Escape

You have escaped the cage,

Your wings  are stretched out,

Now fly.

- Rumi

Turning

God turns you from one feeling to another

And teaches by meanings of opposites,

So that you will have two wings to fly, not o e.

- Rumi

De transformerende werking van pijn en verdriet

Een mens die het mystieke lijden niet kent,

Leeft niet echt.

Hij is als ijs.

Het lijden van de ziel is een teken van leven;

Het toont overgave aan God.

 

Het lichaam leeft door de ziel,

De ziel leeft door dit heilige lijden.

Hij die dit niet kent,

Kan niet echt een menselijk wezen genoemd worden.

 

Een zwangere vrouw baart nooit zonder pijn.

Een leger overwint nooit zonder moeilijkheden.

Vereniging zonder lijden is onmogelijk.

Een kil hart zal dit nooit bereiken.

Lijden geeft vleugels aan de vogel van de ziel;

Een vogel zonder vleugels kan niet vliegen.

Dus, mijn vriend, ween, steun en klaag, 

Opdat je jezelf kunt bevrijden uit deze gevangenis,

En vlieg naar die grenzeloze plaats waar je voor

Eeuwig zult zijn in de eindeloze hemel van God.

- Sultan Valad

 

 

Pijn; een transformerende kracht

De innerlijke reis naar het licht kent zijn moeilijke en pijnlijke kanten. Hazrat Inayat Khan ziet pijn als een transformerende kracht. Zo zegt hij dat ' alleen pijn het hart tot leven brengt'. Maar op een andere plaats schrijft hij dat 'geluk ons geboorterecht is'. 

Ook bij Abu Said zien we deze schijnbare tegenspraak op duiken. Niemand heeft de oneindige schat van vereniging ooit bereikt door lijden; toch is het vreemd dat zonder lijden, niemand ooit die schat waarnam..

Deze uitspraak laat zien dat pijn en tegenslag in de Soefi-traditie niet worden verheerlijkt, maar tegelijkertijd wordt wel erkend dat het ervaren van pijn de mens dichter bij het innerlijk licht brengt. Hazrat Innayat Khan heeft het menselijk  hart vergeleken met de rietfluit, het symbool dat bij de dichter Rumi zo een belangrijke rol speelt. De rietstengel kan pas als instrument gaan fungeren als er gaten ingeboord zijn. Zo is het ook met het hart. Het hart kan pas als instrument van het Goddelijke worden gebruikt op het moment dat het geopend is.

En het is juist door pijn dat het hart geopend kan worden. Voor een deel hangt deze  pijn samen met de strijd die we leveren met het kleine ego en alles wat daarmee samenhangt. Daarnaast geeft het opgeven van iedere controle, en het besluiten tot een volledige overgave, enorm veel angst.

De pijn wordt gevoed door het voelen van de nabijheid van de Goddelijke aanwezigheid, zonder deze volledig te kunnen ervaren. Maar uiteindelijk brengt deze pijn de reiziger tot zijn doel.

Als mijn hart geen vleugels had

Als mijn hart geen vleugels had

Zou ik somber zijn, mistroostig

Zou ik denken dat dit leven

Mij niet veel te bieden heeft.

Aan de dingen vastgekluisterd

Worstelend om 't overleven

Zo zou het zijn, zo was het

Toen mijn hart geen vleugels had.

- Simone Wils

Twee vleugels

Weten heeft twee vleugels

Denken vliegt op een,

Een vogel met een vleugel

Vliegt fladderend, loopt struikelend.

Schuif achterdocht en denken aan de kant.

En transformeer denken tot weten

De vleugel zal zich aan je hechten

Wat de wereld er ook van zegt.

- Rumi

Je bent geboren met vleugels

Je bent geboren met potentieel

Je bent geboren met idealen en dromen

Je bent geboren met vleugels

Je bent niet bedoeld om te kruipen, 

Dus doe het niet.

Je hebt vleugels leer ze te gebruiken en vlieg.

- Rumi

Stel je voor..

Stel je voor dat je naar je potentieel leeft, je doelen bereikt en je gelukkig en voldaan voelt in het leven. Misschien wel. Maar zo niet, zoals veel mensen, dan kun je een nieuwe weg inslaan. Denk na over  elk gebied voor je leven, zoals relaties, gezondheid, carriere, ersoonlijke groei/ spiritualiteit en financiën, om te zien waar je misschien 'kruipt', zoals Rumi zei.

Meestal voelen we ons tevreden op het ene gebied van het leven, maar niet op een ander. Misschien heb je geen vertrouwen op dit gebied of ben je ergens bang voor of zit je gewoon vast en weet je niet waarom. Als dat zo is, kies dan een gebied in het levenom op te focussen en neem kleine stappen om verbeteringen  aan te brengen.

The way of love is not

A subtle argument

The door there is devastation

Birds make great sky- circles

Of their freedom.

How do they learn it?

They fall, and falling,

They're given wings 

-Rumi

Iets opent onze vleugels

Iets doet verveling en pijn verdwijnen,

Iemand vult de beker voor ons .

We proeven alleen heiligheid.

Vlieg nu!

Je bent uit de kooi ontsnapt.

Je vleugels zijn uitgestrekt .

Vlieg nu.

----

Je kunt niet leren over liefde

Liefde verschijnt op de vleugels 

Van genade.

---

Beating your wings and feathers,

You broke free from this cage.

Rising up to the sky

You attained the world of the soul.

Open en sluiten -The bird wings

Uw verdriet om wat u bent kwijtgeraakt, kijk dan in  een spiegel naar waar u dapper aan het werk bent.

Als je het ergste verwacht, kijk dan , en geef  plaats aan  het vrolijke gezicht dat je graag wilde zien.

Je hand opent en sluit, en opent en sluit.

Als het altijd een vuist was of altijd gestrekt, zou je verlamd raken.

Je diepste aanwezigheid is in elke kleine samentrekking en expansie, de twee zo mooi uitgebalanceerd en gecoordineerd als de vleugels van vogels.

Je diepste aanwezigheid is in elke kleine samentrekking en expansie, de twee zo mooi uitgebalanceerd en gecoordinerrd als vogelvleugels.

Een gedicht o er verdriet,, verlies, vooruitgang en balans vinden. Als we op ons slechtst zijn, kunnen we echt zien hoeveel vooruitgang we hebben geboekt als emotioneel intelligente individuen. Het is gemakkelijk om de yogi op de berg te zijn, niet beïnvloed door anderen omdat er geen anderen in de buurt zijn.

Het is veel moeilijker om aardig, attent en gecentreed te zijn in een wereld die je constant  op de proef stelt. Moeilijkesituaties laten ons zien ,hoe goed of slecht,  we opnieuw een balans kunnen vinden. Het zijn tests, als we  ervoor kiezen om ze zo te zien. We vinden vrede en zelfs vreugde  te midden van pijn -  niet door voor het een of ander kiezen   maar om ze zo te zien in onze innerlijke wereld.

In moeilijke tijden vinden we grote duidelijkheid omdat we zien dat het antwoord niet 'gelukkig zijn' is. Het blijft zaak om de pijn in evenwicht te brengen. Een balans tussen kwetsbaarheid en kracht, en erkennen hoe deze twee hand in hand gaan.

 

Veeg en vlieg

Verdriet bereidt je voor op vreugde.

Het veegt met geweld alles uit je huis,

Zodat nieuwe vreugde de ruimte kan

Vinden om binnen te komen.