Holding back ourselves

Which is more difficult; holding back a horse, or letting it run,

because the horse we are holding back is ourselves - which is more 

Unpleasant; being held back or allowing our strenght to run free?

To breathe, or not to breathe?

- Marina Tsvetaeva

Originaliteit

Er is een wijsheid die inhoudt dat we ons niet beschermen tegen de intensiteit van het leven maar die juist bezingen. - Fabrice Midal

Wat moeten wij aan met onze problemen?

Nietzsche wordt wel veroordeeld omdat hij krankzinnig werd, en Virginia Woolf omdat ze zelfmoord pleegde. Men meent dat Monet zijn 'Waterlelies' zonder  contouren schilderde omdat zijn gezichtsvermogen hem in de steek liet en dat de intense kleuren van Van Gogh te danken zijn aan zijn epilepsie.

In werkelijkheid zit het geheim van deze creatieve genieen niet in een tragisch verdriet of een lastig gebrek , maar in het gebruik dat ze daarvan maakten. Genialiteit ontstaat uit de manier waarop iemand met kwetsuren omgaat en er lessen in menselijkheid uit trekt. Dat vinden wij moeilijk te accepteren. Voor ons zijn helden van die mannen die alles aankunnen, of vrouwen met een droonbaan die perfect gekapt vliegtuigen in en uit stappen...

Althans, dat beeld wordt ons opgedrongen. En zoveel experts en zoveel denkrichtingen zijn medeplichtig aan die leugen: ze willen ons leren om altijd op de top van ons kunnen te werken, altijd te presteren en nooit een vijandig gevoel te koesteren, nooit storende of pijnlijke gedachten toe te laten!

Als we die gedachtegang volgen, moeten we ons wel schuldig voelen dat we alleen maar menselijk zijn.' Wees  menselijk als je origineel wilt zijn, want dat is niemand meer.'

Onze uitdagingen

Wellicht zijn ale draken in ons leven...uiteindelijk princessen.

Die er in angst en beven slechts naar haken

Ons eenmaal dapper te zien ontwaken.

Wellicht is alles wat er aan verschrikking leeft

In diepste wezen wel niets anders dan iets

Wat onze liefde nodig heeft.

- Rilke

Wees dapper en mild en heb je uitdagingen lief.

Vertrouwer maar op dat er altijd weer vleugels zijn om je op te tillen.

Onze stormen

Het zoetste in minne zijn haar stormen

In haar diepste afgrond liggen haar hoogste vormen;

In haar verdolen is bij haar vertoeven;

Naar haar hongeren is zich voeden, haar proeven;

Om haar vertwijfelen is zeker wezen;

Haar scherpste wonden doen genezen;

Om haar vergaan is verder leven;

Als zij verzwindt blijft zij zich geven;

Haar te ontberen doet ons goed;

Verborgen verlicht zij ons gemoed;

In haar nemen schuilt haar schenken;

Woordeloos zijn haar mooiste wenken;

Door haar geboeid zijn we bebrijd;

Hoe zij ook slaat zij troost altijd.

- Hadewijch

Onze diepste angst

Onze diepste angst is niet dat we ontoereikend zijn

Onze diepste angst is dat we oneindig machtig zijn.

Het is ons licht ,niet onze duisternis waar we het allerbangst  voor zijn.

We vragen ons af : wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk,

Getalenteerd en geweldig zou zijn?

 

Maar waarom eigenlijk niet?

Je bent toch een kind van God?

Je moet je niet kleiner voorden dan je bent

Opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzekerzouden gaan voelen

We zijn geboren om de luister van God uit te dragen die in ons woont,

 

Niet slechts in enkelen van ons, maar in ons allemaal.

Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust 

Toestemming om dat ook te doen.

Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze 

Aanwezigheid automatisch anderen.

- Marianne Williamson