan verschijnt in het licht van de vuurspuwende berg.

Rust als de avond valt, alke weelde weg,

Voedt en versterk enkel het zaad van het medicijn.

--------

Uitleg:

Gedicht 8: In de ware opening

Op de hartstochtelijke  vurige vulkaan,

Daalt regen als een zegen neer,

Behoud in de nevelige mist

De geest kalm in het oog.

In de ware opening

Twinkelt goud,

Teder.

---------

Op het moment dat de baby' worden geboren,

Stolt de geest in de ware opening -

Plots verschijnen witte sneeuwvlokken in het zomerse juni,

En zie je het licht van de zonnestralen middernacht.

In het water waait een tedere wind, die oprijst  naar de hemel

En terugkeert naar de aarde, de innerlijke krachten absorberend.

Dieper de neutraliteit binnen dringend,

Het ware thuis zijn ligt in de ongebonden leegte.

Gedicht 9: Het goddelijke verfijnen

De relikwie van voor de geboorte treedt op een dag

Je hart binnen, wees behoedzaam alsof je een vol vat vasthoudt

En zachtaardig alsof je een kind liefkoost skuit de poort van de aarde

Zodat je eerst de hemel ontvangt.

Was de gele kiemen schoon.

Boven op de berg laat de donder de aarde beven.

Vertaling: Dirkje Veltman

--------

Uitleg: