Zoeker

De zoeker op het pad moet rijp zijn.

En niet vastzittten aan deze wereld.

Wie zijn gebrek aan inzicht geneest,

ziet Hij is in alles.

---------

Jouw taak is het niet op zoek te gaan

naar liefde.

Maar alleen om de hindernissen in jezelf

op te sporen

die je daar tegen de liefde hebt

opgeworpen.

- Rumi

Verlangen is de kern van het mysterie

Verlangen is een ongeneeslijke ziekte.

Verlangen zelf draagt  zijn eigen genezing in zich.

De enige regel is: verdraag de pijn.

Je begeren moet worden gedisciplineerd,

En datgene waarvan je wilt dat het in de tijd wordt vervuld,

opgeofferd.

Les 1: De eenheid van oog tot oog

Daar zit je dan, oog in oog, van aangezicht tot aangezicht tegenover elkaar, zwijgend, kijkend, verbaasd, verwonderd, verbijsterd. Wat zie je dan?

' Elk ogenpaar van ons werd dronken, volkomen bedwelmd door de belofte van eenheid, o mijn God, wat is deze eenheid van oog tot oog?

Kijk je met wereldse ogen waarmee je elkaar de maat neemt, niet met ogen die begrijpen, maar vergelijken, oordelen. Bekijk je elkaars lichaam als object, de kengte, de huidskleur, kleding, kleur van de ogen, de gelaatstrekken. Of kijk je met de ogen van minnaars. Een minnaar ziet alleen de geliefde, of beter gezegd, een minnaar ziet alleen liefde.

Je ziet in elkaar hetzelfde, je ogen zijn tegelijk spiegels en die weerspiegelen de Geliefde. Lichamen zie je als uiting van ware religie: 'Het werk van religie is niets anders dan verbazing; niet wat komt van het zich afkeren van God, maar van verdronken zijn in God en dronken van de Geliefde.'

Les 2: Waar moet ik God zoeken?

Op de vraag' Waar moet ik God zoeken? zei God: ' De hemelen en de aarde kunnen mij niet bevatten, alleen het hart van mijn trouwe dienaar is daarvoor ruim genoeg'. En Hij zei ook: 'Ik neem plaats in een gebroken hart'. Als de eigenaar van het hart iets tegen je zegt, moet jij zeggen dat God plaatsneemt in het gebroken hart

Les 3: De ware leraar

Je hebt nog veel te leren, je hebt een leraar nodig, je kunt niet leven zonder degene die de liefde in jou deed ontwaken.

De ware leraar leert je rechtstreeks kijken naar het levensechte in je leven.

In de aanwezigheid van de leraar onderga je een ware transformatie.

Je leert dat religie, ' een school van de liefde' is.

Les 4: Op eigen benen leren staan

De laatste fase van geestelijke groei moet de leerling  zelf doorstaan.

Je moet leren op eigen benen te staan.

Je leert leven zonder de Aanwezigheid van de Geliefde.

Les 5: De kern van het mysterie

Een leraar wekte een verlangen naar een onbekende, door zijn stem en ogen leer je de vreselijke kracht leert kennen. Je werd weggehaald uit jezelf, waardoor je niet langer aan jezelf moet denken. De definitieve afwezigheid en onbereikbaarheid van een ander persoon waarop je je verlangen richtte brengt je  in een pijnlijk, mysterieus proces tot een laatste 'sterven'. Je valt samen met de Geliefde.

Het onmiskenbare object van je verlangen : niets meer of minder dan God. En deze God was niet de Godheid van openbaring, geloof en aanbidding, maar van liefde.

Les 6: De liefde is als de zon

'Zo als de zon die betgen beweegt en achter zich laat, richten alke harten zich op U'.

Wat is de wereld zonder deze bron van licht en warmte?

Maar de zon heeft ook een verschrikkelijke kant: ' Als de zon naakt in uw gezicht zou verschijnen, dan blijft er niets van u over(...)

Als de zon, door wie deze wereld verlicht wordt, naderbij zou komen , dan zou alles verbranden.

Les 7: De stem van de ware liefde

Wie God kent is met stomheid geslagen

Maar deze  liefde heeft ok honderd verschillende tongen.

-----

Verwar de liefde niet met de waanzin van het bezit, dat het ergste lijden met zich meebrengt  want,

In tegenstelling tot de algemene mening, doet de liefde niet lijden.

De waarachtige liefde begint daar waar je niets meer terugverwacht.

Ik herken de vriendschap hieraan dat zij niet teleurgesteld kan worden, en ik herken de ware liefde

hieraan dat zij niet gekwetst kan worden.

Les 8: Zonder verlangen geen doel

Wanneer je een schip wilt bouwen,

Breng dan geen mensen bij elkaar 

Om het hout te slepen, het werk voor

Te bereiden en de taken te verdelen.

Maar leer de mensen te verlangen naar de

Eindeloze zee.

----

Veranderen is moeilijk omdat het onzekerheid met zich meebrengt.

Veranderen vraagt om iets anders te doen dan je gewend bent.

De basis van elke gedragsverandering is weten welk doel je wilt bereiken en waarom.

Zonder verlangen geen doel, zonder doel gebeurt er niets.

Les 9: Ze ontdekt wat essentieel is

Naakt.

Ze ontdekt wat essentieel is.

Is ze bang, lijdt ze?

Nee, ze is voorbij lijden en angst gekomen.

Ze ontdekt de waarheid.