Soften

If we want there to be peace in the world,

We have to be brave enough to soften

What is rigid in our hearts, to find the

Soft spot and stay with it.

 

We have to have that kind of

Courage and take that kind of

Respo sibility

That's the true practice of peace.

- Pema Chodron

A kind heart

If one wishes suffering not to happen,

To the people and the earth,

It begins with a kind heart.

--------

We work on ourselves

In order to help others,

But also we help others

In order to work on

Ourselves.

- Pema Chodron

The present moment; friend or enemy

Welcome the present moment as if you 

Had invited it.

It is all we ever have so we might as

Well  work with it rather with it rather

Than struggling against it.

We might as well make it  our friend,

And teacher rather than our enemy.

- Pema Chodron

Whatever arises love that

Please let out

What you feel inside

So pain can be rescued

With nowhere to hide.

- Matt Khan

Voluit leven

Om volledig te leven, volledig mens en volledig wakker te zijn, betekent voortdurend uit het nest worden gegooid. Voluit leven is altijd in niemandsland zijn, elk moment  als compleet nieuw en fris te ervaren. Leven is bereid zijn keer op keer te sterven.

Begin waar je bent; een gids voor een medelevend leven

Het leven is heerlijk, maar het leven is ook ellendig. Het is beide. Het waarderen van de heerlijkheid moedigt ons aan, inspireert ons, vrolijkt ons op, geeft ons een groter perspectief, geeft ons energie. We voelen ons verbonden.

Maar als dat alles is wat er gebeurt, worden we arrogant en beginnen we neer te kijken op anderen, en hebben we het gevoel dat we voor onszelf een grote deal maken en het echt serieus nemen, willen dat het altijd zo blijft.

De heerlijkheid kenmerkt zich door hunkering en verslaving. Aan de andere kant verzacht ellende- het pijnlijke aspect van het leven- ons aanzienlijk. Pijn kennen is een heel belangrijk ingrediënt om er voor een ander te zijn. Als je veel verdriet voelt, kun je iemand recht in de ogen kijken omdat je niets te verliezen hebt. Je bent er gewoon.

De ellende maakt ons nederig en verzacht ons. Heerlijkheid en ellende hebben elkaar nodig. De een inspireert ons, de ander verzacht ons. Ze gaan samen.

Fundamentele schade

De meest fundamentele agressie tegen onszelf, de meest fundamentele schade die we onszelf toebrrengen, is onwetend te blijven door niet de moed te hebben om eerlijk en vriendelijk naar onszelf te kijken.

Open jezelf

Als we leren ons hart te openen,

Kan iedereen, ook de mensen die

Ons gek maken, onze lerraar zijn.

Je beter voelen door anderen te beschuldigen?

Het is een heel gewone  oude, goed geperfectioneerde functie om te proberen je beter te voelen door  anderen te beschuldigen.

Beschuldig anderen....

Beschuldigen is een manier om je hart te beschermen, door te proberen te beschermen wat zacht, open en teder in jezelf is. In plaats van de pijn te beheersen, haasten we ons om een comfortabeke ondergrond te vinden.

Geboorterecht

Als mensen zoeken we niet allen een oplossing, maar we vinden ook dat we een oplossing verdienen. We verdienen geen oplossing; we verdienen iets beters dan dat. We verdienen ons geboorterecht, dat is de middenweg, een open geest die kan ontspannen met paradoxen en dubbelzinnigheden..

Geef ik er de voorkeur aan om te groeien en rechtstreeks met het leven om te gaan, of kies ik er voor in angst te leven en te sterven.

Stop the sin- and guilt trip

People get into a heavy- duty sin and guilt trip, feeling that if things are going wrong, that means that they did something bad and they are being punished .

That's not the idea at all.

The idea of karma is that you need to open your heart.

To the degree that you didn't understand in the past how to stop protecting your soft spot, how to stop armoring you heart, you're given this gift of teachings in the form of your life, to give you everything you need to open further

- Pema Chodron